Utilizator casnic din oraşul Ştefăneşti depistat cu branşament de apă necontorizat

de | 29.08.2019 13:14 | Economie

În urma unei acțiuni de control care s-a desfășurat în data de 23 august la un utilizator casnic de pe raza oraşului Ştefăneşti – str. Izvorani (din câte am aflat noi, este vorba despre o femeie de afaceri, cu magazin în localitate), o echipa mixtă din cadrul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a constatat că, pe lângă branşamentul de apă contorizat, care facea obiectul contractului de furnizare încheiat cu operatorul, proprietarul imobilului mai deţinea un branşament de apă necontorizat, funcţional, reprezentând lucrare clandestină de ocolire a contorului, prin care era fraudat consumul de apa.
Procedura prin care s-a descoperit furtul de apă în acest caz a presupus o analiză a consumului înregistrat de apometru şi facturat de operator, raportat la realitatea din teren, verificarea cu echipamentul de inspecţie video din dotare atât a branşamentului contorizat, cât şi a conductei de alimentare cu apă şi identificarea branşamentului dublu prin săpătură. Branşamentul clandestin a fost identificat la o distanţă de aproximativ 3 m.l. faţă de branşamentul contorizat şi robinetul de concesie. De reținut este că titularul de contract din oraşul Ştefanesti – str. Izvorani s-a mai aflat într-o situaţie asemănătoare în anul 2018, când operatorul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a constatat, în urma unui control desfăşurat la o altă proprietate deţinută de acesta tot în oraşul Ştefăneşti, următoarea neconformitate: apometrul avea sigiliul operatorului rupt şi era ridicat din instalaţie, nemaiînregistrând consum. Pentru prima abatere, constatată în anul 2018, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a aplicat prevederile legale în vigoare şi a facturat utilizatorului un prejudiciu, reprezentând plata retroactivă în sistem pauşal a serviciilor de apă şi canalizare prestate. Fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt de apă din sistemul public, la fața locului s-a prezentat un echipaj al Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș – Poliţia Oraşului Ştefăneşti, la solicitarea S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., pentru aplicarea tuturor măsurilor legale prevăzute de Legea 286/2009 privind Codul Penal.
Operatorul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a calculat un prejudiciu conform prevederilor legale în vigoare (Ordinului 29/1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici), reprezentând plata retroactivă a serviciilor de apă și de canalizare, calcul în sistem paușal, utilizatorul fiind obligat să achite şi contravaloarea lucrărilor de desfiinţare a branşamentului clandestin.
În perioada următoare, acțiunile S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. vor continua, prin personalul specializat se vor efectua verificări pe anumite zone, identificate cu pierderi semnificative de apă, iar în cazul constatării de situaţii care conduc la existenţa unui consum fraudulos, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile legii.

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

0 Comentarii