Web Analytics
scris miercuri, 29.03.2023

Lecția de drept. Răspund moștenitorii pentru datoriile defunctului?

Masa bunurilor succesorale poate fi compusă din bunuri mobile şi imobile (active succesoral), dar şi din datorii faţă de terţi (pasiv succesoral, adică obligaţii, datorii – credite bancare, împrumuturi, despăgubiri civile pentru daune/prejudicii produse terţilor, inclusiv datorii ale defunctului faţă de moştenitori).
Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire care i se cuvine, dar creditorii succesibilului (moștenitorului) pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.
Moştenitorii legali şi legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu bunurile din patrimonial succesoral, proporţional cu cota fiecăruia și nu cu bunurile proprii.
Cu alte cuvinte, în cazul în care există doar datorii în patrimoniul succesoral, moştenitorul nu este obligat să plătească aceste datorii din sursele personale, întrucât moştenitorii răspund pentru datoriile defunctului doar cu bunurile din patrimoniul succesoral.

Lecția de drept. Răspund moștenitorii pentru datoriile defunctului?

Altfel spus, acceptarea moştenirii de către succesibil îl obligă la achitarea datoriilor defunctului NUMAI în limita bunurilor pe care acesta din urmă le-a lăsat, iar nu la plata creanţelor din surse personale.
În situaţia în care creditorii vor considera însă că renunţarea la moştenire s-a făcut în frauda lor, aceştia au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată în termen de 3 luni de la data la care au luat la cunoştinţă de renunţare.

Citește și Lecția de drept. Când poate să refuze asiguratorul RCA plata despăgubirilor ca urmare a producerii unui accident auto?

Admiterea de către instanţă a revocării renunţării succesibilului va avea ca efect producerea consecinţelor juridice ale acceptării moştenirii de către succesibilul debitor numai în privinţa creditorului şi în limita creanţei sale.

Legatarul cu titlul particular răspunde pentru pasivul moștenirii, însă numai cu bunul sau bunurile ce formează obiectul legatului (dispoziție testamentară prin care se lasă cuiva o moștenire, un bun) atunci când testatorul, adică persoana care a făcut testamentul, a dispus în mod expres în acest sens; cînd dreptul lăsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o moștenire culeasă de către testator și nelichidată încă (în acest caz, legatarul raspunde pentru pasivul acelei universalități); cînd celelalte bunuri ale moștenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor și sarcinilor moștenirii.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Răspunderea autorităților publice pentru prejudiciile suferite de conducătorii auto

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *