Web Analytics

Stadiul investițiilor finanțate prin PNDL și de la bugetul județului

de | 30.10.2019 17:34 | Actualitate

Stadiul derulării investițiilor Consiliului Județean Argeș, finanțate prin PNDL și de la bugetul local al UAT jud. Argeș.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în domeniul infrastructurii de drumuri,sunt finanțate 10 obiective implementate de Consiliul Județean Argeș – 5 poduri și 5 drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 80 de milioane de lei. Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL:

1. Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca (valoare investiție: 12.611.345 lei)

· Stadiul actual: Execuție lucrari in derulare (stadiu fizic 8%)

· Data inceperii lucrarilor: 07.08.2019;

· Durata de realizare a investitiei – 10 luni;

· Lucrari executate pana in prezent:

– 27 podete la drumuri laterale;

– balastare drumuri laterale pe o lungime de 25 metri;

– 6 podete transversale la drum (de diametru 1000 mm);

– balastare platforma drum pe o lungime de 120 metri.

2. Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu (valoare investiție: 15.985.000 lei).

Este în derulare procedura de achiziție publică.

3. Modernizare DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696 (valoare investiție:4.482.805,43 lei)

· Stadiul actual: Executie lucrari in derulare (stadiu fizic 8%)

· Data inceperii lucrarilor: 21.09.2019;

· Durata de realizare a investitiei – 12 luni;

· Lucrari executate pana in prezent: Balastare platforma drum pe toata lungimea acestuia in proportie de 90%;

4. Modernizare DJ 703 B Morăreşti – Uda, km 17+753 – 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare)

· Stadiul actual: In data de 22.10.2019 s-a predat amplasamentul catre constructor; Se afla in perioada de mobilizare, amenajare organizare de santier si aprobare de catre Inspectoratul de Politie a Managementului de trafic;

· Valoarea investiției: 11.524.000 lei

5. Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăesti peste raul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti (valoarea investiției: 4.740.000 lei)

· Stadiul actual: Procedura de achizitie publica de lucrari este in derulare.

6. Pod pe DJ703 H Curtea de Arges (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, in com. Valea Danului (valoarea investiției: 12.352.000 lei)

· Stadiul actual: Expertiza tehnica si Studiu de fezabilitate elaborate.

· Proiect tehnic in curs de verificare de catre verificatorul de proiect

7. Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Fagetu – Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru) la Stefanesti (valoarea investiției: 2.875.000 lei)

· Stadiul actual: Procedura de achizitie publica de lucrari este in derulare.

8. Pod pe DJ 731 B Sămara – Băbana – Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbana (valoarea investiției: 2.126.250 lei) – Investitie finalizata

9. Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești (valoarea investiției: 78.722.000 lei)

· Stadiul actual: Actualizare DALI si Expertiza Tehnica

10. Modernizare pe DJ 725 STOENESTI – DRAGOSLAVELE, km 3+313-6+626, L=3,313 km in comunele Stoenesti si Dragoslavele” (valoarea investiției: 8.660.000 lei)

· Stadiul actual: Executie lucrari in derulare (stadiu fizic 90%).

· Lucrari executate pana in prezent:

– infrastructura drum (fundatie);

– turnat covor asfaltic:

– lucrari de arta (ziduri de sprijin) ;

– santuri, rigole – 90%;

– lucrari de siguranta circulatiei (parapeti elastici) .

În domeniul infrastructurii de drumuri, sunt finanțate integral din bugetul Consiliului Județean Argeș trei investiții, un pod și două drumuri județene, cu o valoare de aproximativ 63 de milioane de lei. Stadiul actual al proiectelor:

1. Modernizare DJ 731D, km 7+450-19+674, L=12,224 km (Valea Nandrii) – valoarea investiției: 41.887.182,16

· Stadiul actual: A fost elaborata documentatia tehnica: Studiu de teren (Geotehnic si topografic), Expertiza tehnica, D.A.L.I. si a fost incheiat contractul cu verificatorul autorizat de proiect.

· Pana la data de 04.11.2019 , proiectantul va solutiona obiectiile comisiei C.T.E .

2. Pod peste raul Neajlov, in satul Silistea, comuna Cateasca, jud. Arges (valoarea investiției: 1.472.725,98)

· Stadiul actual: A fost elaborata documentatia tehnica: Studiu de teren (Geotehnic si topografic, Studiu hidrologic), Expertiza tehnica, D.A.L.I. Procedura de achizitie „Servicii de verificare proiecte” este in derulare.

3. Modernizare DJ 703B Padureti (DJ679) – Costesti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costesti (valoarea investiției: 25.019.087,00 lei)

· Stadiul actual: A fost elaborata documentatia tehnica: Studiu de teren (Geotehnic si topografic), Expertiza tehnica, D.A.L.I. Procedura de achizitie publica „proiectare+executie” este in derulare.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii