Web Analytics

Uniunea Națională a Patronatului Român anunță constituirea de Grupuri Consultative Locale prentru Managementul Inteligent al Apelor – WATERLAG

de | 31.07.2023 21:36 | Actualitate, Bani europeni, Economie, Home

Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) partener în proiectul european
BIGDATA4RIVERS – Improving the European Rivers Quality through Smart Water Management
Policies, cofinanțat de Interreg Europe, anunță finalizarea fazei a doua a proiectului: constituirea
de Grupuri Consultative Locale prentru Managementul Inteligent al Apelor – WATERLAG.
Proiectul BIGDATA4RIVERS, început în anul 2019 și finalizat la jumătatea acestui an, are ca
obiect cooperarea interregională în domeniul eficienței sistemelor de management a apelor, între
cei șapte parteneri regionali din Spania, Portugalia, Franța, Suedia, Lituania, România și Grecia.


Cooperarea este realizată prin schimbul de cunoștințe și experiențe urmat de adaptarea și
aplicarea celor mai bune practici identificate la realitatea fiecărui partener, prin dezvoltarea de
planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor care susțin politicile de management a
apelor.
Planul de Acțiune propus și realizat de UNPR conține măsura constituirii de Grupuri
Consultative Locale – WATERLAG care contribuie semnificativ la valorificarea rezultatelor
proiectului și la îmbunătățirea instrumentului de politică în domeniul apelor: Programul
Operațional de Infrastructură Mare (POIM). Aceste grupuri integrează reprezentanți ai
autorităților locale (regionale), ai mediului academic și a celui de afaceri, precum și și experți în
soluții de management a apei, care stabilesc priorități regionale și propun soluții inovative și
eficiente.

Citește și:


WATERLAG sunt structuri parteneriale organizate pentru cooperarea regională în domeniul
managementului apei și a resurselor de apă. Au rol consultativ, fiind constituite pentru asigurarea
consultărilor parteneriale privind stabilirea şi prioritizarea intervenţiilor regionale în domeniul
dezvoltării sistemelor de apă, în acord cu obiectivele strategice la nivel European precum și pentru
identificarea și evaluarea de soluții și proiecte inovative și lucrează în colaborare cu Autoritatea de
Management AM-POIM. Asigură un nivel înalt de cooperare între entitățile private și publice locale
(regionale) cu participarea comunităților locale, esențiale pentru o dezvoltare uniformă a
teritoriului și implementarea politicilor de gospodărire a apei și sunt un instrument important
pentru guvernanța participativă.


WATERLAG formulează puncte de vedere şi propuneri privind orientările strategice
tematice, prioritizarea intervenţiilor, alocările financiare indicative aferente, principalii indicatori
de rezultat, precum şi modalităţile de implementare, monitorizare şi evaluare, având în vedere rezultatele evaluărilor de mediu. Propune AM-POIM şi celorlalte autorități din domeniu
elementele agreate privind managementul apei și dezvoltarea regională, în scopul includerii
acestora în documentele de programare.

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *