Web Analytics

Lecția de drept. Măsuri de ocrotirea a majorului

de | 24.08.2022 14:50 | Actualitate, Home, Opinii

La mijlocul anului 2021 Curtea Constituțională a României a decis că instituția punerii sub interdicție nu este în acord cu tratatele la care România este parte, Convenția drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități astfel că, până recent, persoanele cărora se adresa această instituție au rămas fără protecție din cauza unui vid legislativ.
Din 18 august 2022 noua legislație intrată în vigoare reglementează măsurile care pot fi dispuse în vederea ocrotirii majorului, iar acestea sunt consilierea judiciară, tutela specială, curatela sau o altă măsură prevăzută de lege.

Măsura asistenței pentru încheierea actelor juridice va fi dispusă cu predilecție în detrimentul celortalte măsuri de ocrotire dacă aceasta este suficientă pentru apărarea intereselor persoanei ocrotite.
Asistența pentru încheierea actelor juridice apare ca o noutate în legislativ, permițând persoanei ocrotite majore să numească, la cererea ei, un asistent prin intermediul notarului public, pentru o durată de maxim 2 ani, fără ca această măsură să să aducă atingere capacității de exercițiu a persoanei majore.
Consilierea judiciară se va dispune de instanța de judecată, la cerere, dacă deteriorarea facultăților mintale este parțială, în timp ce tutela specială se va dispune dacă deteriorarea facultăților mintale este totală și, după caz, permanentă.

Citește și Lecţia de drept. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor

Durata măsurii este limitată expres pentru orice măsură de ocrotire consilierea judiciară se poate dispune pentru o perioadă de maximum 3 ani, în timp ce tutela specială se poate dispune pentru maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii perioadei la 15 ani dacă deteriorarea facultăților mintale este permanentă.
În ambele cazuri, instanța de tutelă stabilește, în funcție de gradul de autonomie a persoanei ocrotite și de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea actelor sale sau, după caz, reprezentarea ei.
Instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar și numai o categorie de acte, să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.

Noua reglementare permite căsătoria persoanelor ce beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială cu condiția de a înștiința în prealabil tutorele sub a cărui ocrotire se află, în cazul în care cel din urmă dorește să formuleze opoziție la căsătorie.
Cererea de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la o persoană se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție aceasta își are domiciliul.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecţia de drept. Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *