Comisia Europeană: Protecție mai bună împotriva expunerii la azbest și pentru a asigura un viitor fără azbest

de | 29.09.2022 11:33 | Actualitate, Bani europeni, Economie, Home, Politica si Administratie

Azbestul este o substanță extrem de periculoasă, cancerigenă, care este încă prezentă în multe dintre clădirile noastre și este responsabilă în UE de multe decese care pot fi evitate.

În ziua de 28 septembrie, Comisia a prezentat o abordare cuprinzătoare pentru o mai bună protecție a oamenilor și a mediului împotriva azbestului și pentru a asigura un viitor fără azbest.

Citește și: Încurcate sunt căile popii de la Crucişoara! Avem plângerea făcută la Arhiepiscopie / Popa Hari a mutat morţii din cavou fără ştirea rudelor

Pachetul include:

 • O comunicare privind eforturile pentru un viitor fără azbest, care abordează azbestul într-un mod cuprinzător, de la îmbunătățirea metodelor de diagnostic și tratament pentru bolile cauzate de azbest până la identificarea și eliminarea în condiții de siguranță a azbestului și tratarea deșeurilor care conțin azbest; precum și
 • O propunere de modificare a Directivei privind azbestul la locul de muncă pentru a îmbunătăți protecția lucrătorilor prin reducerea semnificativă a limitei de expunere profesională la azbest. 

Deși toate formele de azbest sunt interzise în UE încă din 2005, azbestul rămâne prezent în clădirile mai vechi. Acesta reprezintă o amenințare la adresa sănătății, în special atunci când se intervine asupra materialelor care conțin azbest, iar fibrele sunt eliberate și inhalate, de exemplu în timpul renovărilor.

78 % din formele de cancer profesional recunoscute în statele membre sunt legate de azbest. Atunci când sunt inhalate, fibrele de azbest din aer pot cauza, de exemplu, mezoteliom și cancer pulmonar, cu un decalaj mediu de 30 de ani între expunere și primele semne de boală.

Prin urmare, abordarea riscurilor pentru sănătate prezentate de expunerea la azbest este esențială pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul, asigurând, în același timp, condiții de viață și de muncă decente. Acest lucru este și mai relevant în contextul tranziției verzi și al obiectivelor ambițioase ale UE de a crește rata de renovare a clădirilor. Renovările vor îmbunătăți condițiile de sănătate și de viață ale locuitorilor și vor reduce facturile la energie ale acestora. Cu toate acestea, ele vor crește, de asemenea, riscurile de expunere la azbest, în special pentru lucrătorii din construcții.

Acțiunile prezentate astăzi fac parte din pilonul de prevenire al Planului european de combatere a cancerului și vor contribui la obiectivele Pactului verde european, ale Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării și ale Pilonului european al drepturilor sociale.

Eforturi pentru un viitor fără azbest pentru toți

Pentru o mai bună protecție împotriva expunerii la azbest și pentru a preveni riscurile pentru generațiile viitoare, Comisia stabilește o abordare cuprinzătoare în materie de sănătate publică pentru:

 • O mai bună sprijinire a victimelor bolilor cauzate de azbest.
 • Comisia va consulta Comitetul consultativ tripartit pentru securitate și sănătate la locul de muncă cu privire la clasificarea altor boli asociate azbestului ca boli profesionale; precum și
 • Comisia a propus o nouă abordare a UE în ceea ce privește depistarea cancerului, care include o actualizare a Recomandării Consiliului din 2003 privind screeningul pentru cancer.
 • O mai bună protecție a lucrătorilor împotriva expunerii la azbest. Comisia urmează:

Citește și: Preotul-pictor Cristian Dragomirescu şi-a lansat albumul la Librăria Cărtureşti: „Am fost înconjurat de iubirea unor oameni pe care îi preţuiesc şi îi admir”

 • să propună astăzi o revizuire a Directivei privind azbestul la locul de muncă pentru a reduce semnificativ valoarea-limită de expunere profesională la azbest;
 • să actualizeze orientările pentru a sprijini statele membre, angajatorii și lucrătorii în vederea punerii în aplicare a directivei revizuite; precum și
 • să lanseze o campanie de sensibilizare cu privire la eliminarea azbestului în condiții de siguranță.
 • Îmbunătățirea informațiilor privind azbestul din clădiri. Comisia urmează:
 • să prezinte o propunere legislativă privind screeningul și înregistrarea azbestului din clădiri. Statelor membre li se va solicita să elaboreze strategii naționale pentru eliminarea azbestului; precum și
 • să propună o abordare în materie de reglementare pentru a introduce jurnale digitale ale clădirilor pentru o mai bună partajare și utilizare a datelor referitoare la clădiri, de la proiectare până la construcție și demolare. 
 • Asigurarea eliminării azbestului în condiții de siguranță și a reducerii la zero a poluării. Comisia urmează:
 • să revizuiască Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și Orientările pentru auditurile deșeurilor înainte de lucrările de demolare și renovare a clădirilor; precum și
 • să lanseze un studiu pentru identificarea practicilor de gestionare a deșeurilor de azbest și a tehnologiilor noi de tratare.

O finanțare semnificativă din partea UE este disponibilă pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește prevenția, tratamentul medical, renovările și eliminarea azbestului în condiții de siguranță prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al Fondului social european Plus și al Fondului european de dezvoltare regională.

Citește și: Dezvăluiri. Comandantul Cristian Mihalcea loveşte din nou: „Am înţeles că dl ministru Bode a cerut personal dosarul meu”

De asemenea, UE va continua să joace un rol de lider în lupta globală împotriva azbestului, de exemplu în contextul Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam, al Organizației Internaționale a Muncii, al G7 și al G20.  

Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la azbest

Lucrătorii sunt cei mai susceptibili de a fi expuși la azbestul cancerigen. Pentru a îmbunătăți protecția acestora, Comisia prezintă astăzi o propunere de modificare a Directivei privind azbestul la locul de muncă. Aceasta include o scădere a limitei de expunere la azbest la locul de muncă la 10 ori mai mică decât valoarea actuală [de la 0,1 fibre pe centimetru cub (f/cm³) la 0,01 f/cm³], pe baza celor mai recente evoluții științifice și tehnologice.

Alături de acțiunile de sensibilizare și de alte îmbunătățiri în materie de prevenție și tratament medical, prezenta propunere va contribui la îndeplinirea obiectivului UE de combatere a cancerului. De asemenea, aceasta creează condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în întreaga UE, reducând în același timp costurile asistenței medicale legate de tratamentul medical.

Etapele următoare

Comisia invită toate instituțiile UE, statele membre, partenerii sociali și alte părți interesate să accelereze acțiunile de atingere a obiectivului unei Uniuni Europene fără azbest pentru generațiile actuale și viitoare. Propunerea Comisiei de modificare a Directivei privind azbestul la locul de muncă va fi discutată de Parlamentul European și de statele membre, Comisia solicitând o aprobare rapidă. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție doi ani să transpună directiva în dreptul național.

Declarațiile membrilor Colegiului:

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Anul trecut ne-am angajat în fața Parlamentului European să răspundem apelurilor importante la acțiune din raportul său privind protecția lucrătorilor împotriva expunerii la azbest. Un an mai târziu, Comisia prezintă o serie de măsuri care nu numai că vor oferi o mai bună protecție a lucrătorilor, ci vor face un pas uriaș către o Europă fără azbest. 78 % din formele de cancer profesional recunoscute în statele membre sunt legate de azbest. Directiva de modificare pe care o propunem astăzi va reduce drastic nivelurile de expunere a lucrătorilor și va oferi formare și orientare angajatorilor.”

Citește și: Un paznic al AJVPS Argeș a fost rănit în timpul imobilizării unor braconieri

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Prevenția este mai eficace decât orice tratament împotriva cancerului. Deoarece 40 % din cancere pot fi prevenite, aceasta este cea mai eficientă strategie pe termen lung. Ca parte a acțiunilor din cadrul Planului european de combatere a cancerului, intenționăm să contribuim în mod semnificativ la prevenirea cancerului prin reducerea expunerii la substanțele periculoase – azbestul fiind una dintre acestea. Propunerile de astăzi reprezintă un alt rezultat important al Planului nostru de combatere a cancerului și un alt pas în eforturile noastre de a construi o uniune europeană a sănătății puternică.”

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *