Web Analytics

Abateri financiare, prejudicii şi venituri suplimentare găsite în Argeş de Curtea de Conturi

de | 18.03.2021 13:37 | Actualitate, Dezvăluiri

A fost publicat raportul cuprinzând rezultatele acţiunilor de audit desfăşurate anul trecut de Curtea de Conturi a României la unităţi administrative, instituţii şi societăţi cu capital public din judeţul Argeş, perioada de verificare fiind cea aferentă exerciţiului bugetar al anului 2019. În județ au fost controlate 48 de entităţi, cele mai multe, 37, fiind unităţi administrativ-teritoriale, aici incluzând și UAT Județul Argeș, dar și ordonatori terțiari de credite. Dintre localități, doar la comuna Micești nu a fost depistată nicio problemă. Per total, s-au constatat înregistrarea a 3.144.000 lei venituri suplimentare, 4.750.000 lei prejudicii și o valoare de 75.392.000 lei ca urmare a unor abateri financiar-contabile. Detaliat, iată situaţiile cele mai grave din punct de vedere al valorilor reprezentând sumele estimate ale abaterilor constatate!

UAT Județul Argeș

S-a constat că suma de 32.812.180 lei a fost eronat menținută și raportată în soldul unui cont, aceasta constituind abatere financiar-contabilă. Iar valoarea prejudiciilor a fost de 393.000 lei. Cei mai mulți bani, 336.000 lei, au fost folosiți pentru efectuarea de plăți nelegale către unități de cult, susținându-se contribuții asiguratorii pentru personal neclerical, care nu se aflau în sarcina UATJ Argeș. Apoi s-au dat bani Asociației de Părinți a Colegiului Național ”Dinicu Golescu” Câmpulung, fără ca beneficiarul să prezinte documente justificative legale și s-au acordat salarii mai mari fără temei legal unui număr de nouă salariați de la județ.

UAT Pitești

La municipiul reședință de județ abaterile din situațiile financiare au evidențiat o valoare de 3.323.000 lei. Pe de altă parte, au fost identificate venituri suplimentare de 855.000 lei, în sensul că nu au fost stabiliţi și urmăriţi la încasare bani provenind din taxe pe clădiri și terenuri și diferențe de valoare în cazurile eliberării unor autorizații de construire. Auditul a mai evidențiat faptul că la Școala Gimnazială ”Matei Basarab” a fost încheiat un contract de comodat cu o asociație de părinți, pentru unele săli de clasă, deși asemenea spații se pun la dispoziție gratuit doar elevilor și cadrelor didactice.

UAT Mioveni

12.807.000 lei au constituit abateri financiar-contabile la Mioveni. Aici a fost vorba de menținerea nejustificată în debitul unui cont a unor lucrări de investiții finalizate și recepționate. Pe de altă parte, la venituri suplimentare valoarea a fost de 28.000 de lei, în cauză fiind vorba de consecința regularizării taxelor privind autorizațiile de construire, iar 256.000 de lei este valoarea prejudiciilor. O mare parte a acestora a fost provocată printr-o plată nelegală reprezentând garanție de bună execuție pentru lucrări la Grădinița „Campionii”.

UAT Bradu

Urmărind exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare ale comunei Bradu, auditorii de la Curtea de Conturi au constatat abateri cu valoarea de 4.875.000 lei. O parte din aceasta a reieșit din cauză că nu a existat concordanță între datele privind creanțele contribuabililor aflați în insolvență și evidența extracontabilă a acestora. Ca prejudicii s-a ajuns la un total de 55.000 de lei, îndeosebi fiindcă au fost efectuate plăți nelegale constituind contravaloarea unor lucrări acceptate și decontate, dar neexecutate.

Citește și PSD Argeș: „Curtea de Conturi dezvăluie tunurile financiare date de către liberali în perioada pandemiei!”

Citește și Spitalul Orășenesc Mioveni – dat de Curtea de Conturi ”exemplu de bună practică” în gestionarea resurselor publice

Citește și Curtea de Conturi obligă zeci de primării să restituie miliardele cheltuite pe cadouri de Crăciun

UAT Budeasa

În comuna Budeasa abaterile financiar-contabile constatate s-au dus la valoarea de 3.267.000 lei. Cel mai mult a contat faptul că au fost menținute într-un cont destinat activelor fixe în execuție lucrări de investiții finalizate și recepționate. Ca prejudicii și venituri suplimentare s-au constatat valori mici, de sub douăzeci de mii de lei la fiecare categorie.

UAT Rătești

Și aici abaterile care s-au dus spre valoarea de două milioane de lei au apărut în urma unor greșeli identice celor identificate la Budeasa. 62.000 de lei au reprezentat prejudicii, în mare parte ca urmare a acordării unor drepturi salariale peste lege, iar la venituri suplimentare s-au constatat 358.000 lei. Jumătate din valoare a apărut ca urmare a faptului că UAT Rătești a achitat circa 258 de mii de lei către operatorul de salubrizare, dar în evidența fiscală s-au înregistrat taxe speciale de salubritate de 74.589.000 lei.

UAT Stolnici

Și în cazul comunei Stolnici valoarea cea mai mare a fost evidențiată nu prin prejudicii și venituri suplimentare, ci prin existența unor abateri financiar-contabile. Aici a fost vorba de 845.000 lei și o mare parte a fost produsă prin menținerea unui sold într-un cont. Prejudicii au fost de 24.000 de lei, fiindcă s-au achitat sume pentru două lucrări neexecutate.

UAT Ungheni

Nu doar în cadrul activității proprii a unității administrativ-teritoriale au fost constatate abateri financiar-contabile (794.000 lei), ci și în cea a Școlii Gimnaziale ”Tudor Cornel”. Și asta deoarece nu a fost organizată și condusă evidența combustibililor achiziționaţi și daţi în consum. În cadrul UAT-ului s-au constatat și venituri suplimentare, suma cea mai mare, de circa 166 de mii de lei, provenind din neevidențierea și neurmărirea la încasare a unor venituri cuvenite bugetului din impozite și taxe, după ce nu s-a aplicat indexarea anuală.

Publitrans 2000 SA Pitești

Controlul efectuat în primăvara anului trecut la Publitrans a evidențiat doar abateri financiar-contabile, în valoare de 1.792.000 lei. Iar asta s-a petrecut prin evidențierea în contabilitate a unor creanțe comerciale supraevaluate reprezentând valoarea de vânzare a biletelor și abonamentelor. Auditorii au mai depistat deficiențe fără valoare patrimonială în activitatea de control intern/managerial.

Edilul CGA SA Câmpulung

La operatorul de apă-canal muscelean cu capital majoritar al UAT Câmpulung abaterile s-au dus la valoarea de 1.783.000 lei. Cea mai mare parte a apărut fiindcă nu au fost evaluate creanțe la valoarea lor probabilă de încasare și nu au fost constituite și înregistrate în contabilitate ajustări pentru eventuale pierderi de valoare. Auditorii au mai constatat că în 2019 au existat deficiențe în acțiunea de inventariere a patrimoniului și a creanțelor și obligațiilor.
Cătălin Ioan Butoiu

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii