Web Analytics

Finanțe Argeș: În atentia persoanelor fizice care desfășoară activitate economică în mod independent sau exercită profesii libere

de | 27.01.2022 19:13 | Actualitate

Principalele aspecte, începând cu 1 ianuarie 2022, sunt următoarele:

Competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere revine în sarcina organului fiscal central în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice stabilit potrivit art.31 alin.1 lit.a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – adresa unde își are domiciliul sau locuiește efectiv persoana fizică.

În cazul modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice, competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se modifică cu data modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice.

Competenta de înregistrare fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care solicită înregistrarea fiscală (mai puțin cele care au obligația înregistrării la registrul comerțului, pentru care înregistrarea fiscală inițială se realizează potrivit legii speciale) revine organului fiscal central în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Citește și Furt de lemne la Curtea de Argeș, Călinești și Bughea de Sus

Competența pentru înregistrarea fiscală inițială a sediilor secundare cu minimum 5 salariați pentru respectivul sediu secundar pentru care persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere au obligația să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii (potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare) revine organului fiscal central în a cărei rază teritorială se află sediul secundar.

 Competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de sediile secundare cu minimum 5 salariați pentru respectivul sediu secundar revine organului fiscal în a cărui evidența fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Declararea sediilor secundare cu mai puțin de 5 angajați se face la organul fiscal în a cărui evidență fiscală se află domiciliul persoanei fizice.

Plata obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe salarii aferent sediilor secundare se efectuează de către persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și/sau sediile secundare la unitatea Trezoreriei Statului care deservește organul fiscal competent – adresa unde își are domiciliul sau locuiește efectiv persoana fizică.

În situația în care persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau exercita profesii libere efectuează plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, întocmește documentele de plată în mod distinct, acestea cuprinzând în mod obligatoriu și următoarele informații :

– codul de identificare fiscală și denumirea persoanei care face plata (persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere) – în calitate de platitor;

– codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata – în calitate de beneficiar.

Declarațiile de impunere și declarațiile informative se depun la organul fiscal central în a cărei raza teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Îndrumarea și asistența persoanelor fizice care desfășoară activități economice iîn mod independent sau exercită profesii libere se realizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 1233/2021:

– îndrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor se realizează de către organul fiscal competent în administrarea creanţelor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, ale respectivului contribuabil/plătitor, prin intermediul structurilor proprii cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor /plătitorilor;

– indrumarea şi asistenţa contribuabililor/plătitorilor în domeniul tehnologiei informaţiei se realizează de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare prin serviciul helpdesk şi calitatea serviciilor TIC.

Articol scris de Marius Ionel

Distribuie!

0 Comentarii