Vechimea pentru pensie se poate cumpăra până la 31 august 2023

de | 22.09.2022 11:54 | Actualitate, Home

Casa Județeană de Pensii Argeș anunță că până la dată de 31 august 2023, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contribuția la pensii pentru 6 ani

Reamintim că, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani calendaristi anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoană nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare în sistemul public sau într-un sistem neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Citește și: Circula cu peste 230 km/oră pe Drumul Expres Pitești-Craiova

  • Persoană care îndeplinește condițiile mai sus menționate, poate încheia cu Casă de Pensii Argeș un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la dată de 31 august 2023.
  • Contractul de asigurare socială, se încheie între persoană interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura specială și casă teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
  • Această va prezența copia actului de identitate și va completă o declarație pe propria răspundere (formular tipizat) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative: 

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia; 

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii; 

c) la dată încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar. 

Citește și: Fost director al Arpechim găsit mort în casă după ce s-ar fi împușcat cu o armă de vânătoare

  • Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsă între dată împlinirii vârstei de 18 ani şi dată încheierii contractului de asigurare socială. 
  • Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la dată încheierii contractului de asigurare socială. Începând cu 01.01.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este  de 2.550 lei.
  • Începând cu 01.01.2022, contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul mimim, va fi de 638 lei/luna. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la dată încheierii contractului de asigurare socială. 

În cazul în care persoană interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

Citește și: Proteste în Rusia după mobilizarea parțială anunțată de Putin

  • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la dată de 31 august 2023. 
  • Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în rază căreia se află domiciliul persoanei interesate sau a mandatarului desemnat de această prin procură specială.

Articol scris de Bianca Solomon

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *