Lecția de drept. Întabularea în Cartea Funciară a construcțiilor edificate fără autorizație

de | 28.10.2021 13:30 | Actualitate, Opinii

Pentru orice imobil, mai puțin pentru cele edificate înainte de 1 august 2001, care beneficiau de un regim derogatoriu, nu existau până de curând prevederi legale care să permită întabularea în cartea funciară a unei construcții fără autorizație, singurul remediu era procedura intrării în legalitate care presupune obținerea unei autorizații de construire ulterioare edificării.

Modificarile recente permit ca dreptul de proprietate asupra construcțiilor să poată fi înscris în Cartea Funciară în baza unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției, chiar și în cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, dar pentru care s-a împlinit termenul de prescripție de 3 ani privind dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile.

Certificatul de atestare/adeverință privind edificarea construcției va putea fi emis/emisă de către autoritatea locală în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a documentației cadastrale.

Citește și Lecţia de drept. Obligaţiile angajatorului în situaţia concedierii pentru motive neimputabile salariatului

În situația în care prin expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției și prin urmare nu se poate înscrie în Cartea Funciară.
Construcțiile realizate nelegal înainte de 1 august 2001 se pot înscrie în Cartea Funciară în baza certificatului de atestare fiscală și a documentației cadastrale, iar cele edificate în perioada dintre data menționată anterior și 11.01.2017 se pot înscrie cu îndeplinirea condițiilor dezvoltate mai sus.

Pentru construcțiile edificate după data de 11.01.2017, legea prevede aplicarea sancțiunii amenzii și desființarea lucrărilor executate fără autorizație, eventual până la data la care se împlinește termenul de prescripție de 3 ani.
Există deci beneficiul proprietarului construcției ca, dacă în acest interval de 3 ani nu se încheie un proces verbal de contravenție, să poată solicita procedura de emitere a adeverinței/ certificatului de atestare a edificării construcției cu care să solicite înscrierea în Cartea Funciară.
Noutatea este, în concluzie, eliminarea procedurii de obținere a autorizației de construire pentru intrarea în legalitate, însă se menține obligația efectuarii unei expertize tehnice care să ateste îndeplinirea prevederilor privind urbanismul.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecţia de drept. Prestaţii compensatorii şi despăgubiri ca urmare a divorţului

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii