Web Analytics

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

de | 17.02.2024 22:45 | Actualitate, Bani europeni, Economie, Home, Politica si Administratie

În ziua de 14 februarie, Comisia Europeană a publicat noul raport anual privind piața unică și competitivitatea.

competitivitatea UE

Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung. Aceștia sunt: funcționarea pieței unice, accesul la capitalul privat, investițiile publice și infrastructura, cercetarea și inovarea, energia, circularitatea, digitalizarea, educația și competențele, comerțul și autonomia strategică deschisă. Comunicarea din 2023 a stabilit un set de indicatori-cheie de performanță care să servească drept tablou de bord al progreselor înregistrate în ceea ce privește acești factori determinanți. Deși este prea devreme pentru a stabili tendințe stabile, raportul constată că 9 indicatori-cheie de performanță s-au îmbunătățit, față de 5 care s-au disipat; 3 sunt stabili, iar 2 nu dispun încă de date noi.

Raportul reamintește că piața unică este unul dintre cele mai mari domenii de piață integrate din lume și că stimulează economia UE cu o rezervă mare de cerere, surse de aprovizionare diversificate, oportunități de inovare și extindere a producției, drepturi sociale solide și condiții de muncă echitabile, servind în același timp drept pârghie geopolitică. Acesta subliniază necesitatea de a intensifica punerea în aplicare a normelor convenite și de a simplifica punerea lor în aplicare.

În ceea ce privește investițiile, raportul concluzionează că investițiile publice s-au redresat după nivelurile scăzute după criza financiară, parțial datorită Mecanismului de redresare și reziliență, în timp ce investițiile private rămân ridicate. Pentru a spori disponibilitatea finanțării cu capital de risc și de risc și pentru a extinde întreprinderile inovatoare, raportul recomandă consolidarea în continuare a uniunii piețelor de capital, pe baza inițiativelor deja aprobate începând din 2020. De asemenea, subliniază achizițiile publice ca instrument de sprijinire a tranziției noastre verzi și a celei digitale într-un mod strategic.

Deși prețurile ridicate la energie rămân o provocare, raportul indică măsuri importante luate în ultimii ani pentru a actualiza setul de instrumente pentru politica energetică a UE și pentru a sprijini producția de tehnologii curate din UE.

Raportul constată, de asemenea, că UE este o putere comercială majoră, reprezentând 16 % din exporturile mondiale și că comerțul continuă să fie o sursă de competitivitate. Acesta subliniază, de asemenea, necesitatea de a apăra condițiile de concurență echitabile și de a ne proteja securitatea economică.

Raportul anual privind piața unică și competitivitatea – pe baza raportării anuale introduse de Comisie în 2020 și în formatul său din 2024 ca răspuns la o solicitare din partea Consiliului European – oferă o bază pentru discuțiile din cadrul Parlamentului European, al Consiliului European și al Consiliului cu privire la modalitățile de promovare a agendei noastre privind piața unică și competitivitatea în această primăvară. Raportul precede, de asemenea, constatările așteptate din partea dlui Mario Draghi și a dlui Enrico Letta în viitoarele lor rapoarte privind viitorul competitivității europene și, respectiv, al pieței unice.

În plus, Comisia publică astăzi mai multe documente care completează Raportul anual privind piața unică și competitivitatea:

  • Două documente de lucru ale serviciilor Comisiei, dintre care primul prezintă, printre altele, informații detaliate suplimentare privind indicatorii-cheie de performanță pentru competitivitate. Celălalt prezintă constatările „Monitorului european al ecosistemelor industriale” privind tranziția verde și cea digitală la nivelul ecosistemelor industriale individuale.
  • Tabloul de bord privind piața unică și competitivitatea din 2024 oferă o gamă largă de date suplimentare privind integrarea pieței unice. Tabloul de bord se axează pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a legislației UE, pe condițiile generale de afaceri, pe integrarea pieței unice și pe alte obiective de politică majore, cum ar fi creșterea economică și ocuparea forței de muncă, reziliența și economia digitală și verde.
  • Raportul Grupului operativ pentru asigurarea respectării normelor privind piațaunică (SMET) pentru perioada 2022-2023: Prezentul raport anual evidențiază activitatea SMET, în cadrul căreia Comisia și statele membre colaborează pentru a elimina barierele nejustificate de pe piața unică, cum ar fi controalele impuse profesioniștilor, barierele în calea autorizării energiei din surse regenerabile și sarcinile administrative pentru furnizorii de servicii transfrontaliere.

Istoricul dosarului  

Raportul anual privind piața unică și competitivitatea răspunde solicitării Consiliului European din martie 2023 de a monitoriza situația pieței unice și a competitivității Europei. Acesta se bazează pe rapoartele anuale anterioare privind piața unică, astfel cum se prevede pentru prima dată în Strategia industrială a UE din 2020.

Citește și:

În ceea ce privește etapele următoare, Consiliul European din iunie 2023 și-a anunțat, în cadrul reuniunii sale din martie 2024, planul de a organiza prima evaluare anuală a progreselor înregistrate în ceea ce privește consolidarea competitivității Uniunii și creșterea productivității și a creșterii economice. 

Tabloul de bord al pieței unice a fost publicat pentru prima dată în 1997 și a fost creat inițial pentru a evalua performanța statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a acquis-ului privind piața unică. Acesta a fost prelungit de-a lungul timpului pentru a acoperi utilizarea instrumentelor de guvernanță conexe. Anul acesta, acesta include noi indicatori de competitivitate, în conformitate cu Comunicarea privind competitivitatea pe termen lung.

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *