Web Analytics

AJFP Argeș. Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier, monitorizate prin Sistemul RO e – Transport

de | 7.07.2022 13:32 | Actualitate, Economie, Home

Sistemul RO e- Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

►a fost creat în scopul monitorizării transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional

Citește și: AJFP Argeș, despre avantajele înrolării în Spațiul Privat Virtual în cazul persoanelor juridice

►reprezintă un obiectiv în vederea reducerii decalajului fiscal rezultat din evaziunea şi frauda fiscală şi a impactului negativ al acestora asupra nivelului încasărilor la bugetul general consolidat al statului

► se aplică obligatoriu începând cu data de 01.07.2022.

● Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e – Transport, stabilite prin OPANAF nr. 802/2022, sunt următoarele :

– legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, băuturi, lichide alcoolice și oțet, imbrăcăminte şi accesorii de imbrăcăminte, tricotate sau croşetate, imbrăcăminte şi accesorii de imbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, incălţăminte, ghete şi articole similare; părţi ale acestor articole, fontă, fier şi oţel.               

 ● Condiţii pentru utilizarea Sistemul naţional RO e-Transport:

       ►operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în SPV;

Citește și:

     ● Cine declară transporturile :

Începând cu data de 01.07.2022, următorii utilizatori sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT:

destinatarul înscris în declaraţia vamală de import, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import ;

expeditorul înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de export;

Citește și: STUDIU: Un român din cinci a folosit servicii online pentru asigurări

      – beneficiarul din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

      – furnizorul din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

      – depozitarul, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

      ● Ce transporturi se monitorizează : 

pentru achiziţii intracomunitare de bunuri (de la graniţă – la locul de descărcare)

– pentru livrările intracomunitare de bunuri (de la locul de încărcare -la graniţă)

– pentru importuri (de la locul de import – până la locul de descărcare)

Citește și: Fostul service IATSA Bascov, simbol al localităţii, şters de pe faţa pământului!

– pentru exporturi (de la locul de încărcare – până la biroul vamal de export)

– pentru livrările interne între doi operatori economici diferiţi

– pentru transporturile de bunuri între două locaţii ale aceluiaşi operator economic

– pentru tranzacţiile intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul naţional.

● Despre generarea codului UIT: 

In urma transmiterii corecte a datelor aferente unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e – Transport atribuie automat un cod UIT.

Codul UIT:  

este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat;

– pentru generare, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat (date referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat), cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului 

– este deţinut pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

– este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări;

termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă;

– conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

    ● Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează astfel :

Amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei in cazul persoanelor fizice sau de la 20.000 lei la  

     100.000 lei in cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea bunurilor nedeclarate pentru :

     – nedeclararea transportului de către utilizatori in sistemul RO e – transport;

     – utilizarea unui cod UIT după expirare; 

     – descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate     

      în tranzit fără depozitare;

     – declararea unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri.

  → Amendă de la 10.000 lei la 50.000 de lei in cazul persoanelor fizice sau de la 20.000 de lei la    

 100.000 de lei in cazul persoanelor juridice pentru :

  – nepunerea de către utilizator, la dispoziţia operatorului de transport, a codului UIT;

     – modificarea datelor inregistrate in Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri 

      după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de  

      import, respectiv după punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz;

     – nedeclararea altor bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat şi care sunt  

      transportate împreună bunurile cu risc fiscal ridicat .

 → Amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru :

 – neprezentarea de către conducătorul vehiculului de transport a documentelor care insoţesc transportul 

  de bunuri cu risc fiscal ridicat .

Alte aspecte :

– În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, utilizatorii au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoţesc documentul de transport aferent acestora.

– Procedura de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării sunt prevăzute în Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Autorităţii Vamale Române nr. 1190/4625 din 30.06.2022. 

Temei legal : 

OUG nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 356 / 11.04.2022)

   – Ordin A.N.A.F. nr. 802/29.04.2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport  (M.O. nr. 430/03.05. 2022)                                    

– OUG nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  (M.O. nr. 657/30.06.2022); 

       
      – Ordin comun nr. 1190/4625/30.06.2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. (M.O. nr. 656/30.06.2022

                                                 
      – Pentru date suplimentare accesați https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport  

Articol scris de Bianca Solomon

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *