Ce a descoperit raportul Curţii de Conturi pe anul 2021. Drepturi salariale plătite ilegal către 10 funcţionari publici de la Primăria Mărăcineni

de | 29.04.2022 10:39 | Actualitate, Dezvaluiri, Economie, Home, Politica si Administratie

Potrivit raportului de activitate pe anul 2021, publicat săptămâna trecută, Curtea de Conturi a desfășurat în Argeș aproape 50 de acţiuni, din care 41 de audit financiar al conturilor de execuţie bugetară pe anul 2020, 6 acţiuni de control și o acțiune de audit al performanței. Din verificările efectuate asupra situațiilor financiare la cele 47 entităţi supuse auditului/controlului până la data raportului, au rezultat prejudicii totale de 3.668 mii lei, din care 116 mii lei majorări de întârziere. În rapoartele de control/procesele-verbale de constatare întocmite s-au reţinut abateri financiar-contabile de la legalitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al administrațiilor locale, cuantificate la un nivel estimat de 194.882 mii lei. Demn de reținut este că din totalul veniturilor suplimentare, estimate de 7.005 mii lei, a fost încasată în timpul misiunilor de control/audit suma de 2.046 mii lei, reprezentând 29%, iar din totalul prejudiciilor estimate, de 3.668 mii lei, a fost recuperată operativ suma de 1.201 mii lei, reprezentând 33%, aspecte care au avut drept impact obținerea unor rezultate economico-financiare mai bune ale entităților auditate, prin creșterea veniturilor colectate, precum și reducerea cheltuielilor efectuate.
Vă prezentăm câteva din neregulile găsite de inspectorii Camerei de Conturi Argeș în primăriile argeșene.

Godeni – pierderea finanțării nerambursabile

După ce că nu excelează la capitolul atragere de fonduri europene, primăriile argeșene au mai și călcat în gropi la implementare sau chiar, în cazul Godeniului, au pierdut fonduri nerambursabile prin neînceperea lucrărilor. Concret, au fost încheiate de către reprezentanţii Primăriei Godeni niște angajamente pentru care, la momentul întocmirii acestor acte juridice, nu erau asigurate surse de finanţare legal aprobate de Consiliul Local, fapt ce a avut drept consecinţă extinderea perioadelor de executare a unor lucrări publice şi, pe de altă parte, neiniţierea lucrărilor la un obiectiv de investiţii şi, respectiv, pierderea finanţării acestuia sub formă de granturi.

La Valea Danului nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă și, pe cale de consecință, nu au fost raportate prin situațiile financiare mijloacele fixe achiziționate în baza unui grant acordat prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), în valoare totală de 71.022 lei.
La Primăria Corbi nu au fost înregistrate în evidența contabilă garanțiile de bună execuție, constituite la nivelul sumei de 886.614 lei, aferente contractelor de lucrări încheiate de Primăria Corbi, cu finanțare asigurată din creditul contractat.

La Rociu nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră a entității verificate garanțiile de bună execuție, constituite la nivelul sumei de 81.343 lei, aferente contractelor de lucrări încheiate de Primăria Rociu, cu finanțare asigurată din creditul contractat.
În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții din cadrul celor două entități auditate au procedat la înregistrarea în evidența contabilă a sumelor respective, abaterea constatată fiind astfel remediată.

Citește și Cartelul de la Mărăcineni e peste tot! Avocatul Sabie îl apără pe Stelică Crăciun, dar şi primăria condusă de cumnatul acestuia, de unde a încasat onorarii de 1,4 milioane lei

Ciomăgești – decizii ale primarului fără aprobarea CL

La Primăria Ciomăgești au fost identificate operaţiuni financiare cu impact asupra bugetului de venituri şi cheltuieli care nu au fost supuse aprobării Consiliul Local al comunei. Astfel, în ceea ce priveşte unele investiţii efectuate, s-au constatat următoarele: obiectivele menționate au fost puse în executare, fără să se elaboreze şi să se supună aprobării Consiliului Local documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor. Concret, primarul nu a informat Consiliul Local despre ce are de gând în domeniul investiţiilor, motivele și criteriile care au determinat introducerea în programele de investiţii a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare, precum şi descrierea proiectului şi stadiul fizic al obiectivelor. În ceea ce priveşte operaţiunile de casare a bunurilor aflate în proprietatea publică a UATC Ciomăgeşti, s-a constatat faptul că în anul 2020 primarul a aprobat şi dispus casarea unor construcţii fără ca, în prealabil, procedura menționată să fie supusă spre aprobare Consiliului Local în scopul trecerii acestor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale anterior procedurii menționate.

Citește și „Stelică Crăciun a venit hotărât după primarul Georgescu să-l incite şi filmeze”

Morți aflați în evidențele datornicilor, la Primăria Dârmănești

La Dârmănești au fost identificați cinci contribuabili persoane juridice care au fost radiați din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului din România, ale căror debite în valoare de 52.419 lei nu au fost scăzute din evidența contabilă, deși îndeplineau condițiile prevăzute de lege în acest sens. Mai mult, au fost menținute eronat în evidența fiscală și contabilă și respectiv raportate prin situațiile financiare întocmite la 31.12.2020 creanțe reprezentând obligații de plată aflate în sarcina contribuabililor persoane fizice decedate, provenind din amenzi contravenționale.

La Drăganu nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă și nu au fost raportate în situațiile financiare obligații de plată către bugetul general consolidat în valoare de 195.857 lei, precum și datorii comerciale în valoare totală de 22.076 lei, reprezentând contravaloarea facturilor primite, neînregistrate și nedecontate, aferente serviciilor de salubrizare prestate de operatorul economic de specialitate. De asemenea, nu au fost raportate în situațiile lunare transmise către A.J.F.P. Argeș, precum și în situațiile financiare auditate plăți restante în valoare totală de 248.306 lei, pe care Primăria Drăganu le înregistra la finalul anului 2020 către bugetul general consolidat al statului și către furnizorii de bunuri și servicii și, pe cale de consecință, nu au fost publicate informații reale cu privire la existența plăților restante menționate pe pagina de internet a entității auditate.

Citește și Al cui e, de fapt, BMW-ul sechestrat în dosarul vaccinărilor la chiuvetă?

Primăria Pitești nu și-a încasat dividendele

La Primăria Pitești nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite în vederea încasării venituri cuvenite bugetului local al municipiului, în sumă totală de 3.390 mii lei, ca urmare a neaplicării reglementărilor legale referitoare la perceperea dividendelor cuvenite de la societățile comerciale la care entitatea menționată deține participații majoritare.

Tot la capitolul “bani pierduți” de către autoritățile locale, primăriile Căldăraru, Călinești, Mărăcineni, Pietroșani și Stoenești au pierdut în total 253 mii lei prin neindexarea impozitelor și taxelor cu rata inflației, iar Consiliul Județean Argeș și primăriile Costești, Ciomăgești, Cotmeana și Stoenești au pierdut 156 mii lei prin neaplicarea penalităților la plata chiriilor datorate convenite prin contractele de concesiune/închiriere; Câmpulungul, Piteștiul, Ștefăneștiul, dar și alte primării din județ, precum și SC Apă Canal 2000 au efectuat plăți ilegale în valoare de 501 mii lei, reprezentând majorări necuvenite ale profitului, incluse în situațiile de lucrări acceptate la plată și decontate către terți pentru obiectivele de investiții finanțate.

Citește și Opoziţia din Câmpulung foloseşte artilerie grea / Trei petiţii la Curtea de Conturi pentru activitatea primăriţei Lasconi

Funcționarii de la Săpata și-au dat al 13-lea salariu, iar Primăria Cocu a plătit servicii de consultanță neacordate

Primăriile din județul nostru au fost generoase cu plata unor drepturi salariale, diurne, cazări sau premii, însă acestea s-au dovedit a fi ilegale în unele situații. De exemplu, primăriile Câmpulung, Căldăraru, Cocu, Dâmbovicioara, Dârmănești, Mărăcineni și Nucșoara au efectuat plăți nelegale în sumă totală de 137 mii lei, reprezentând diurne de detașare și/sau indemnizație de cazare, acordate necuvenit persoanelor învestite cu atribuții de președinte și, respectiv, de locțiitor al acestuia în cadrul Birourilor Electorale de Circumscripție constituite cu ocazia alegerilor locale din anul 2020.

În Primăria Săpata au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 110 mii lei, reprezentând plata drepturilor salariale neprevăzute de lege (premii anuale – al 13-lea salariu), acordate funcționarilor publici și/sau personalului contractual din cadrul aparatului propriu.
Și Primăria Cocu a efectuat plăți nelegale în sumă totală de 71 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanță/asistență care, în fapt, au făcut obiectul altor contracte încheiate anterior de autoritatea contractantă cu diverși prestatori și pentru care, totodată, entitatea auditată nu a putut face dovada prestării acestora cu documente justificative.

La primăriile Cotmeana și Uda au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală estimată de 47 mii lei, reprezentând contravaloarea majorării peste nivelul prevăzut de lege a indemnizațiilor acordate persoanelor cu funcții de demnitate publică pentru activitățile desfășurate în echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Citește și Liderul de sindicat din primăria Câmpulung: ”Contractul de consultanță cu managerul din Sinaia a fost declarat ilegal de Curtea de Conturi”

La Mărăcineni, Curtea de Conturi cere înapoi 328.000 lei

Inspectorii Curții de Conturi s-au aflat în misiune de audit timp de o lună, respectiv în perioada septembrie-octombrie 2021, la Primăria Mărăcineni. Conform documentelor prezentate de reprezentanții primăriei, s-a constatat că s-a plătit nelegal, pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020, suma de 328.785 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale brute (inclusiv contribuții), către 10 angajați ai instituției, funcționari publici, peste nivelul maxim prevăzut de reglementările în domeniu.

În venitul salarial brut au fost incluse, pe lângă salariul de bază, și sume reprezentând majorări pentru activitatea prestată în proiecte de finanțare din fonduri europene, vouchere de vacanță, spor funciar, precum și indemnizația de hrană. Curtea de Conturi i-a recomandat ordonatorului de credite să recupereze integral prejudiciul stabilit, adică suma acordată ilegal, în valoare totală de 328.785, plus majorări de întârziere în valoare de 29.571 lei.

Citește și Abateri financiare, prejudicii şi venituri suplimentare găsite în Argeş de Curtea de Conturi


Distribuie!

Articol scris de Alina Crangeanu

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ultimele articole

”Good vibes” pentru prima oară pe scena Filarmonicii Pitești
”Good vibes” pentru prima oară pe scena Filarmonicii Pitești

Festivalul internațional de canto pentru copii și tineret ”Good vibes” s-a desfășurat la Pitești, în perioada 20-21 mai 2022.  La această competiție, s-au înscris peste 200 de copii, din care au rămas 100 de copii, după preselecții, din România, Republica...

Pitești: Reabilitarea scărilor publice, pe strada Făgăraș
Pitești: Reabilitarea scărilor publice, pe strada Făgăraș

Primăria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a executat lucrări aferente proiectului ”Reabilitare scări publice strada Făgăraș, zona blocurilor E1-E2, E2-E3, E3-E4 - Școala Gimnazială Alexandru Davila, municipiul Pitești, județul Argeș”....


Loading RSS Feed