Web Analytics

Peste 10 % din decesele premature din UE sunt legate de poluarea mediului

de | 12.12.2022 10:04 | Actualitate, Bani europeni, Economie, Home, Politica si Administratie

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat primul raport prospectiv și de monitorizare privind reducerea la zero a poluării și raportul legat de cea de A treia evaluare prospectivă privind aerul curat, care descriu împreună modalități de a obține un aer, o apă și un sol mai curate.

Rapoartele arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum și a poluării cu pesticide. Cu toate acestea, nivelurile de poluare sunt în continuare prea ridicate. În alte domenii, cum ar fi nivelurile dăunătoare de zgomot, poluarea cu nutrienți sau generarea de deșeuri municipale, nu s-au mai înregistrat progrese. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere a poluării pentru 2030, ceea ce presupune adoptarea de noi acte legislative antipoluare și o mai bună punere în aplicare a celor existente.

S-au înregistrat progrese în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, însă nivelurile de poluare sunt în continuare prea ridicate

Progresele înregistrate în direcția atingerii celor șase obiective privind „reducerea la zero a poluării” sunt inegale. Poluarea cauzată de pesticide, antimicrobiene și deșeuri marine este în scădere. Nu s-au înregistrat multe progrese în ceea ce privește poluarea cauzată de zgomot, nutrienți și deșeuri. Pe de altă parte, ratele în general ridicate de respectare a standardelor UE privind poluarea apei potabile și a apei pentru scăldat (> 99 % și, respectiv, > 93 %) sunt încurajatoare. Pentru 2030, majoritatea obiectivelor pot fi realizate dacă se depun eforturi suplimentare.

Cu toate acestea, nivelurile de poluare actuale sunt în continuare mult prea ridicateîn fiecare an, peste 10 % din decesele premature din UE sunt încă legate de poluarea mediului. Acest lucru este cauzat în principal de poluarea aerului, dar și de poluarea fonică și de expunerea la substanțe chimice, care este posibil să fie subestimată. În mod similar, poluarea este dăunătoare pentru biodiversitate. Există diferențe semnificative între statele membre, unde se înregistrează niveluri de decese premature de aproximativ 5-6 % în nordul Europei și de 12-14 % în sudul și estul Europei.

Comisia a realizat deja sau a avansat cu privire la toate cele 33 de acțiuni anunțate în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării din 2021. Pentru ca acestea să aibă un impact, raportul pledează pentru aprobarea rapidă și adoptarea propunerilor legislative menite să reducă poluarea nocivă, precum și pentru o mai bună punere în aplicare a celor existente la nivel local, național și transfrontalier. În special, potrivit raportului, dacă UE pune în aplicare toate măsurile relevante propuse de Comisie, numărul deceselor premature cauzate de poluarea aerului ar scădea cu peste 70 % în 2030 comparativ cu 2005, beneficiile măsurilor privind aerul curat depășind costurile aferente și conducând la creșteri globale ale PIB-ului. Raportul subliniază, de asemenea, importanța promovării inițiativelor mondiale și a sprijinirii țărilor terțe în eforturile lor de reducere a poluării.

Citește și:

Raportul este sprijinit de o analiză aprofundată efectuată de Agenția Europeană de Mediu pentru partea de monitorizare și de cercetarea realizată de Centrul Comun de Cercetare pentru partea prospectivă. Principalele constatări ale celei de a treia evaluări prospective privind aerul curat au fost, de asemenea, incluse în Raportul prospectiv și de monitorizare privind reducerea la zero a poluării. Evaluarea monitorizării privind reducerea la zero a poluării, realizată online de Agenția Europeană de Mediu, oferă o evaluare transversală a poluării, axată pe teme precum producția și consumul, sănătatea și ecosistemele.

Poluarea este principala cauză de mediu care provoacă multiple boli și decese premature, mai ales în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și al vârstnicilor. Poluarea este, de asemenea, una dintre cele cinci amenințări principale la adresa biodiversității.

În cadrul Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării, Comisia a lansat nouă inițiative emblematice și 33 de acțiuni specifice pentru prevenirea și reducerea poluării, cel mai recent fiind pachetul privind reducerea la zero a poluării pentru un aer și o apă mai curate.  

Toate rapoartele vor fi discutate în cadrul viitoarei Conferințe a părților interesate privind reducerea la zero a poluării, care va avea loc la 14 decembrie 2022.

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *