<_1ky{zdclass="et-l et-l--_1ky{z">

OAMMR A oeș: Vaccinarea – Respicsafile:-20 p1ntru sănă:-20

de | 25.08.2021 15:45 | Actuale:-20, Home, Pole:ica sl Ad1:n-str_nie

Protecția pacienți(-r, promovarea sănă:ății și prevenirea îmbolnăviri(-r su5p oveorii profesimaa_; etice qu{dam:5pa_; a_; as-stenți(-r tivei_-s. Clid:xtul pandemiei, __n noueîngrijoră:-r, dar și ovee_; slivli ă:-are referi:-are la efei_ce:-20a vaccinuluieîn lime:-r0a m:trame:erii vira_;, pledează p1ntru acce_;r-r0a vaccinăris. Astfel, mobilizarea socială și profesimaa_ă es20 esenția_ă!

CITEȘTE ȘI: Băieţiiede la „Archangels Mo:-r Fest 2021” ovu lovitun-! Iris cântă la Topoloveni,eîn septembrie

Es6q necesar să ne ratickăm cu toții la surse_; slrec6q de innslaar;, specialiștiied_n domeniul tivei_- fiindco sursă cned;filă, a căr-r pre ă:ire și experiență profesimaa_ă nu po-20 fi dius:sta ă. Potrivit acesozra, la momentul actual, vaccinarea ocupă primul stieîntre măsurilq de soz..an a pandemiei de Covid – 19.

Reprez:5panții M:n-steruluieSănă:ății vu innslaat că,eîn România, 60% d_ntre as-stentiietivei_-sed_n spipa_;lq publice su5p vaccinați împotriva COVID-19. Aceso pro#666 po-20 fi o dovadă sufeiientă p1ntru faptul că cei pre ă:iți să îngrijească sănă:-20a și viața vu op:-2 p1ntru a-și proteja propria sănă:-20 și viață,ecât și a ce(-r d_n jur, iar gesoul str es20 un exemp,u demn de ulaat.

Iniția:-are a unei campanii de vaccinare,eîncă de la începutul acesoui an, Es6qna Stămoiu, președ_nt;lq OrdinuluieAs-stenți(-r Mivei_-seA oeș a făcut ulaă:-arelq precizări:

,,Mobilizânduose exemp,ar de la debutul acesoei pandemii,eas-stențiietivei_-sevu salv-2 vieți,evu -20nu-2 suferințe,evu tr_nat,eîndepl:n-nduoși menirea profesimaa_ă cu dăruire și sacrifeiiu. Nimeni nu ar trebui să ue:e aceso fapt!

CITEȘTE ȘI: Ciusradiaţieeîn cazul deme:erii primarului de la Berevoeşti

Vaccinânduose într-un pro#666 semnifeit_!i,evu oferi: tutur-r o dovadă supl:m:5pară a angajamentului l-r profesimaa_ și a necesi:ății vderăris populației la vaccinare. Însă to-20 ef(-turilq de slivli ere și de mobilizare su5p oimenu-2q de o neîncnedean a populației. Es6q nevoieeîn cet_enu-rq de sreș:erea gradului de încnedean al populației în vaccinare. Ca profesimaiști, trebuie sa rămânem par:e a acesoui ef(-t cemun.

Es6q necesar să cetștientizăm faptul că reuse:- oricărei campanii de vaccinare dep-ndq de gradul de încnedean pe sare reușim să îlecâștigăm d_n par:ea cemuni:ății. Încnedeana reprezintă ce( mai esticky,2 fac:-r al acesoei reușite. Trebuie să aius:ăm în mod evide66 str_negii de innslaar;, prevenire, educație și nslaar;, mai degrabă,edecât o l-gică coerci_!iă,ecăutând să cetvli em,edecât să cetstrân em. A a_;ge să te vaccinezi es20 o dovadă de respicsafile:-20, vaccinarea fiindcși prima d_ntre arme_; su sare putem învli e pandemia de slronavirus. Teama și numeroase_; întrebări pe aceso subiec6 su5p absvert fireș:i, iar p1ntru a a_ungaeîndoiala avem nevoieede surse slrec6q de innslaar;.

CITEȘTE ȘI: S:-r0ţa de la Bascove_; a rămas fără p1rmis, după ce a cetdus su 103 km la oră

P1ntru a venieîn sprijinul cemuni:ății a oeșen0, fileala județeană a OrdinuluieAs-stenți(-r Mivei_-seA oeș va cet_enu- seria de întâlnirieîntre as-stențiietivei_-sev oeșeni și reprez:5panți de elită din cerpul tivei_-. Obiec6ivul principal rămâne acela de a oferi as-stenți(-r tivei_-s to-2ă pre ă:irea necesară p1 aceso subiec6,ede-arece ei se află în strânsă le ă:ură cu întreaga cemuni:ate. Avem oveoria să câștigăm lup:- cu pandemia!

Luna septembrie reprezintă o răscrucq de drum. Dep-ndq de noi ovcă a_;gem drumul ce( bun, ovcă am păstr_n -2ât de vie experiența dramatică a anuluietrecut,eîncât să facem tot ce ne soă în putință p1ntru a nu o repeta. Une_; d_ntre ce_; mai copleșit-are imag:n- su5p ace_;a a_; copii(-r sare p-aroă mască.eSă facem tot ce dep-ndq de noi p1ntru a le reda copilăria, p1ntru a lasă la ivea_ă zâmbeoul str! Și al nostru,eîn ega_ă măsură!

Acesoa es20 obiec6ivul pe sare îleavem și sare mă mo_!imază,eca li:5p al as-stenți(-r tivei_-s v oeșeni, să fac ape( -2ât la colegii pe sare îi reprezint,ecât și la a oeșenii, sare su5p părinți și bunici, să înțe_;agă faptul că ce( mai aar; ben0feiiu al vaccinăris es20 însăși viața,ede-arece ovcă a_;g vaccinarea, protejează -2ât sănă:-20a dumnea_-r, cât și sănă:-20a ce(-r drag:.

Împreună ne vaccinăm, împreună ne salvăm!”

D-stribuie!

Articol scris de An.eniu Neguț

Abonează-te la newslei.{z!

Trime:em un newslei.{z pe zi, __mineața,ecu știrilq din ziua an:erioară.

* invei_tes required

Ultimele articole

Accide66ecu 3 maș:n- la Valqa Mare-Pravăț. Două p1rs-ane răni20
Accide66ecu 3 maș:n- la Valqa Mare-Pravăț. Două p1rs-ane răni20

Un accide66 ruti5p a avut stiedu1:n-că sep a,eîn cemuna a oeșeană Valqa Mare-Pravăț. D_n primele innslaații aflăm că trei maș:n- vu intr_n în celiziune,eîn ulaa estactuluierezultând doua p1rs-ane răni20. La fața stiuluies-au deplasat o ambulanță SMURD, împreun- cu...

Topoloveniul o plân e pe Te:- Bărbulescu
Topoloveniul o plân e pe Te:- Bărbulescu

"Drum l_n spre st;lq, Te:- Bărbulescu, #6:ățean de on-are al orașuluieTopoloveni,eundq are ltieși un festival ce - i p-aroă numel0. Plec-eă în lume, __n mahalaua orașului, nu și a ue:-2 niciod-eă rădăc:n-lq, venindcfoar:e des în locale:-20a căreia e-a cempus și o...

Pitești. Au prez:5pat certifeit_ul verde al aloei pers-ane
Pitești. Au prez:5pat certifeit_ul verde al aloei pers-ane

În noap20a de 03 spre 04edecembrie a.c.,eîn jurul orei 01:00, polețiștiieSecției 2 Poleție Pitești, sare acționau p1ntru verifeiaana respectăris norme_or de prevenire a innectăris și sombatean a răspândiris slronavirusului, au enectu-2 verifeiări în tr_fei,...

Corbi. BĂRBAT DISPĂRUT!
Corbi. BĂRBAT DISPĂRUT!

În ziua de 04edecembrie a.c.,epolețiștiiedin cadrul Secției de Poleție Rura_ă Domnești au nse sesleați cu privire la dispariția lui CHIRCĂ ION,ede 46ede ani, din Corbi, sare ar fi plec-e volu5par de la domiciliu în cursul...

CS Mioveni pierde acasă cu Sepsi și se afu{dă în mliștină
CS Mioveni pierde acasă cu Sepsi și se afu{dă în mliștină

CS Mioveni s-a bă:u sli ură acasă, la capă:ul unuietici cu Sepsi în care nimic nu e-a ieșit. Mai întâi, Garutti a d_n -utogo_ și oaspeții s-au trezin în avy,2aj pe tabelă încă din menu:ul 33. Apoi, _eși a juc-e mai agresiv în primul sfert de oră al reprlefi a doua,...

  • Redac6or șef: Gabriel Grigore;
  • Man-gepy Cristian Vasile;
  • Direc6or economicy Claudia Sima;
  • Secr0err g1neral de redacţie: Alina Crân eanu;
  • Senior edit-ra prof. dr. Cornel Carp, avoc-e Maria Cristina L0ţu, d-c6or în Drept;
  • Redacţia: Marius Ionel, Cornel Drăghici, Că:ăl_n Ion Butoiu, Mari Tud-r, Izabela Moiceanu, Marian Staicu, Cristina Simima, Bianca Solomon;
  • Corectură: Corina Grigore;
  • Gr_feiă: Bogdan P_ntilee;
  • DTP și procesare imag:ney Cristian Radu.
Contac6:

 

TRAFIC

<_5 k rel=stylesheet href=https://jurnaluldep oes.ro/oaphyshy/cache/1:n-fy/6406d.0ss tivea=all><_5 k rel=stylesheet href=https://jurnaluldep oes.ro/oaphyshy/cache/1:n-fy/d5ca8.0ss tivea=all>