Precizări de la Spitalul Dr. Irimia

de | 7.07.2011 15:22 | Actualitate

DOMNULE REDACTOR ŞEF,

Susbscrisa SPITALUL „DR. IRIMIA”, cu sediul în Piteşti, Str. Negru Vodă nr. 3-5, judeţul Argeş, tel. 0248-211749, email office@dirmedical.ro, prin prezenta vă solicităm acordarea
DREPTULUI LA REPLICĂ
în urma publicării articolului „Condamnată la moarte de medicii de la Dr. Irimia” în ziarul săptămânal JURNALUL DE ARGEŞ nr. 889 din 29.06-05.07.2011, sub semnătura D-lui NELUŢU DINU, prin care s-au prezentat fapte calomnioase şi total nereale, fără o minimă investigare a celor publicate de ziarul Dvs., aducându-ne imense prejudicii, atât de imagine, cât şi materiale. Articolul menţionat a indus opiniei publice împrejurarea că orice activitate de ordin medical a clinicii „Dr. Irimia” este realizată cu incompetenţă şi superficialitate, de toţi angajaţii, atât medici, cât şi cadre medii. În final, publicarea acestui articol nu ajută drama pacientei TOMESCU VIORICA, fiind îndreptat în mod absolut tendenţios asupra tuturor serviciilor pe care le oferă spitalul „Dr. Irimia”.
Vă rugăm să publicaţi integral textul următor:
„În fapt, în ziarul Dvs. cu numărul 889, autorul NELUŢU DINU a publicat un articol, ce avea titlul pe prima pagină intitulat „Condamnată la moarte de medicii de la Dr. Irimia”. La prima lectură, se induce cititorilor crasa incompetenţă a tuturor medicilor de la spitalul nostru, cât şi gravitatea şi urmările ireversibile ale unui caz medical. Reaua credinţă rezidă în aceea că, autorul articolului sugerează că, în urma rezultatului radiologic al mamografiei boala pacientei este incurabilă, or în realitate pacienta, în urma intervenţiei chirurgicale este tratată şi în curs de vindecare. Lecturând însă articolul, se constată că, de fapt, este vorba despre activitatea unui singur medic, căruia i se impută un diagnostic incert. Ulterior, la cca 8 luni de la investigaţia medicală efectuată în cadrul serviciului de imagistică a spitalului, pacienta VIORICA TOMESCU este diagnosticată cu „cancer la sân” de către un medic al Spitalului Militar Central Bucureşti. În concluzie, se susţine că la Spitalul „Dr. Irimia” analizele medicale se fac cu incompetenţă şi superficialitate.
În realitate, pacienta VIORICA TOMESCU nu a solicitat efectuarea nici unei analize medicale în cadrul laboratorului de analize, ci numai a unei mamografii, la 02.08.2010, ora 10:10, care este o investigaţie radiologică. Din punct de vedere medical, diagnosticul de formaţiuni tumorale mamare maligne se poate face numai de către o echipă medicală complexă la care participă medicul specialist în obstetrică şi ginecologie, medicul oncolog, mediul chirurg, medicul de ecografie, medicul radiolog, laboratorul de analize medicale şi medicul anatomo-patolog, care trebuie să examineze puncţia efectuată. Abia în urma acestor investigaţii şi consultaţii se poate da un verdict în ce priveşte diagnosticul, or pacienta a solicitat doar efectuarea unei mamografii, care urma să fie interpretată de un medic oncolog sau ginecolog, ce nu fac parte din echipa spitalului nostru. Ca urmare, mamografia efectuată în spitalul nostru nu constituia un diagnostic final, fiind doar o etapă imperios necesară în stabilirea acestuia.
Mai mult, autorul articolului nu pune sub semnul întrebării intervenţia chirurgicală şi diagnosticul pus de medicii din Bucureşti, dacă acestea erau justificate. De altfel, în perioada de 8 luni de la efectuarea mamografiei şi până la stabilirea diagnosticului de către medicii bucureşteni evoluţia bolii poate fi galopantă, de la inexistenţa vreunui semn clinic, până la un diagnostic cert.
Chiar şi susţinerea că, în luna februarie 2011 un cabinet de ecografie generală a stabilit că „diagnosticul pus la Dr. Irimia e anapoda” este profund nereală, întrucât clinica noastră nu a pus şi nici nu putea pune un diagnostic, din considerentele pe care le-am arătat mai sus, iar ecografia mamară nu putea fi efectuată la un cabinet de ecografie generală, cea mamară fiind o ecografie de tip specializat.
În concluzie, apreciem că, în mod injust ni s-a creat un prejudiciu grav de imagine şi de ordin patrimonial, întrucât s-a culpabilizat întreaga instituţie, atât personalul de specialitate, cât şi activitatea medicală fiind afectate de publicarea acestor împrejurări nereale. Faptul că ziarul Dvs. este o publicaţie considerată de calitate în mass-media argeşeană, ne îndreptăţeşte să credem că, publicarea acestui articol nu a fost întâmplătoare, neconstând într-un sprijin real pentru pacienta VIORICA TOMESCU, ci cu intenţia de a prejudicia imaginea unui centru medical de prestigiu în România, care deserveşte o medie de 50.000 de pacienţi pe an.”
30.06.2011            Cu stimă, director Dr. TIBERIU IRIMIA

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii