Web Analytics
scris vineri, 09.06.2023

2023 – anul cu cel mare procent din bugetul CJ Argeş alocat investiţiilor

• (Interviu cu Adrian Dumitru Bughiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş)

2023 – anul cu cel mare procent din bugetul CJ Argeş alocat investiţiilor

În acest an, Consilul Judeţean (CJ) Argeş a alocat investiţiilor cel mai mare procent din bugetul autorităţii, ne-a transmis Adrian Dumitru Bughiu, vicepreşedintele CJ Argeş.

Astfel, 55% din buget merge către investiţii şi dezvoltare, restul de 45% din buget este alocat pentru funcţionare, ne-a precizat acesta într-un interviu.

Citește și:

Reporter: Cum aţi ieşit din pandemie şi ce efecte are conflictul armat de lângă graniţă asupra activităţii instituţiei pe care o conduceţi?

Adrian Bughiu: Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. Această creştere de preţ a fost reflectată în indicele de cost total în construcţii de către Institutul Naţional de Statistică începând cu luna martie 2021.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. De asemenea. conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Reporter: În ce mod sunt afectate obiectivele de investiţii de criza energetică, de inflaţie şi de dobânzile crescute din piaţă?

Adrian Bughiu: Criza generată de contextul internaţional a condus la creşteri ale preţului carburanţilor, dar şi creşteri semnificative ale preţului gazelor naturale şi energiri electrice, determinând la rândul ei influenţe majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcţii cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanţi întrucât decizia de liberalizare a preţului energiei a fost luată la nivel european şi naţional.

Efectele situaţiei generate de creşterea preţurilor în domeniul construcţiilor pot ajunge până la renunţarea la executarea sau neîncheierea contractelor de achiziţie publică de lucrări, la întârzierea finalizării acestora, dar nu în ultimul rând şi la scăderea masivă a investiţiilor publice.

Reporter: Ce obiective de investiţii aveţi pentru anul în curs?

Adrian Bughiu: Consiliul Judeţean Argeş, prin Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, are în implementare următoarele proiecte:

Domeniul Infrastructura rutieră, eficienţă energetică şi iluminat public:

– Modernizare DJ 503 Lim. Jud. Dâmboviţa – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele, km 98+000 – 140+034, L = 42,034 km;

– Realizarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si PT aferentă proiectului „Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) – Lipia – Popeşti – Lunca Corbului – Pădureţi – Cieşti – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km” – proiect ce va fi implementat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 – 2020

– Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Judeţul Argeş

Domeniul Turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe:

– Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – Consolidarea, Protejarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural;

– Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”- Consolidarea, Protejarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş;

Domeniul Infrastructura de servicii sociale şi medicale:

– Extindere, modernizare şi dotare Spaţii Urgenţă Spitalul de Pediatrie Piteşti;

– Extindere şi dotare Spaţii Urgenţă şi Amenajări Incintă Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti;

– Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti;

– Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti

– „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei, Valea Iaşului”, proiect ce se implementează prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă s-a obţinut finanţare pentru următoarele proiecte:

– „Proiectul Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) Argeş, precum şi de organizare a activităţilor conexe de informare şi consultare a publicului” – Contract de finanţare nr. 127240/10.11.2022 – proiect ce se va implementa prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, abordează provocările legate de disparităţile teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale, precum şi mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susţine o transformare durabilă urbană şi rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale.

– „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş, Municipiul Piteşti, str. George Coşbuc nr. 40, judeţul Argeş”- Contract de finanţare nr. 9586/25.01.2023 – proiect ce se va implementa prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE, apelul de proiecte RUNDA 2 – C5.

– Laborator de radioterapie Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti – proiect ce se va implementa prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C12-Sănătate, I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice. Proiectul se află în etapa de precontractare.

Pentru perioada de programare 2021-2027 se va avea în vedere accesarea de fonduri nerambursabile, în funcţie de criteriile de eligibilitate ce vor fi prezentate în ghidurile solicitantului.

În plus, prin Direcţia Tehnică, Consiliul Judeţean Argeş are în implementare următoarele proiecte:

– „Modernizare DJ 703 B Pădureţi (DJ 679) – Costeşti (DN 65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului şi Costeşti”;

– Locuinţe de serviciu, localitatea Ştefăneşti, sat Ştefăneştii Noi, str. Calea Bucureşti, nr.339B, jud. Argeş.

Reporter: Ce investiţii de tip smart implementaţi?

Adrian Bughiu: În programarea 2014-2020 iniţiativele de tip „smart” au fost dedicate administraţiilor publice locale – oraşe şi municipii reşedinţă de judeţ, Consiliul Judeţean Argeş neavând calitatea de solicitant eligibil.

Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

Adrian Bughiu: După apariţia ghidurilor solicitantului, pentru perioada de programare 2021-2027, în funcţie de eligibilitatea Consiliului Judeţean Argeş, ne vom îndrepta atenţia spre accesarea acestor proiecte ce vor viza digitalizarea administraţiei publice, tranziţia verde şi specializarea inteligentă.

Reporter: Care este bugetul total de investiţii pentru acest an şi ce surse de finanţare aveţi?

Adrian Bughiu: Anul 2023 este anul cu cel mare procent din buget alocat investiţiilor:

– 55% din buget merge către investiţii, dezvoltare

– 45% din buget este alocat pentru funcţionare

TOTAL GENERAL VENITURI – 694.229 mii lei

Din care:

– VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE – 340.271 mii lei

– VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE – 353.958 mii lei

TOTAL CHELTUIELI – 747.328 mii lei

Din care:

– CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE – 340.271 mii lei

– CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE – 407.057 mii lei

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE, pe principalele capitole:

– Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă – 194.603 mii lei

– Transporturi (Lucrări de investiţii şi întreţinere pe drumuri judeţene, documentaţii tehnico-economice şi alte cheltuieli de natura investiţiilor, proiecte cu finanţare nerambursabilă) – 167.095 mii lei.

– Sănătate – 7.999 mii lei

– Asistenţă socială – 30.957 mii lei

– Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 3.672 mii lei

În ceea ce priveşte SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanţă cu strategia de dezvoltare a Judeţului Argeş, fiind incluse obiective de investiţii care sunt asigurate din următoarele surse de finanţare:

Fonduri externe nerambursabile: pentru anul 2023 este propusă suma de 193.187 mii lei, din care:

-131.030 mii lei din fonduri externe nerambursabile;

– 30.343 mii lei din fonduri externe nerambursabile încasate în anul 2022 sub forma de prefinanţare şi existente în excedentul bugetului local la 31.12.2022;

– 23.218 mii lei din subvenţii de la bugetul de stat;

– 8.596 mii lei din bugetul local pentru cofinanţări şi cheltuieli neeligibile.

La această oră sunt 24 de proiecte aflate în implementare.

# Fonduri rambursabile interne – pentru anul 2023 este propusă suma de 136.890 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile şi cofinanţarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile, precum şi realizarea investiţiilor publice de interes judeţean.

# Din bugetul de stat – fonduri aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Pentru anul 2023 este propusă suma de 110.088 mii lei, din care:

– 108.322,00 mii lei din subvenţii de la bugetul de stat;

– 1.766 mii lei din bugetul local.

Sursele de finanţare pentru aceste investiţii sunt: POR 2014-2020, POIM, POAT 2014-2020, PNRR, Buget de stat şi Bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

Adrian Bughiu: Priorităţile din domeniul fondurilor internaţionale sunt reprezentate de finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în derulare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 – 2020, derularea implementării proiectelor contractate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi accesarea unor noi axe prioritare prin programarea 2021-2027.

Domeniile prioritare de investiţii ale judeţului Argeş sunt Infrastructura rutieră judeţeană; Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice; Turism, patrimoniu natural şi identitate culturală; Infrastructura de servicii sociale şi medicale; Capacitate administrativă şi relaţii interinstituţionale.

Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

Adrian Bughiu: Consiliul Judeţean Argeş, prin Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu Finanţare Internaţională, va demara toate procedurile pentru accesarea fondurilor europene şi implementarea proiectelor de interes judeţean, corespunzătoare noii perioade de programare 2021-2027, după apariţia ghidurilor solicitantului.

Astfel, vor fi demarate licitaţiile pentru achiziţionarea următoarelor servicii/lucrări:

– Achiziţia execuţiei de lucrări pentru proiectul „Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) – Lipia – Popeşti – Lunca Corbului – Pădureţi – Cieşti – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km”

– Achiziţia execuţiei de lucrări pentru proiectul „Modernizare DJ 659: Piteşti – Bradu – Suseni – Gliganu de Sus – Bârlogu – Negraşi – Mozăceni – Lim. Jud. Dâmboviţa, km 0+000-58+320, L = 58,320 km”

– Achiziţia execuţiei de lucrări pentru proiectul „Laborator de radioterapie Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti”

– Achiziţia de proiectare şi execuţie lucrări pentru proiectul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş, Municipiul Piteşti, str. George Coşbuc nr. 40, judeţul Argeş”

– Achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări pentru proiectul „Promovarea Castrului Roman JIDAVA (JIDOVA)”

– Achiziţia serviciilor de realizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.)

Lucrările cele mai mari de investiţii care se vor scoate la licitaţie până la finalul anului prin Direcţia Tehnică:

– „Pod peste râul Neajlov, în sat Siliştea, com.Căteasca, judeţul Argeş”;

– „Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului”;

– „Consolidare şi reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti”;

– „Staţie de Epurare ape uzate şi reţea de canalizare menajeră”aferentă unităţilor medicale: Spitalul de Boli Cronice Călineşti, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Călineşti, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti şi Centrul de Permanenţă Călineşti din comuna Călineşti, judeţul Argeş;

– ,, Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) – Ianculeşti – lim.jud,Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921, L=2,921 Km, comuna Şuici”;

– ,,Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, Km 1+603 – Km 3+728, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului”;

– ,,Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos – Malu – Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km”;

– ,,Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni Km 12+489 – Km 21+688 , L = 9,199 Km”;

– „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, Km 25+151 – Km 29+863, L = 4,712 Km”;

– „Modernizare DJ 703 B Morăreşti – Uda, Km 16+200 – Km 17+753, în Comuna Uda, L = 1,553 Km”;

– „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negreşti – Zgripceşti – Beleţi, km 0+474 – Km 2+300, L=1,826 Km, în Comuna Vultureşti”

– Modernizare DJ 703 I Merişani (DN 7 C – Km 12+450) – Muşăteşti – Brăduleţ – Brădet – Lac Vidraru (DN 7 C – Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km”;

Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

Adrian Bughiu: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Argeş 2021 – 2027 a fost elaborată în cadrul proiectului „Implementarea unor măsuri şi instrumente destinate îmbunătăţirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Judeţean Argeş”, cod SMIS 128987. Acesta a fost finanţat în cadrul CP12/2018 pentru regiunile mai puţin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate.

Citește și:

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Argeş 2021 – 2027 cuprinde obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea teritoriului pe termen mediu.

Principalele elemente ale strategiei de dezvoltare judeţeană au vizat următoarele elemente: contextul strategic (raportarea la alte documente strategice la nivel naţional şi internaţional), contextul european de dezvoltare, contextul naţional de dezvoltare durabilă, strategia de dezvoltare regională, prezentarea generală a judeţului, descriere generală, structura administrativ – teritorială, mediul economic, domeniile de acţiune ale judeţului (sănătatea, asistenţa socială, învăţământul, cultura, arta, urbanismul, infrastructura etc), analiza SWOT, obiectivul general şi direcţiile strategice de acţiune: infrastructură, educaţie, resurse umane, agricultură, dezvoltarea capacităţii administrative, cooperarea interinstituţională etc, portofoliul de proiecte propuse. O atenţie deosebită este acordată domeniilor cultură, sănătate şi servicii sociale, infrastructură de transport şi urbanism.

Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

Adrian Bughiu: Problemele întâmpinate în accesarea fondurilor europene au fost legate de perioada îndelungată de pregătire a documentelor programatice la nivel de autoritate de management, numeroasele reglementări legislative în domeniul achiziţiilor publice, insuficienţa personalului specializat în accesarea şi implementarea fondurilor europene, modificările frecvente ale ghidurilor în timpul implementării proiectelor, a procedurilor/reglementărilor/actelor normative, comunicarea interinstituţională.

Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

Adrian Bughiu: Pentru soluţionarea problemelor ce pot apărea în procesul de implementare a fondurilor europene sunt necesare: existenţa unui cadru legislativ predictibil, lansarea cu operativitate a ghidurilor solicitantului, simplificarea, eficientizarea şi accelerarea procedurilor de achiziţii publice, necesitatea suplimentării personalului implicat în derularea proiectelor cu finanţare internaţională, buna fundamentare şi stabilitate a actelor normative necesare în procesul de implementare, îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale.

Reporter: Mulţumesc!

Articol preluat din ziarul bursa.ro

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Săgeţile statului subteran SORIN ROŞCA STĂNESC

Săgeţile statului subteran

SORIN ROŞCA STĂNESCUPolitică / 12 iulie Sunt produse dovezi peste dovezi, din care reiese că oamenii de bază ai statului subteran au şantajat oameni...

Din ediția tipărită