Web Analytics

Este cert! Dosar la DNA pe Proiectul „Lunca Argeşului”

de | 24.10.2019 14:34 | Dezvăluiri

# Structura Centrală Anticorupție ne-a confirmat că se cercetează modul în care au fost scoase peste 3,5 ha din circuitul forestier național
Un dosar având ca obiect o sesizare formulată de ministrul Apelor și Pădurilor a fost înregistrat la data de 1.03.2019 la Serviciul Teritorial Pitești. Dosarul respectiv a fost primit prin declinarea competenței de soluționare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești. În acest moment, așa cum ne-a fost confirmat de către DNA – Structura Centrală, se efectuează cercetări, in rem, față de posibila săvârșire a unor fapte de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite. Este vorba despre scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 3,5794 ha, proprietate publică a Municipiului Piteşti, în scopul realizării obiectivului „Creare Parc Lunca Argeşului” pe fonduri UE. Pe surse, am aflat că procurorii anticorupție au cerut deja mai multe documente de la Primăria Pitești.

Ce a constatat Corpul de Control al ministrului Apelor și Pădurilor

În perioada 16.10.-8.11.2017, o echipă de consilieri din cadrul Corpului de Control al ministrului a efectuat o verificare complexă privind modul de avizare şi realizare a proiectului edilitar „Creare Parc Lunca Argeşului” și „Instalare vegetaţie forestieră”. Aspectele verificate vizau: posibila fraudare de fonduri publice; încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; încălcarea procedurilor administrative şi stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea prevederilor legale; producerea de daune intereselor silviculturii şi Direcției Silvice Argeş.
După finalizarea verificărilor a fost întocmit un raport de control care a fost aprobat de ministrul Apelor şi Pădurilor, în care s-au consemnat deficienţe cu privire la: nerespectarea de către Direcţia Silvică Argeş a prevederilor Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic în ceea ce priveşte scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 3,5794 ha, proprietate publică a Municipiului Piteşti, în scopul realizării obiectivului „Creare Parc Lunca Argeşului”; nerespectarea de către Direcţia Silvică Argeş a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Având în vedere deficienţele constatate cu ocazia verificărilor efectuate, raportul de control a fost înaintat la organele abilitate în vederea efectuării de cercetări specifice, așa cum ni s-a răspuns, într-un mod cât se poate de transparent, de către Direcţia de Comunicare şi Resurse Umane
din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. Iar săptămâna trecută, Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală ne-a confirmat că are în lucru un dosar privind cele relatate anterior și că efectuează cercetări, in rem, față de posibila săvârșire a unor fapte de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite.

Defrișare cu cântec în scopul creării Parcului Lunca Argeșului

În rezumat, subiectul se prezintă astfel. În 2012, Municipiul Pitești a încheiat cu Direcția Silvică Argeș un contract de prestări servicii silvice care a avut ca obiect împădurirea unui teren în suprafață de 19,50 ha, proprietate privată a Municipiului Piteşti, teren adus în compensare și introdus în fondul forestier național ca urmare a unei scoateri din fondul forestier proprietate publică a UAT Pitești, cu defrișarea vegetației forestiere pe o suprafață de peste 3,5 ha. Terenul achiziționat de Primăria Pitești și care a fost adus în compensarea scoaterii din fond forestier este situat pe raza localității Albota și este limitrof fondului forestier național, fiind încadrat ca domeniu public. Deoarece în anul 2012 nu s-a realizat nicio lucrare de împădurire a terenului, Direcția Silvică Argeș neavând în dotare utilaje de pregătire a acestuia, în anul 2013, cu acordul Municipiului Pitești, lucrarea a fost subcontractată. Problema e că, practic, în urma unui schimb de corespondență între direcția condusă de Armand Chiriloiu și Primăria Pitești, la ale cărei butoane se afla Tudor Pendiuc, s-a realizat subcontractarea, dar fără a se parcurge procedurile prevăzute de legislația privind achizițiile publice. Se cercetează dacă nu cumva Direcția Silvică Argeș și-a asumat organizarea unei proceduri de atribuire a unor lucrări fără să aibă calitatea de autoritate contractantă. Mai mult, Primăria Pitești ar fi acordat contractul direct, fără licitație, cu virarea integrală a sumelor de bani în contul Direcției Silvice Argeș.
Pe de altă parte, investiția la obiectivul “Instalarea vegetației forestiere și întreținerea acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul în suprafață de 19,50 ha, proprietate a Municipiului Pitești”, fiind în legătură cu realizarea proiectului edilitar “Parc Lunca Argeșului“, presupune că fondurile publice alocate de la bugetul local al Municipiului Pitești sunt aferente/adiacente fondurilor europene și pentru care investitorul a obținut cofinanțare. Concret, la valoarea investiției de 795.896,81 lei cu TVA se mai adaugă valoarea de 317.466,63 lei a terenului achiziționat de Municipiul Pitești pe raza localității Albota, dar și alte cheltuieli conexe (taxe etc.), aspect ce denotă că investiția privind împădurirea celor 19,5 ha aduse în compensare este una semnificativă. Vă reamintim că Proiectul „Parcul Lunca Argeșului” a beneficiat de o investiție de 40,5 milioane lei, din care finanțarea nerambursabilă a UE a fost de 19 milioane lei.

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

0 Comentarii