Lecţia de drept. Modalităţi speciale de recuperare a creanţelor din contractele de transport

de | 21.11.2019 13:18 | Opinii

Pentru recuperarea creanțelor rezultate din derularea contractului de transport rutier de mărfuri sau de persoane, legea pune la dispoziția creditorului mai multe proceduri, care pot fi accesate după mai multe criterii: cuantumul debitului, modalitatea în care a fost încheiat contractul de transport, dovezile de care dispune reclamantul în susținerea pretențiilor sale etc.
Procedura ordonanței de plată (procedură simplificată) poate fi inițiată de creditorul care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă, constând în obligații de plată a unor sume de bani (indiferent de valoare), inclusiv din contractele de transport încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
Nu pot utiliza această cale creditorii ale căror creanțe sunt înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență.
Pe lângă debitul datorat în temeiul contractului, creditorul poate pretinde și dobânzi pentru întârziere la plată ori daune – interese suplimentare pentru toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea sumelor, ca urmare a neexecutării la timp a obligațiilor de către debitor.
Cererea în această modalitate se timbrează cu 200 de lei, iar dacă instanța de judecată admite acţiunea va emite o ordonanță de plată, în care se precizează suma și termenul de plată.
Ordonanța de plată este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare și are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluționarea cererii în anulare.
O a doua variantă reglementată de lege pentru recuperarea creanțelor din contractele de transport o reprezintă procedura cererii de valoare redusă
Reclamantul poate opta pentru declanșarea acesteia, dacă valoarea creanței, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanței.
Competența materială de a o soluționa aparține judecătoriei, în primă instanță, iar competența teritorială urmează regulile de procedură din dreptul comun, adică va fi competentă instanța de la domiciliul/sediul pârâtului, precum și instanţa locului de plecare sau de sosire.
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este scrisă, se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu și instanța de judecată poate solicita lămuriri suplimentare cu privire la creanță, poate încuviința și alte probe în afara înscrisurilor depuse de părți.
Nu vor fi însă încuviințate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporționate față de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenționale.
Avantajele cele mai importante al acestei proceduri sunt date de caracterul accelerat al soluționării cererii, costuri reduse ale judecății (taxa de timbru de 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și de 200 lei pentru cererile a căror valoare depășeşte 2.000 lei), cât și finalizarea acesteia prin obținerea unui titlu executoriu.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii