Web Analytics
scris joi, 21.07.2022

Lecția de drept. Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care se datorează

Lecția de drept. Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care se datorează

Lecția de drept. Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care se datorează

1. Între cine există obligația legală de întreținere?

Obligația legală de întreținere există între persoanele prevăzute de lege, respectiv între următoarele categorii:
– între soț și soție;
– între rudele în linie dreaptă (adică între părinți și copii, între bunici și nepoți, între străbunici și strănepoți etc;
– între frați și surori;
– între foștii soți ca urmare a divorțului; soțul divorțat are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte ori în timpul căsătoriei ori atunci când incapacitatea de muncă s-a ivit în decurs de un an de la data desfacerii căsătoriei și incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legatură cu căsătoria;

– soțul care a contribuit la întreținerea copilului celuilalt soț este obligat să presteze întreținere copilului cât timp este minor, însă numai dacă părinții lui firești au murit, sunt dispăruți ori sunt în nevoie;
– între copilul întreținut potrivit celor expuse mai sus, timp de 10 ani și cel care l-a întreținut;
– între moștenitorii unei persoane care a fost obligată la întreținerea unui copil sau care i-a dat întreținere fără a fi obligată și copilul respectiv, până la majoratul acestuia și numai dacă părinții firești ai copilului au murit, sunt dispăruți ori sunt în nevoie; întreținerea, în această situație, se datorează de către moștenitori numai în limita valorii bunurilor moștenite;
– între cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, pâna la stabilirea unei măsuri de protecție potrivit legii, și copilul în cauză.

Citește și Lecţia de drept. Obligaţiile angajatorului în situaţia concedierii pentru motive neimputabile salariatului

2. Ordinea în care se datorează întreținerea:

Pornind de la faptul că există mai multe categorii de persoane care își datorează întreținere, ceea ce, teoretic ar permite uneia dintre ele să ceară întreținere de la mai multe persoane, concomitent, legiuitorul a reglementat o ordine imperativă în care se datorează întreținerea.
Astfel cel îndreptățit la întreținere nu poate să aleagă pe cel căruia i-o va solicita, ci va trebui să respecte o ordine prestabilită, de la care nu se poate deroga. Exemplificăm:
– soții și foștii soți își datorează întreținere înaintea altor persoane obligate;
– descendentul este obligat la întreținere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulți descendenți cel în grad mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat;

De exemplu: fiul unei persoane îndreptățite la întreținere este obligat la prestarea întreținerii înaintea părinților acelei persoane, iar dacă sunt mai mulți descendenți, fiul este obligat înaintea nepotului.
– frații și surorile își datorează întreținere după părinți, însă înaintea bunicilor.
De exemplu: dacă o persoană are dreptul la întreținere, dar nu este căsatorită și nici nu are copii, va solicita întreținerea de la părinții săi, iar dacă aceștia nu au mijloace sau nu mai există, se va îndrepta împotriva fraților și abia apoi împotriva bunicilor etc.

Citește și Lecția de drept. Despre salariile bugetarilor şi tratamentul nediscriminatoriu

3. Condiți pentru acordarea pensiei de întreținere:

Obligația de întreținere se datorează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții atât în pesoana debitorului, cât și în persoana creditorului.
În ceea ce-l privește pe creditor (cel care cere întreținere), acesta trebuie să dovedească că este în nevoie, că se află în imposibilitatea de a se întreține din muncă sau din bunurile sale și că are un comportament corespunzător față de cel căruia îi pretinde întreținere.
Pe de alta parte, debitorul întreținerii poate fi obligat să plătească întreținere doar dacă nu există alte persoane obligate la întreținere anterior și doar dacă are mijloace de a presta întreținerea sau posibilități de a dobândi aceste mijloace.
De exemplu: copilul nu va putea cere întreținere de la bunici, înainte de a solicita aceasta de la părinți.

4. Cuantumul pensiei de întreținere și modalitatea de acordare a acesteia:

Pentru a putea beneficia de pensie de întreținere, cei interesați trebuie să formuleze o cerere de chemare în judecată de debitoruui.
Instanța de judecată apreciază, în raport de situația concretă a creditorului, de nevoile sale și de mijloacele debitorului care este cunatumul pensiei de întreținere care să acopere aceste nevoi.

Există situații în care legea a stabilit în mod expres limita maximă al pensiei de întreținere, de exemplu în cazul obligației de întreținere a părinților față de copii (¼ din venituri, pensie de întreținere pentru un copil).
De asemenea, instituie și o limită generală, pâna la care se poate datora întreținere, respectiv cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, nu poate depăși jumatate din venitul net lunar al celui obligat.
Întreținerea de datorează de la data introducerii cererii de chemare în judecată, iar cuantumul acesteia se poate majora sau diminua pe parcursul prestării acesteia, după cum se schimbă mijloacele celui care o prestează sau nevoia celui care o primește.

Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Condiţiile în care se poate cumpăra un imobil cu cota redusă de 5% TVA

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită