Web Analytics

Politica de coeziune a UE: fondurile structurale și de investiții europene au sprijinit IMM-urile, locurile de muncă a milioane de persoane

de | 3.02.2023 20:48 | Actualitate, Bani europeni, Economie, Home, Politica si Administratie

În perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totală de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE, promovând convergența socioeconomică de durată, coeziunea teritorială, Europa socială și o tranziție verde și digitală fără sincope.

Utilizarea acestor fonduri este explicată în raportul de sinteză pentru 2022 privind implementarea fondurilor ESI adoptat de Comisie.

Citește și:

Raportul prezintă rezultatele fondurilor ESI până la sfârșitul anului 2021:

 • au fost sprijinite peste 4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri);
 • au fost sprijinite 55,2 milioane de persoane prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale sau al competențelor și educației;
 • capacitatea de producție de energie provenită din surse regenerabile a fost majorată cu peste 3 600 megawați-oră/an, în timp ce consumul anual de energie primară al clădirilor publice a fost redus cu 2,6 de terawați-oră/an (echivalentul cantității de energie electrică consumate de aproximativ 720 000 de gospodării într-un an întreg);
 • 2,3 milioane de proiecte au sprijinit sectorul agricol și IMM-urile rurale pentru a deveni mai competitive și au ajutat la crearea de locuri de muncă în zonele rurale;
 • în sectorul pescuitului și al acvaculturii au fost menținute 44 000 de locuri de muncă și au fost create peste 6 000 de locuri de muncă noi.

Fondurile ESI s-au aflat, de asemenea, în prima linie pentru a sprijini statele membre și regiunile în eforturile de face față pandemiei de COVID-19 și impactului său economic.

Datorită măsurilor de flexibilitate temporară introduse în politica de coeziune în urma urgenței sanitare, statelor membre li s-a oferit posibilitatea de a realoca fondurile politicii de coeziune necheltuite către domenii prioritare, cum ar fi asistența medicală, schemele privind reducerea timpului de muncă și sprijinul pentru IMM-uri.

Fondurile ESI au fost distribuite de la izbucnirea pandemiei în 2020 și 2021 pentru a răspunde nevoilor emergente ale instituțiilor medicale, ale cercetătorilor, ale patronilor de întreprinderi, ale angajaților și ale persoanelor vulnerabile. În același timp, fondurile ESI au contribuit la formarea a milioane de persoane cu un nivel scăzut de competențe, multe dintre acestea obținând calificări formale.

În fine, fondurile ESI au jucat un rol central pentru a stimula măsurile de eficiență energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, renovarea clădirilor și integrarea pieței, ca factori esențiali ai securității energetice a UE. Politica de coeziune a ajutat statele membre și regiunile să combată sărăcia energetică, reducând totodată emisiile de GES și creând locuri de muncă durabile în sectorul construcțiilor și al clădirilor.

Citește și:

Raportul anual de sinteză privind fondurile ESI care acoperă implementarea în perioada 2014-2020 reprezintă o obligație conform articolului 53 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Raportul din acest an prezintă evoluția execuției financiare a fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 până la sfârșitul anului 2021. Perioada financiară 2014-2020 se încheie la sfârșitul anului 2023, conform așa-numitei reguli N+3.

Numărându-se printre cele mai substanțiale instrumente de investiții din cadrul bugetului UE, fondurile ESI sprijină coeziunea teritorială, economică și socială a regiunilor Europei, precum și reziliența și redresarea acestora în urma crizei cu care s-au confruntat în ultimii ani.

Acestea sunt:

Printre obiectivele de politică urmărite de fondurile ESI se numără:

 • cercetarea și inovarea
 • tehnologiile digitale
 • sprijinirea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 • gestionarea durabilă a resurselor naturale
 • întreprinderile mici
 • creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii
 • ocuparea forței de muncă, îmbunătățirea educației și a formării
 • consolidarea capacității instituționale a administrației publice
 • dezvoltarea urbană și cooperarea teritorială (Interreg).

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *