Web Analytics

Lecția de drept. Anetcontractul de vânzare-cumparare având ca obiect imobile, încheiat cu societăți insolvabile

de | 25.11.2021 13:31 | Actualitate, Opinii

Pentru a realiza redresarea debitorului aflat în insolvențã este necesarã pãstrarea legãturilor contractuale profitabile, pe care acesta le-a stabilit.
Pentru a satisface aceastã exigențã, procedura insolvenței poate înfrânge forța obligatorie a contractului, adică niciuna dintre pãrți nu se poate dezlega prin propria voințã de raportul contractual fãrã sã-și angajeze rãspunderea.

Consimțãmântul mutual este singurul mijloc prin care se poate libera ceea ce s-a legat contractual și cum este obligatorie convenția pentru pãrțile semnatare, așa este și pentru instanță, care trebuie sã impunã respectarea ei.
Dacã una dintre pãrți nu-și îndeplinește obligațiile, instanța poate sã o constrângã sã-și execute sarcinile, iar partenerul contractual al debitorului aflat în redresare judiciarã nu se poate sustrage îndeplinirii obligațiilor sale invocând excepția de neexecutare (refuzul pãrții contractante de a-și executa obligațiile cât timp nu a primit prestația celeilalte pãrți) sau rezoluțiunea judiciarã.

Antecontractul de vânzare-cumparare trebuie sã continue dacã administratorul judiciar pretinde, însă dacă a optat astfel este și el ținut sã furnizeze cocontractantului ceea ce s-a obligat, adică să predea imobilul la termen.
Pentru sumele achitate anterior deschiderii procedurii, creditorii trebuie să îşi declare creanţa prin formularea cererilor de înscriere pe tabelele de creanțe, sub condiţia suspensivă a neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Citește și Lecţia de drept. Despre deciziile de impunere retroactive emise de ANAF

Trimestrial, administratorul judiciar este obligat să precizeze, în cadrul rapoartelor de activitate dacă debitorul dispune de fondurile bănești pentru construirea imobilelor pe care trebuie să le predea creditorului, iar împotriva măsurilor cuprinse în rapoarte se pot formula plângeri la judecătorul sindic.
În ipoteza fericită a edificării imobilului obiect al antecontractului de vânzare-cumpărare, practicianul în insolvență are obligația să încheie contractul de vânzare-cumpărare prin care să transfere dreptul de proprietate creditorului, în caz contrar, la cerere, judecatorul sindic pronunță o hotărâre de obligare a debitorului să încheie actul în forma autentică.
Nu poate fi exclusă nici formularea de administratorul judiciar împotriva promitentului cumpărător a unei acțiuni pentru anularea antecontractului de vânzare-cumpărare, dacă acesta este fraudulos.
Dacă debitorul aflat în insolvență nu se poate redresa, creditorul promitent din antecontractul de vânzarecumparare va fi plătit cu sumele înscrise în tabelele de creanţe, dar în ordinea de distribuire prevăzută de lege.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecţia de drept. Acţiunea având ca obiect obligaţia de întreţinere între soţi

 

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii

Ultimele articole