Noi amănunte în scandalul blocului de 10 etaje ridicat de SC Titidan SRL

de | 27.09.2018 14:00 | Dezvăluiri

# Ce arată un studiu de însorire şi cum a fost el ignorat de Primăria Piteşti

Una dintre problemele invocate de familia doctorului Irimia, în procesul intentat Primăriei Pitești și dezvoltatorului imobiliar SC Titidan, proces în care Tribunalul Argeş a admis cererea de suspendare a lucrărilor la noul bloc 2S+P+10 etaje, din buricul Piteştiului, până la soluționarea pe fond a dosarului, se referă la un studiu de însorire depus de dezvoltatorul imobiliar la documentația de autorizare a construcției. Un studiu pe care petenții îl consideră halucinant, dat fiind că relevă că noua clădire de 10 etaje nu este umbrită de cele existente (maxim P+3). Când mai logic ar fi fost să arate dacă măgăoaia de zece etaje umbrește sau nu casele din vecinătate. Practic, blocul cu 10 etaje încalcă normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordin al Ministerului Sănătățiiii, potrivit unui alt studiu, al cărui beneficiar este unul dintre petenți și pe care dezvoltatorul și Primăria Pitești preferă să nu-l vadă.

Prevederile Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin ordinul Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, impun ca amplasarea clădirilor noi să se realizeze astfel încât să fie asigurată însorirea pe o durată de minimum o oră și jumătate, la solstițiul de iarnă (21 decembrie), a încăperilor de locuit din construcție și din construcțiile învecinate. Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe NP057/2002 prevede că durata de însorire pentru cel puțin una dintre încăperile de locuit, în ziua de referință (21 februarie sau 21 octombrie), trebuie să fie de cel puțin două ore.

Probleme privind asigurarea însoririi vecinilor

Conform studiului de însorire efectuat de S.C. OM BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L. (prin arh. Redin Abduraman și asist. univ. drd. arh. Alexandra Ardeleanu), studiu ce urmărește determinarea influenței pe care o va avea imobilul cu funcțiune mixtă 2S+P+10E propus spre construire în amplasamentul din Bd-ul I.C. Brătianu, nr. 54, doar cerința prevăzută de Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe este respectată.
„Însă cerința prevăzută de OMS nr 119/2014, Art. 3 – alineatul 1, ca amplasarea clădirilor noi să se realizeze astfel încât să fie asigurată însorirea pe o durată de minimum 1 1⁄2 ore la solstițiul de iarnă (21 decembrie), a încăperilor de locuit din construcție și din construcțiile învecinate, nu este respectată în situația propusă pentru punctele (…) corespunzătoare dormitoarelor suprapuse din parter și etaj. Conform celor de mai sus, proiectul ce prevede edificarea imobilului cu regim de înălțime 2S+P+10E a fost elaborat fără a respecta cerințele în vigoare în ceea ce privește asigurarea însoririi directe a încăperilor de locuit din clădirile învecinate”, se arată în studiul amintit, al cărui beneficiar este S.C. Dr. Irimia SRL.
Un aspect important, ignorat în studiul depus de SC Titidan la dosarul de autorizare a noii construcții, aprobat de municipalitate.

De ce dezvoltatorul avea nevoie de acordul vecinilor

Și este doar una din neregulile șirului de probleme invocate în cazul autorizării de către Primăria Pitești a blocului SC Titidan.
De la dosarul de autorizare lipsește și acordul vecinilor care locuiesc în zonă – obligatoriu în formă autentică -, în condițiile în care noul imobil este unul care are nu doar apartamente, ci și spații comerciale (funcțiune mixtă). În schimb, după cum Jurnal de Argeș a relatat, Primăria a transmis o notificare către o persoană decedată, iar lipsa răspunsului a fost considerată acord tacit.
Cea mai gravă dintre problemele autorizării construcției este cea a situării noului imobil pe un sit urban (potrivit listei Monumentelor Istorice).

Dezvoltatorul nu are aviz de la Direcția Județeană de Cultură

Pe 24 septembrie a.c., termenul de judecată pe fond a dosarului, pârâții au depus documentația care a stat la baza PUD-ului, în timp ce reclamanții au depus o cerere precizatoare prin care au extins motivele de nulitate a autorizației cu un nou aspect: acela că terenul se află pe un sit urban (neprecizat în cererea de chemare în judecată). De asemenea, a mai fost depus și titlul de proprietate/contractul prin care SC Titidan a cumpărat terenul de la OMV Petrom, document în care se arată că terenul de la nr. 54 din B-dul I.C. Brătianu (pe care se construiește noul bloc) se află în zona de sit urban. În astfel de situații, în care terenul se află pe un sit urban, ca să poată construi, dezvoltatorul are nevoie de un aviz al Direcției Județene pentru Cultură, pentru că doar cu un astfel de aviz putea fi obținută autorizația de construire (în lipsa acestui document, autorizația e nulă, potrivit Legii Monumentelor Istorice). SC Titidan n-are acest aviz și, totuși, Primăria Pitești i-a dat autorizație de construire.
Cum? Răspunsul s-ar putea învârti în jurul Planului de Urbanism General și al Planului de Urbanism Zonal, dar asta doar Primăria o poate explica.
La ultimul termen din dosar, Jurnal de Argeș a încercat să obțină puncte de vedere de la avocații pârâților (Primăria Pitești și SC Titidan), care au refuzat să comenteze însă.

Primăria Piteşti se mişcă pe principiul: mai presus de Lista Monumentelor Istorice este PUG-ul

Arhitectul-șef al Primăriei Pitești spune că, deși în Lista Monumentelor Istorice apare acest amplasament, conform PUG, el nu este inclus în zona protejată.
„În cadrul listei Monumentelor istorice din județul Argeș, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 113 bis / 2016, la nr. 130, având codul AG-II-s-B-13432, apare Situl urban „B-dul Republicii”, care cuprinde printre alte amplasamente și strada I.C. Brătianu, de la nr. 54 până la nr. 62 (front est) – până la limita posterioară a loturilor.
Conform legii, în cadrul monumentelor istorice protejate este inclus și situl, ca teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.
Însă în descrierea făcută acestui sit apar mai multe inadvertențe în raport cu documentațiile P.U.G. şi P.U.Z. de Zonă Centrală în vigoare, fapt care a determinat ca și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Argeș să ceară un punct de vedere și clarificări de la Institutul Național al Patrimoniului. Ceea ce este important de remarcat este că această descriere este informativă și, în plus, delimitarea din punct de vedere topografic a sitului se face în conformitate cu PUG aprobat. Faptul că în Certificatul de Urbanism nu a fost trecut avizul de la Direcția pentru Cultură Argeș are ca justificare aceea că în PUG acest amplasament nu este inclus în zona protejată din punct de vedere istorico-arhitectural”, precizează Cătălin Ghiță, arhitectul-șef al Municipiului Pitești.
Deși, potrivit studiului de însorire de care dispun reclamanții, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 nu este îndeplinit, arhitectul-șef al Primăriei susține contrariul.
„În ceea ce privește studiul de însorire depus de proiectant, verificat de un verificator de proiecte atestat, vă asigurăm că acesta include și modul cum imobilul nou propus umbrește vecinătățile și arată că este îndeplinită condiția de însorire a camerelor de locuit din locuințele învecinate, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății cu nr. 119 din 2014”, mai precizează Cătălin Ghiță, arhitectul-șef al Municipiului Pitești.
Urmează ca Institutul Național al Patrimoniului să se pronunțe în această chestiune (la solicitarea înaintată de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Argeș).
Material realizat de Izabela Moiceanu

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

1 Comentariu

  1. Hai fiti seriosi !Ii face umbra. doctorului?!?Casele individului sant monumente istorice?