Exclusiv. Deficienţe incredibile constatate în raportul de audit. Cardul Teatrului Davila, permanent asupra managerului Poghirc. Cheltuieli fără documente justificative

de | 30.04.2020 13:33 | Dezvăluiri

# Rugat să comenteze, fostul manager a răspuns: „Am terminat cu această instituție”

În perioada 10 februarie-25 martie a.c., la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești a avut loc misiunea de audit intern, realizată de Valentina Spirea, auditor intern în cadrul Serviciului Audit Public Intern al CJ Argeș. Perioada supusă auditării a fost de la 1 ianuarie 2018- până la data misiunii de audit, când Nicolae Poghirc era încă manager.
Auditorul intern a constatat numeroase deficiențe, printre care regăsim lipsa justificării sumelor derulate prin bănci comerciale cu cardul atașat contului curent al instituției. Acest card a fost folosit pentru a retrage și plăti sume pentru care nu au existat documentele necesare. Contactat de noi, fostul manager Nicolae Poghirc nu a dorit să ne lămurească în privința acestei probleme.

Iată ce se arată în raportul auditului intern: „Extrasele pentru contul deschis în RON titular cont Teatrul «Alexandru Davila» Pitești, Argeș cu card atașat BRD prezintă sume plătite sau retrase ATM, pentru care nu au fost identificate documente justificative. Au fost regăsite în această situație operațiuni și comisioane aferente, după cum urmează: utilizare ATM retrageri 21/02/2019, 23/02/2019, 08/10/2019, 11/10/2019, utilizare POS comerciant străinătate 09/11/2019, în sumă de 2.065,31 lei. Persoanele responsabile în domeniu: Nicolae Poghirc – manager, Emanuela Din – consilier juridic, Alina Ghica – șef serviciu, Ilie Silvia – contabil-șef, Simion Virginia – economist resurse umane.
Cauza problemei: prezența unui card atașat contului unei instituții cu acces direct la disponibilul din cont. Consecințe: risc în utilizarea sumelor și transferurilor de sume din și către conturile în valută, fără o limitare la condiția de acordare avans necesar a fi justificat; dispunere de sume pentru care nu sunt deținute documente justificative.
Recomandări: vor fi dispuse măsuri privind recuperarea sumelor retrase prin ATM sau plătite comercianților în anul 2019 cu cardul atașat contului deschis în RON la banca comercială, pentru care nu există documente justificative, în valoare de 2.065,31 lei.
Cardul nu va mai reprezenta un instrument de plată cu acces direct la disponibilul din cont. Dacă instituția are nevoie de un astfel de card, existența sa va fi condiționată de alimentarea prin sume necesare, aprobate și justificate (transfer în funcție de necesitate), fără acces direct la disponibilul din cont. Se vor adăuga majorările de întârziere, calculate potrivit prevederilor art. 731 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi actualizate până la recuperarea integrală a sumei”, se arată în raportul auditului intern.

CJ Argeș: „Au fost dispuse măsuri privind recuperarea sumelor retrase prin ATM sau plătite comercianților cu cardul respectiv”

Am întrebat, într-o solicitare de presă adresată Consiliului Județean Argeș, dacă se cunoștea faptul că Nicolae Poghirc a avut card al teatrului permanent la el și am cerut să știm ce plăți s-au făcut cu acesta.
„Acest lucru a fost constatat în timpul misiunii de audit. Cardul era atașat contului de disponibil în RON al instituției deschis la o bancă comercială. Au fost dispuse măsuri privind recuperarea sumelor retrase prin ATM sau plătite comercianților cu cardul atașat contului deschis în RON la banca comercială pentru care nu au existat documente justificative. Cardul nu va mai reprezenta un instrument de plată cu acces la disponibilul din cont”, se arată în răspunsul primit de la CJ Argeș.”

Nicolae Poghirc: „Nu vreau să vorbesc (…) Am terminat cu Piteștiul, da?”

L-am contactat și pe fostul manager al Teatrului „Davila”, Nicolae Poghirc, însă acesta nu ne-a spus cine a folosit cardul instituției și nici nu a dorit să ne mai răspundă la întrebări, motivând că nu mai are legătură cu Piteștiul. „Nu vreau să vorbesc cu dvs., pentru că am terminat cu această instituție. Cardul este la teatru. A fost folosit de cine spune legea. Am încheiat discuția cu dvs., pentru că am termint cu Piteștiul, da?”, ne-a răspuns Nicolae Poghirc.

Concluziile auditului intern: 121.516 lei – sume datorate pe litigii de muncă

În urma misiunii de audit din acest an, au fost descoperite și alte deficiențe, după cum urmează: deficiențe privind execuția contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice și în procesul de monitorizare a încasărilor creanțelor privind concediile medicale suportate din bugetul FNUASS; deficiențe privind modul de gestionare a stocurilor; absenţa efectuării reevaluării activelor fixe, achiziție dotări; deficiențe privind modul de exercitare a vizei de control financiar preventiv propriu; deficiențe privind cadrul decizional incomplet cu privire la desemnarea persoanelor și stabilirea responsabilităților în angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ordonanțările la plată nu poartă viza compartimentului de specialitate) deficiențe privind modul de angajare al cheltuielilor în cadrul contractelor de cesiune drepturi de autor sau deficiențe privind modul de angajare al cheltuielilor în cadrul contractelor de asistență juridică, exemplu sume cheltuite în 2018-2019: 67.025 lei și sume datorate pe litigii de muncă – 121.516 lei.
O altă deficiență constatată este fundamentarea insuficientă a propunerilor privind proiectul de buget al instituției pe anul 2020, de exemplu suma de 400.000 lei trecută la diverse.
Au fost descoperite și deficiențe în plata drepturilor conexe drepturilor de autor pentru nerezidenți cu conturi deschise la bănci din străinătate. Au mai fost găsite deficiențe privind modul de gestionare a voucherelor de vacanță. De asemenea, s-au descoperit deficiențe privind raportarea situațiilor financiare sau legate de modul de justificare a avansurilor. A fost constatată și absența inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. În ceea ce privește administrarea patrimoniului, a fost constatată absența evaluării unor bunuri cu valoare culturală: cele două picturi murale din interiorul instituției.
De precizat este că, în urma controlului din 2017, au fost făcute 5 recomandări, din care au fost implementate doar 4 de managerul din acea vreme, Nicolae Poghirc. Nu a fost implementată măsura constituirii dosarelor de achiziții publice, se mai arată în raportul oficial.

Articol scris de Mari Tudor

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii