Lecția de drept. Taxele pentru dezbaterea succesiunii

de | 4.06.2020 13:06 | Opinii

Dezbaterea succesiunii se poate realiza fie la notarul public, fie la instanța de judecată și, în funcție de modalitatea aleasă, moștenitorii vor avea de achitat anumite taxe pentru demararea și finalizarea procedurii.
În procesele care au ca obiect dezbaterea succesiunii, deci atunci când se alege calea judecătorească, se vor achita anticipat la primaria de domiciliu urmatoarele taxe judiciare: taxa de timbru în suma de 50 lei pentru stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecarui coproprietar; taxa de timbru în cuantum de 3% din valoarea bunurilor ce urmează a fi partajate (valoarea masei succesorale), calculate la valoarea impozabilă.
Obiectul cererii și valoarea bunurilor mobile/imobile din masa succesorală vor fi estimate de reclamant, după prețuirea acestuia, precizând și modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.
În cazul în care în masa partajabilă se regăsesc și imobile, valoarea acestora se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale.
De asemenea, dacă în fața instanței de judecată este necesară efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunurilor și stabilirea loturilor, părțile vor achita onorariul expertului.
În situația în care nu s-a efectuat timbrarea ori cererea a fost timbrată insuficient, cererea de chemare în judecată având ca obiect partaj judiciar va fi anulată.
Atunci când reclamantul nu poate suporta cheltuielile cauzate de plata taxei de timbru, întrucat are venituri prea mici, poate solicita acordarea ajutorului public judiciar.
Prin hotărârea judecătorească, instanța de judecată se va pronunța inclusiv asupra cheltuielilor de judecată, obligând și ceilalți moștenitori la plata acestora, proporțional cu cota-parte din moștenire care i se cuvine fiecaruia.
Așadar, chiar dacă reclamantul este cel care trebuie să suporte efectiv plata taxei de timbru la introducerea cererii, după finalizarea procedurii și pronunțarea hotărârii judecatorești acesta își poate recupera o parte din taxele achitate de la ceilalți moștenitori.
În cazul în care succesiunea se dezbate la notarul public, cheltuielile se vor împărți între toți moștenitorii și constau în taxele notariale și, după caz, din impozitul datorat către stat.
Taxele notariale se calculează procentual prin raportare la valoarea totală a masei succesorale (pentru toate bunurile mobile și imobile) potrivit grilei notariale, iar evaluarea unui imobil (casa, teren, apartament etc.) se va realiza întodeauna conform acesteia.
În cazul în care succesiunea se dezbate după doi ani de la data decesului, moștenitorii vor achita către stat și impozitul în cuantum de 1% din valoarea bunurilor imobile.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii