Procesul verbal al DNA cu învinuirile aduse lui Constantin Nicolescu

de | 3.02.2011 15:27 | Dezvaluiri

Sevastian RADU – procuror  în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti;
Astăzi, 26 ianuarie 2011, în baza prevederilor art. 6, art. 70, art. 171 – 172 din C.pr.pen., am adus la cunoştinţă învinuitului NICOLESCU CONSTANTIN (…), preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, că împotriva sa a fost începută urmărirea penală prin Rezoluţia nr. 59/P/2009, din 24 ianuarie 2011, ora 12.00, emisă în dosarul cu numărul de mai sus, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 181 al. 1 şi 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen.;
– fals intelectual şi uz de fals, în legătură directă cu infracţiunea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene anterior menţionată, săvârşite în scopul de a ascunde comiterea sau în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune, în formă continuată, fapte prev. şi ped. de art. 289 şi art. 291 C. pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr.78/2000 în legătură directă cu infr. prev. şi ped. de art. 181 al. 1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen.;
– luare de mită, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 2 din C. pen. rap.la art.5 alin. 1 şi art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C. pen.;
– instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în scopul obţinerii pentru altul a unui avantaj patrimonial, faptă prev. şi ped. de art. 25 C. pen. rap. la art. 248 C. pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 (…)

Fonduri Phare de 900.000 de euro cu un dosar suspectat a fi fals

„În cadrul Proiectului PHARE 2003/005 – 551.05.03.04.01.02.13 „Proper conditions for the instructive act through the rehabilitation of 4 school unities in Arges Department” Consiliul Judeţean Argeş a accesat un program de finanţare nerambursabilă în sumă de 900.000 euro, având ca obiectiv efectuarea de lucrări de reabilitare/reconstrucţie a 4 unităţi şcolare de pe raza judeţului Argeş, respectiv:
– Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” – Câmpulung;
– Şcoala nr. 1 (clase I – VIII) – Curtea de Argeş;
– Grădiniţa nr. 4 – Curtea de Argeş;
– Grădiniţa Gălăşeşti – comuna Budeasa.
Unităţile şcolare anterior menţionate au fost nominalizate prin H.G. nr. 1277/18.10.2005 ca fiind afectate de inundaţiile din perioada aprilie – mai şi iulie – august 2005 şi reabilitarea lor urma să fie finanţată din fondurile PHARE 2003.
De precizat este faptul că, la baza emiterii H.G. nr. 1277/2005, au stat rapoartele privind efectele inundaţiilor şi ale alunecărilor de teren produse în perioadele 01 – 07 iulie 2005, 11 – 16 iulie 2005 şi 14 – 19 august 2005, rapoarte întocmite şi semnate de către prefectul judeţului Argeş, ION CÂRSTOIU şi preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, NICOLESCU CONSTANTIN, aceştia înaintând totodată rapoartele în cauză către Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Prefecturile (…)
Din actele de urmărire penală a rezultat că, atât H.G. nr.1277/18.10.2005 cât şi H.G. nr. 295/02.03.2006 au fost emise de către Guvernul României în baza unor rapoarte întocmite şi semnate de către prefectul judeţului Argeş, ION CÂRSTOIU şi preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, NICOLESCU CONSTANTIN, care indică numeric unităţi de învăţământ afectate de inundaţii fără ca aceste unităţi să fie nominalizate.
Până în prezent, din corespondenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu a rezultat că vreunul din aceste ministere a întocmit o notă de fundamentare pentru a se constata modul cum au fost nominalizate unităţile de învăţământ afectate de inundaţii din judeţul Argeş, unităţi care au fost nominalizate în anexele H.G. nr. 1277/2005 şi H.G. nr. 295/2006.
Din verificările efectuate, respectiv din rapoartele întocmite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, rezultă că au fost afectate de inundaţii alte unităţi şcolare decât cele care au fost nominalizate ca fiind afectate de inundaţii în anexele H.G. nr. 1277/2005 şi H.G. nr. 295/2006.
De asemenea, până în prezent nu a fost identificată persoana care a nominalizat cele 4 unităţi de învăţământ din judeţul Argeş care ar fi fost afectate de inundaţii şi trecute în anexele hotărârilor de guvern mai sus menţionate şi, de asemenea, nu s-au identificat nici documente care ar fi putut sta la baza nominalizării acestor unităţi de învăţământ ca fiind afectate de inundaţii.
Conform celor înscrise în respectiva cerere de finanţare, solicitantul este Consiliul Judeţean Argeş, iar parteneri ai solicitantului în cadrul acestui proiect sunt Consiliul Local al municipiului Câmpulung, Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeş şi Consiliul Local al comunei Budeasa, judeţul Argeş.
Astfel, cererea de finanţare a fost însoţită de câte o declaraţie de parteneriat semnată de către fiecare partener, respectiv de către preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, numitul NICOLESCU CONSTANTIN, în calitate de persoană responsabilă din cadrul instituţiei solicitante, precum şi de către numiţii CĂLIN IOAN ANDREI, în calitate de primar al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, NICUŢ GHEORGHE, în calitate de primar al municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş şi IOAN ŞTEFAN, în calitate de primar al comunei Budeasa, judeţul Argeş (…)
Totodată, în Anexa D – declaraţie pe propria răspundere a solicitantului – întocmită la data de 01.06.2006, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş  – NICOLESCU CONSTANTIN, în calitate de persoană responsabilă din cadrul instituţiei solicitante, a certificat că informaţiile oferite în declaraţie sunt corecte, atât în ceea ce priveşte eligibilitatea solicitantului conform criteriilor menţionate la punctul 2.1.2 al Ghidului.(…)
Este important de menţionat faptul că elaborarea şi întocmirea efectivă a proiectului anterior menţionat a fost realizată de către numitul DESPAN FLORIAN, în calitate de manager de proiect împreună cu numita ENESCU LEONTINA LUMINIŢA, în calitate de responsabil tehnic al proiectului.
Astfel, conform CV-urilor aflate la Anexa E a proiectului, DESPAN FLORIAN deţinea în perioada de referinţă funcţia de director executiv al Direcţiei pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională în cadrul Consiliului Judeţean Argeş, având ca sarcină principală de serviciu promovarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă ce susţin dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului, promovarea turismului etc.
Numita ENESCU LEONTINA LUMINIŢA, în perioada de referinţă, deţinea funcţia de inspector în cadrul Compartimentului Sinteze, Strategie – Dezvoltare Regională al Consiliului Judeţean Argeş.
Din actele premergătoare şi de urmărire penală efectuate în cauză, au mai rezultat următoarele:
– beneficiarul, Consiliul Judeţean Argeş, a atestat în conţinutul cererii de finanţare, depusă în 08.06.2006, că cele 4 unităţi şcolare din judeţul Argeş ar fi fost afectate de inundaţiile din anul 2005, conform celor consemnate în Raportul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, document care, în fapt, nu există;
– reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş şi ai Direcţiei Apelor Argeş – Vedea nu au efectuat, în cursul anului 2005, intervenţii de urgenţă la cele 4 unităţi şcolare şi, pe cale de consecinţă, nu au întocmit note de constatare sau rapoarte de intervenţie în acest sens, deşi, conform cadrului normativ, aveau atribuţii în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, dacă acestea se produc;
– nu există înscrisuri din care să rezulte, în mod evident, că cele 4 unităţi şcolare au fost afectate de inundaţiile din anul 2005, condiţie obligatorie ca lucrările de reabilitare necesare să poată fi finanţate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu reglementările H.G. nr. 1277/18.10.2005, modificată şi completată prin H.G. nr. 295/02.03.2006 şi ale Ghidului solicitantului pentru licitaţia 2006 – Componenta Coeziune Economică şi Socială – Infrastructură locală şi regională/Inundaţii.
Raportat la toate aceste aspecte, rezultă în mod indubitabil faptul că la baza emiterii H.G. nr. 1277/18.10.2005, modificată şi completată prin H.G. nr. 295/02.03.2006 nu puteau sta rapoartele privind efectele inundaţiilor şi ale alunecărilor de teren produse în perioadele 01 – 07 iulie 2005, 11 – 16 iulie 2005 şi 14 – 19 august 2005, rapoarte întocmite şi semnate de către prefectul judeţului Argeş, ION CÂRSTOIU şi preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, NICOLESCU CONSTANTIN şi înaintate de către aceştia către Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Prefecturile cu adresele …(…) întrucât aceste rapoarte nu nominalizează unităţile de învăţământ care au fost afectate de inundaţii în perioada aprilie – august 2005.
Menţionarea în cererea de finanţare, întocmită de Consiliul Judeţean Argeş şi depusă în 08.06.2006, a unui document inexistent de fapt (respectiv Raportul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş), precum şi a unor împrejurări nereale sau inexacte privind situaţia celor 4 unităţi de învăţământ din judeţul Argeş raportat la inundaţiile din anul 2005, a condus la calificarea, pe nedrept, a proiectului depus de Consiliul Judeţean Argeş ca fiind eligibil pentru finanţare din fonduri nerambursabile, conform H.G. nr. 295/02.03.2006 şi, pe cale de consecinţă, a încheierii contractului “Grant Contract – external actions of the European Community”, înregistrat la Consiliul Judeţean Argeş sub nr. 9335/04.08.2006, costul total al proiectului, eligibil pentru finanţare, fiind estimat la 900.000 euro.
Ca urmare a încheierii respectivului contract de grant, în condiţiile frauduloase mai sus arătate, Consiliul Judeţean Argeş a beneficiat, efectiv, pe nedrept, de finanţare externă nerambursabilă de tip PHARE în sumă totală de 880.249,95 euro, în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă înregistrat sub nr. 7882/3 din 31.07.2006.

Lucrările la şcoli au fost executate cu firma Zeus

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, s-a acţionat şi cu ocazia implementării proiectului de finanţare nerambursabilă a Consiliului Judeţean Argeş şi derulării contractului de lucrări de reabilitare înregistrat sub nr. 49/07.08.2007 cu executantul S.C. ZEUS S.A. Piteşti, astfel:
După primirea şi utilizarea avansului aferent în sumă de 9.122,87 euro, beneficiarul Consiliul Judeţean Argeş a întocmit la data de 11.10.2007 cererea de plată intermediară, în vederea accesării finanţării externe nerambursabile în cuantum de 630.000 euro, această sumă fiind accesată şi utilizată integral ca plată tranşă intermediară. Ulterior, s-a depus cererea de plată finală, înregistrată sub nr. 11610/24.11.2008, privind accesarea sumei de 260.800 euro, şi această sumă fiind accesată şi utilizată integral.
Din cercetările efectuate în cauză privind lucrările de construcţii efectuate la cele 4 obiective de investiţii, a rezultat faptul că aceste cereri de plată au avut la bază documente conţinând date nereale sau inexacte constând în procese-verbale de recepţie, rapoarte tehnice şi financiare în care s-a atestat în mod nereal efectuarea unor lucrări care în fapt nu au fost realizate, iar din bonurile de consum rezultă că aceste lucrări au fost executate ulterior, unele dintre ele nefiind executate nici în prezent.
Suma de 880.249,95 euro, reprezentând fonduri europene, obţinute pe nedrept prin folosirea şi prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, în împrejurările mai sus arătate, constituie prejudiciu adus bugetului general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.”

Acuzaţia: mită în valoare de 66.000 de lei primită de la Penescu

Luare de mită în formă continuată, faptă prev.şi ped.de art. 254 alin. 2 din C. pen. rap. la art. 5 alin. 1 şi art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic.art. 41 alin. 2 din C.pen.
“În perioada 2006  –  2008, Consiliul Judeţean Argeş a achiziţionat de la S.C. PIC S.A. Piteşti produse alimentare şi nealimentare.
Astfel, în luna aprilie 2006, în baza contractului nr. 4458/17.04.2006, Consiliul Judeţean Argeş a achiziţionat bunuri de la S.C. PIC S.A. Piteşti în valoare totală de 7.839,54 lei, iar în luna decembrie 2006, în baza contractului nr. 15412/15.12.2006, Consiliul Judeţean Argeş a achiziţionat bunuri de la S.C. PIC S.A. Piteşti în sumă totală de 313.826,52 lei, în cursul anului 2006 fiind realizate şi alte achiziţii de bunuri de la S.C. PIC S.A. Piteşti, în sumă totală de 15.986,45 lei.
Din actele premergătoare efectuate în cauză, s-a stabilit că valoarea totală a contractului de achiziţie nr. 15412/15.12.2006 a fost de 298.094,77 lei, însă Consiliul Judeţean Argeş a achiziţionat bunuri de la S.C. PIC S.A. Piteşti în sumă totală de 313.826,52 lei.
Cu toate că valoarea estimată a bunurilor ce urmau să fie achiziţionate în luna decembrie 2006, pentru organizarea “Pomului de Crăciun”, era de 375.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş cu nr. 160/27.11.2006, contractul de achiziţie nr. 15412/15.12.2006 a fost atribuit prin aplicarea procedurii de cerere de oferte, fiind astfel încălcate prevederile art. 124 lit.a din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât valoarea contractului de achiziţie publică depăşea suma de 40.000 euro, fără TVA, fiind astfel favorizată firma S.C. PIC S.A. Piteşti, căreia i s-a atribuit contractul de achiziţie publică.
În cursul anului 2007, Consiliul Judeţean Argeş a efectuat achiziţii de bunuri de la furnizorul S.C. PIC S.A. Piteşti în sumă totală de 144.035,09 lei, utilizându-se drept document justificativ factura, fără să fie încheiate contracte de achiziţie publică.
De   asemenea, în cursul anului 2008, Consiliul Judeţean Argeş a efectuat achiziţii de bunuri de la furnizorul S.C. PIC S.A  Piteşti în sumă totală de 190.244, 42 lei, utilizându-se drept document justificativ factura, fără să fie încheiate contracte de achiziţie publică.
Din probele administrate în cauză rezultă faptul că toate aceste achiziţii publice efectuate de către Consiliul Judeţean Argeş de la S.C. PIC S.A. Piteşti, în perioada 2006 – 2008, au fost realizate ca urmare a unor înţelegeri dintre NICOLESCU CONSTANTIN şi PENESCU GHEORGHE CORNEL, care a primit, respectiv a remis, diverse sume de bani şi bunuri, cu titlul de mită.
Astfel, în luna aprilie 2006, PENESCU GHEORGHE CORNEL a remis preşedintelului Consiliului Judeţean Argeş – NICOLESCU CONSTANTIN suma de 2.838,15 lei, iar în luna decembrie 2006 a remis cu acelaşi titlu sumele de 28.000 lei, respectiv 15.000 lei.
Totodată, în luna aprilie 2007, PENESCU GHEORGHE CORNEL a remis, cu titlu de mită, numitului NICOLESCU CONSTANTIN bunuri în sumă de 1.500 lei, în luna decembrie 2007 i-a remis, cu acelaşi titlu, suma de 7.500 lei, iar în luna aprilie 2008 i-a remis, cu titlul de mită, suma de 6.750 lei.
Toate sumele remise, cu titlul de mită, de către PENESCU GHEORGHE CORNEL     preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş – NICOLESCU CONSTANTIN, sunt menţionate distinct în evidenţa paralelă a S.C. PIC S.A. Piteşti, identificată cu prilejul percheziţiei domiciliare din data de 13.04.2009 efectuată la sediul S.C. PIC. S.A. Piteşti.
De asemenea, din actele premergătoare efectuate în cauză rezultă faptul că, în luna septembrie 2007, numitul NICOLESCU CONSTANTIN a pretins suma de 3.000 euro de la PENESCU GHEORGHE CORNEL, iar în data de 10.10.2007 S.C. PIC S.A. Piteşti a remis efectiv, prin ordin de plată în contul de trezorerie al Consiliului Judeţean Argeş, suma de 5.000 lei, cu menţiunea  “CTR.  SPONSORIZARE”, ori în evidenţele Consiliului Judeţean Argeş nu este înregistrat nici un contract de sponsorizare încheiat cu S.C. PIC S.A. Piteşti în perioada 2006 – 2008.
Practic, suma de 5.000 lei a fost virată în contul Consiliului Judeţean Argeş din dispoziţia acţionarului PENESCU GHEORGHE CORNEL, aceasta fiind remisă cu titlul de mită, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv pentru ca NICOLESCU CONSTANTIN, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, să dispună achiziţia de bunuri de la S.C. PIC S.A. Piteşti.
Concret, în perioada 2006 – 2008, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş,  NICOLESCU CONSTANTIN, a primit cu titlul de mită de la PENESCU GHEORGHE CORNEL – acţionar al S.C. PIC S.A. Piteşti, suma totală de 66.588,15 lei.”

Intervenţie la primarul din Stâlpeni pentru neaplicarea unei amenzi

Instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în scopul obţinerii pentru altul a unui avantaj patrimonial, faptă prev. şi ped. de art. 25 C. pen. rap. la art.248 C.pen.rap.la art. 132 din Legea nr. 78/2000;
“NICOLESCU CONSTANTIN, prevalându-se de influenţa şi autoritatea funcţiei deţinute, respectiv preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, în cursul lunii iunie 2009, l-a instigat pe numitul POPA ION, primar al comunei Stâlpeni, judeţul Argeş, să nu îndeplinească acte de serviciu în cadrul atribuţiunilor sale, mai precis, să nu îl sancţioneze contravenţional pe numitul PĂTRĂŞCANU CORNEL la Legea nr. 50/1991, solicitare însuşită de primarul în cauză, care astfel, nu a mai dispus măsurile legale, aducând o pagubă patrimoniului primăriei în cuantum de 100.000.000 lei vechi, reprezentând contravaloarea contravenţiei ce trebuia încasată ca venit la bugetul de stat.”
(…) Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi 26 ianuarie 2011, între orele 14:45 – 14:55, la sediul Serviciului Teritorial Piteşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
N.R. – titlul şi subtitlurile aparţin redacţiei

Acest articol este despre:

Distribuie!

Articol scris de Jurnal de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii

Ultimele articole

„Divorțul anului” la Teatrul „Alexandru Davila”
„Divorțul anului” la Teatrul „Alexandru Davila”

Cuplul Monica Davidescu și Aurelian Temișan joacă la Pitești Spectacol la Teatrul „Alexandru Davila”, luni, 30 mai, de la 19:30. Va fi pusă în scenă cea mai recentă producție a Companiei de Teatru Concordia, comedia „Divorțul anului”. Joacă Monica Davidescu, Ovidiu...

PSD Argeș anunță noi investiții pentru Câmpulung
PSD Argeș anunță noi investiții pentru Câmpulung

Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Ivan și Sergiu Cicu, consilieri lacali ai PSD Câmpulung, au susținut azi o conferință de presă la sediul PSD Câmpulung Mușcel.  Cu acest prilej, Marius Nicolaescu a făcut o radiografie a...


Loading RSS Feed