Web Analytics
scris duminică, 22.05.2022

UE: Combaterea abuzului sexual online asupra copiilor

Comisia Europeană a prezentat, în ziua de 11 mai, o propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor.

UE: Combaterea abuzului sexual online asupra copiilor

Dat fiind faptul că numai în 2021 au fost raportate în întreaga lume 85 de milioane de fotografii și videoclipuri care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor și că multe alte astfel de cazuri nu sunt raportate, se poate trage concluzia că abuzul sexual asupra copiilor este un fenomen larg răspândit.

Citește și: Reportaj în iadul defrişărilor, la 1.700 m altitudine. Acum se replantează aici 100 ha de molid

Pandemia de COVID-19 a agravat această problemă, fundația Internet Watch constatând că, în comparație cu anul precedent, în 2021 au crescut cu 64 % cazurile de abuz sexual asupra copiilor care au fost raportate și confirmate.

Sistemul actual, bazat pe detectarea și raportarea în mod voluntar de către întreprinderi a unor astfel de cazuri, s-a dovedit a fi insuficient pentru a-i proteja în mod adecvat pe copii. În orice caz, acest sistem nu va mai putea fi utilizat după ce se va încheia perioada de valabilitate a soluției provizorii aflate în prezent în vigoare.

În 2020, până la 95 % din numărul total de cazuri de abuz sexual asupra copiilor au fost raportate de o singură întreprindere, în pofida dovezilor clare că problema nu există doar pe o singură platformă.

Pentru a combate în mod eficace utilizarea abuzivă a serviciilor online în scopul abuzului sexual asupra copiilor, sunt necesare norme clare, care să prevadă condiții și garanții solide. Conform normelor propuse, furnizorii vor avea obligația de a detecta, de a raporta și de a elimina din serviciile lor materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Furnizorii vor trebui să evalueze și să atenueze riscul de utilizare abuzivă a serviciilor lor, iar măsurile luate trebuie să fie proporționale cu riscul respectiv și să facă obiectul unor condiții și garanții solide.

Citește și: Deranjaţi că i-a criticat, procurorii cer de la Baroul Argeş capul avocatului Gh. Ionescu-John

Un nou centru independent al UE privind abuzul sexual asupra copiilor („Centrul UE”) va sprijini eforturile furnizorilor de servicii, prin îndeplinirea rolului de centru de expertiză, prin furnizarea de informații fiabile referitoare la materialul identificat, prin primirea și analizarea rapoartele furnizorilor pentru a identifica semnalările eronate și pentru a evita ca acestea să fie înaintate autorităților de aplicare a legii, prin transmiterea rapidă a rapoartelor relevante pentru a se lua măsurile corespunzătoare de asigurare a respectării legii și prin acordarea de sprijin victimelor.

Noile norme vor contribui la salvarea copiilor și la protejarea lor împotriva unor noi abuzuri, la împiedicarea reapariției online a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și la aducerea infractorilor în fața justiției. Aceste norme vor include:

 • evaluarea obligatorie a riscurilor și măsuri de diminuare a riscurilor: Furnizorii de servicii de găzduire sau de comunicații interpersonale vor trebui să evalueze riscul de utilizare abuzivă a serviciilor lor pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea minorilor în scopuri sexuale, acțiune cunoscută sub denumirea de „grooming”. Furnizorii vor trebui, de asemenea, să propună măsuri de diminuare a riscurilor.
 • obligații de detectare specifică, pe baza unui ordin de detectare: Statele membre vor trebui să desemneze autorități naționale responsabile cu examinarea evaluării riscurilor. În cazul în care respectivele autorități stabilesc că persistă un risc semnificativ, acestea pot solicita unei instanțe judecătorești sau unei autorități naționale independente să emită un ordin de detectare pentru materiale cunoscute sau noi care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru cazuri cunoscute sau noi de „grooming”. Ordinele de detectare sunt limitate în timp și vizează un anumit tip de conținut în cadrul unui anumit serviciu.
 • garanții solide privind detectarea: Întreprinderile care au primit un ordin de detectare vor putea să identifice conținutul numai utilizând indicatori de abuz sexual asupra copiilor verificați și furnizați de Centrul UE. Tehnologiile de detectare trebuie să fie utilizate numai în scopul detectării abuzului sexual asupra copiilor. Furnizorii vor trebui să implementeze tehnologii care să fie cel mai puțin intruzive asupra vieții private, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei din sector, și care să limiteze cât mai mult posibil rata de eroare a rezultatelor fals pozitive.
 • obligații clare de raportare: Furnizorii care au detectat abuzuri sexuale online asupra copiilor vor trebui să le raporteze Centrului UE.
 • eliminarea efectivă: Autoritățile naționale pot emite ordine de eliminare în cazul în care materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor nu sunt retrase rapid. Furnizorii de servicii de acces la internet vor trebui, de asemenea, să dezactiveze accesul la imagini și la videoclipuri care nu pot fi retrase, de exemplu deoarece sunt găzduite în afara UE în jurisdicții necooperante.
 • reducerea expunerii la „grooming”: Normele impun magazinelor de aplicații să se asigure că minorii sunt împiedicați să descarce aplicații care îi pot expune unui risc ridicat de ademenire în scopuri sexuale.
 • mecanisme solide de supraveghere și căi de atac: Ordinele de detectare vor fi emise de instanțe judecătorești sau de autorități naționale independente. Pentru a reduce la minimum riscul detectării și raportării eronate, Centrul UE va verifica rapoartele furnizorilor privind potențialele abuzuri sexuale online asupra copiilor înainte de a le transmite autorităților de aplicare a legii și Europol. Atât furnizorii, cât și utilizatorii vor avea dreptul de a ataca în instanță orice măsură care îi afectează.

Noul Centru al UE va sprijini:

 • furnizorii de servicii online, în special în ceea ce privește respectarea noilor obligații care le revin, și anume efectuarea de evaluări ale riscurilor, detectarea, raportarea, eliminarea și blocarea accesului la materiale care conțin abuzuri sexuale online asupra copiilor, prin furnizarea de indicatori pentru detectarea abuzului sexual asupra copiilor și prin primirea rapoartelor furnizorilor;
 • autoritățile naționale de aplicare a legii și Europol, prin examinarea rapoartelor furnizorilor pentru a se asigura că acestea nu sunt transmise în mod eronat și prin direcționarea rapidă a acestora către autoritățile de aplicare a legii. Acest lucru va contribui la salvarea copiilor care sunt abuzați și la aducerea autorilor infracțiunilor în fața justiției;
 • statele membre, prin îndeplinirea rolului de centru de cunoștințe pentru bunele practici privind prevenirea și asistența acordată victimelor, promovând o abordare bazată pe dovezi;
 • victimele, prin ajutarea acestora să obțină retragerea materialelor care conțin abuzurile la care au fost supuse.

În paralel cu această propunere, Comisia prezintă, de asemenea, Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii.

Citește și: SIPI se spală pe mâini în cazul Mihalcea şi aruncă pisica moartă în curtea IPJ Argeş

În următoarea etapă, este necesar ca Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord asupra propunerii.

Odată adoptat, noul regulament va înlocui actualul regulament provizoriu.

Declarațiile membrilor colegiului

Vicepreședinta pentru democrație și demografie, Dubravka Šuica, a declarat: „Respectarea și protejarea drepturilor copiilor atât online, cât și offline sunt esențiale pentru bunăstarea societăților noastre. Materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sunt rezultatul abuzului sexual fizic asupra copiilor. Aceasta este o infracțiune extrem de gravă. Abuzul sexual online asupra copiilor are consecințe ample și pe termen lung asupra copiilor și lasă traume adânci. Este posibil ca unele victime să nu se vindece niciodată, iar unele dintre ele nu se vindecă niciodată. Abuzul sexual asupra copiilor poate fi prevenit dacă colaborăm pentru a-i proteja pe copii. Nu permitem abuzul sexual offline asupra copiilor, prin urmare nu trebuie să-l permitem nici pe cel online.”

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Pe internet circulă un volum incredibil de mare de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. În mod rușinos, Europa este centrul mondial pentru cea mai mare parte a acestor materiale. Se pune următoarea întrebare: dacă nu acționăm noi, cine o va face? Normele pe care le propunem stabilesc obligații clare, specifice și proporționale pentru furnizorii de servicii de a detecta și de a elimina conținutul ilegal care conține abuzuri sexuale asupra copiilor. Competențele acestor servicii vor fi strict delimitate și corelate cu garanții solide. Este vorba despre un program menit să scaneze indicatorii care semnalează prezența unui conținut ilegal în același mod în care programele de securitate cibernetică efectuează verificări constante pentru a identifica eventuale încălcări ale securității.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „Ca adulți, este de datoria noastră să îi protejăm pe copii. Abuzul sexual asupra copiilor este un pericol real și din ce în ce mai mare: nu numai că numărul de cazuri raportate este în creștere, dar în prezent acestea se referă la copiii de vârstă mai mică. Raportarea acestor cazuri este esențială pentru începerea anchetelor și pentru salvarea copiilor care fac obiectul abuzurilor continue în timp real. De exemplu, o anchetă care a beneficiat de sprijinul Europol și s-a bazat pe un raport al unui furnizor de servicii online a condus la salvarea a 146 de copii din întreaga lume, peste 100 de suspecți fiind identificați în UE. Detectarea, raportarea și eliminarea materialelor care conțin abuzuri sexuale online asupra copiilor sunt, de asemenea, necesare de urgență pentru a preveni partajarea de imagini și videoclipuri care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, din cauza cărora victimele retrăiesc experiența traumatizantă, adesea după mai mulți ani de la încetarea abuzului sexual. Propunerea prezentată astăzi stabilește obligații clare pentru întreprinderi de a detecta și de a raporta abuzurile asupra copiilor, fiind prevăzute garanții solide care să protejeze viața privată a tuturor, inclusiv a copiilor.”

Citește și: În poliţia argeşeană, ca la nimeni! Vecinul popii din scandalul „Sfeştanie cu petarde”, chemat la poliţie şi întrebat de ce s-a adresat presei

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor constituie o prioritate pentru Comisie. În prezent, fotografiile și videoclipurile cu copii abuzați sexual sunt difuzate online pe scară largă. În 2021, Centrul național al SUA pentru copii dispăruți și exploatați a primit 29 de milioane de rapoarte.

În absența unor norme armonizate la nivelul UE, platformele de comunicare socială, serviciile de jocuri de noroc, alți furnizori de servicii de găzduire și de servicii online se confruntă cu norme divergente. Anumiți furnizori utilizează în mod voluntar tehnologia pentru a detecta, a raporta și a elimina din serviciile lor materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Totuși, măsurile luate variază foarte mult, iar acțiunile voluntare s-au dovedit insuficiente pentru a soluționa această problemă. Prezenta propunere se bazează pe actul legislativ privind serviciile digitale și îl completează cu dispoziții menite să abordeze provocările specifice reprezentate de abuzul sexual online asupra copiilor.

Propunerea înaintată astăzi vine în continuarea Strategiei UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, adoptată în iulie 2020, care constituie un răspuns cuprinzător la amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă abuzul sexual asupra copiilor, atât offline, cât și online, prin îmbunătățirea prevenirii și a anchetării acestor infracțiuni, precum și a asistenței acordate victimelor.

Propunerea înaintată astăzi vine, de asemenea, în continuarea Strategiei UE privind drepturile copilului. Prezentată de Comisie în luna martie, strategia menționată a propus măsuri consolidate de protecție a copiilor împotriva tuturor formelor de violență, inclusiv a abuzurilor online.

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Săgeţile statului subteran SORIN ROŞCA STĂNESC

Săgeţile statului subteran

SORIN ROŞCA STĂNESCUPolitică / 12 iulie Sunt produse dovezi peste dovezi, din care reiese că oamenii de bază ai statului subteran au şantajat oameni...

Din ediția tipărită