Web Analytics
scris marți, 31.08.2021

SC Apă Canal 2000 SA-Precizări cu privire la calitatea apei potabile furnizate

Referitor la sesizările unor cetăţeni cu privire la calitatea apei furnizate, SC Apă Canal 2000 SA face următoarele precizări:
Apa brută provenită din râul Argeş este captată în Uzina de Apă, care dispune de o tehnologie modernă de tratare.
Filiera tehnologică de tratare cuprinde mai multe etape. Preoxidarea cu dioxid de clor se realizează pentru îndepărtarea bacteriilor, virusurilor şi a unor compuşi chimici. În apă se introduc reactivi de tratare şi, la nevoie, cărbune activ pentru îmbunătăţirea caracteristicilor organoleptice. Suspensiile formate sedimentează în cele două decantoare lamelare. Filtrarea apei se realizează în filtrele rapide cu nisip cuarţos, unde suspensiile fine sunt reţinute. Dezinfecţia se realizează prin dozarea clorului în rezervoarele de înmagazinare astfel încât sunt distruşi agenţii patogeni. Toate substanţele de tratare sunt avizate sanitar.
Apa potabilă distribuită consumatorilor îndeplineşte cerinţele legale aplicabile. Obiectivul procedeelor de tratare este protecţia consumatorilor faţă de germeni patogeni şi substanţe chimice cu risc pentru sănătatea populaţiei.
Monitorizarea parametrilor de calitate ai apei se realizează permanent în toate etapele procesului tehnologic de către Laboratorul Uzinei de Apă şi în tot sistemul de distribuţie, până la consumator, conform Programelor anuale de monitorizare operaţională aprobate de Direcţia de Sănătate Publică Argeş.
SC Apă Canal 2000 SA comunică rezultate ale monitorizării calităţii apei distribuite prin postarea acestora pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro

SC Apă Canal 2000 SA-Precizări cu privire la calitatea apei potabile furnizate

, secţiunea „Informaţii Utile“, subsecţiunile „Calitatea apei“ şi „Caracteristici apă potabilă 24 ore“.

Monitorizarea de audit se efectuează de către Direcţia de Sănatate Publică Argeş conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
Societatea Apă Canal 2000 SA va continua să întreprindă toate măsurile pentru asigurarea conformă a serviciilor, fiind preocupată permanent de furnizarea unor servicii de calitate.

Distribuie!

0 Comentarii

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită