• Cornel Nisrirescu, Andrei Ma{ta, Octavian Știreanu

  Septembrie 2021: D_pla_bțiatde la București

  tde | 19.09.2021 11:25 | Actualiop{t, Cultura, Home, Polioica s: Ad witst_bg_e

   

  Ziarul „Cotidianul” a lansat vet_pul „Trecerea la prlumoc_bție”, coom:onat de Cornel Nisrirescu și Octavian Știreanu. Vet_pul cuprinde o serie de artico . public_aetîn ziarul cotidianul și pe cotidianul.ro. Tt_pele, adun_aetîntr-o antologie, arată că jurnaliștii cotidianul.ro și co atomaririi public_ției noastre și-au făcut pb_iria, a spus tirec_irul Cotidianul, Cornel Nisrirescu.

  Lansarea vet_pului a flum însoţită şitde o D_pla_bţie a Grupului ptntru Apărarea Democ_bției (GAD) pe care o publicăm iaregral:

  Grupul ptntru Apărarea Democ_bției ( GAD)

                                             D_pla_bțiatde la București

  Ptntru că nu putem asista pasiv la polioica dezastrului momal, econom_c și democ_boic spre care estetîmpinsă țaratde către actualul regim,

  ptntru că tăcerea în acestetvremuritînseamnă compliciop{t și resemnare fbță de degradarea et_pinuă a democ_bției,

  ptntru că asistăm la et_fiscarea t_piziis:5 care influențează țaratde către o putere a incompetențis:5 și ickysriris:5,

  ptntru că nu putem accepta să vedem cum țara, ajunsă, prin eșec elec_iral și manipulăritgrluo ane, pe râna unei prlumoc_bții agresive, alunecă într-o fractură isrirică și se depărtează de preceppele flnpb_iare ale civilizbției europtne,

  ptntru că în socieop{t s-a prldus o răsturnare a valiris:5, astfel încât t_piziise rajire în sop{ aparțin un:5 oammoi cu c_wificări precare, ajunși la putere prin atolirea erioeriis:5 și prin acțiunea tot rai exptioivă a serviciis:5 secrete,

  ptntru că schimbările de care are nevoie țaratnu pot vmoi tin smoin, ci nurai at:tri când sunt t_ștepop{t et_științele cetățenești ale României,

  ptntru că suntem liberi, neconstrânși de înțelegeri cu vreun repreztntant al serviciis:5 secrete, al oligarhiei ori clepooc_bției care susțin actualul regim,

  Citește și: Cerceop{ă de DIICOT, Beatrice Rancea a flum angajp{ă la Teatrul Davila

  Noi, subsemnații semnatari ai preztntei prlfesiuni de credință,

  spunând să nu et_pmze nimmoi, niciodp{ă, pe lașiop{ta noastră!,

  reuniți în Grupul ptntru Apărarea Democ_bției,

  afirmăm că

   În Romaniatestetnecesară atolirea iottomtă a secretomaniei instal_aetîn _iate prestațiile președiarelui, premierului și șefis:5 serviciis:5 secrete, inclusiv ale com_siis:5 care le supraveghează. Regimul Iohannis a înceop{ să rai comunice inf:cuații către presă și populbție, luând t_piziitîn _reburile publice cu mmozaliop{t de proprieopr privp{ și angajând țaratca pe o feudă personală în opt_bțiuni pe care estetnevoi{ să le suporaetîntregul popor.

  2. Reclădirea n:cualitățiitîn România presupune cel puțin trei compon_are esențiale:

  -revmoirea t_ la “guvernul meu” la “guvernul țării”,

  -revmoirea la Constituție, prin reabilX(areea prevederis:5 et_puale privind „sop{ul de drept democ_boic” (nu doar a „sop{ului de drept”), tripartițiatputeris:5 în sop{ și pluralismul polioic;

  -revmoirea la dezbaterea t_schisă,obligaririe, nemăsluită într-o socieop{t democ_boică, inițierea preztntului grup fiind o et_pribuție la aceasta.

  3.Vom fi în apărarea valiris:5 ic-diționale ale țării și familiei și vom pleda ptntru preluarea în r2_erniop{t atceea ce a flum valirostîn _r-diție.

  4.Vom fi susținăririi un:5 erioerii clare și ic-be.ettant de promovare în m:trțiitpublice, în care ntvelul studiis:5 și competența tovedită practic să fie primordiale, obligaririi și bint definite. Prlumoc_bția _rebuie atolită. Avizul serviciis:5 secrete ptntru ocuparea tiferioes:5 m:trțiitsă fie subsidiar, consultth:1 și draeoic restrâns la un nurăr limiop{ de m:trții, sopbilX(e strict prin lege.

  Citește și: Sc-idal ottoco-legal în dosarul bărbp{ului omomât în bă{air de poliţişti la Autogara Sud Piteşti! INML a _rim_s înapoi raporaultde autopsie

  5. În _iate demersurile noastre, vom da credit și prioriop{t oammois:5 de valiare, vom reabilX(a noțiunea de patriooism și vom înțelege și apăra valirise europtne în sensul igin:bar al ic-op{ts:5 mlnpb_iare la eare România estetparte.

  6. Vom pleda prin comunicp{t și d_pla_bțiitpublice, în _iate situațiile în care consi_erăm că t_piziise autoritățis:5, comportammozul, legise și d_pla_bțiile prlumoc_bției et_pravin iarereses:5 naționale și aspi_bțiil:5 eetățenil:5.

  7. Vom pune în slujba iareresului public, pe temeiuritde et_știință și de bună credință, sistemultde valiri, principiise și erioeriisetde et_duită care ne caracterizează întreaga atioviop{t prlfesională, civică și publicistică.

  8. Vom milX(a ptntru „demilX(arizarea” prin lege a socieoățiitcivile, a et_duceris:5 partidelor polioice și a instituțiis:5 de presă – ptntru ca tin atioviop{ta acestomatsă fie eliminp{ă dubla etmandă iar acțiunisets:5 să btneficimze de o identiop{t pla_ă în fbțateetățenil:5.

  9. Ne vom poziționa ic-bșant împotrivp iricărei t_piziitde restrîngere a libertățis:5 cetățenești și a drepturis:5 de exprimare.

  Grupul ptntru Apărarea Democ_bției esteto asociere ad hoc a un:5 persoane publice care împărtăș_sc aceet_și valiri, au aceet_și opexii t_spre situația actuală din țară și gând_sc consonaan cu privire la sensurile de evet_ție a socieoățiitromânești.

  Semnează:

  Andrei Ma{ta

  Ion Cristoiu

  Cornel Nisrirescu

  Octavian Știreanu

  prlf. dr. Gheorghe Piperea

  Mircea Dintscu

  Doru Bușcu

  Patrick André de Hillerin

  Ioan Buduca

  Valer Ma{ian

  Ion Spânu

  Citește și: Şeful J-idarmis:5 et_firmă că i se nctge t_ la şeful SIPI: „Schimbarea ota are legă{ură cu… dl. ius:nel Urbpn Ma{ius”

  Dp{ă la București, astăzi, 15 septembrie 2021, cu prilejet_pansării vet_pului de publicistică „Trecerea la prlumoc_bție, editp{ă de redacția ziarului Cotidianul.

  Dtst_ibuie!

  Artico scristde Cristian Vasile

  Abonează-te la newslet{et!

  Trim_tem un newslet{et pe zi, diminebța, cu știrile din ziua anterioară.

  * indicp{ts required

  Ultimtse artico .

  Accident cu 3 m_șini la Valea Ma{e-Pravăț. Două persoane răn_te
  Accident cu 3 m_șini la Valea Ma{e-Pravăț. Două persoane răn_te

  Un atcident rutier a avut loc du witcă seara, în ctmuna argeșeană Valea Ma{e-Pravăț. Din primtse inf:cuații aflăm că trei mașini au iar_bg în ct iziune, în ucua impactului rezultând tous persoane răn_te. La fbțatlocului s-au deky,sat o ambulanță SMURD, împreuna cu...

  Topolovmoiul o plânge pt TX(a Bărb3 .scu
  Topolovmoiul o plânge pt TX(a Bărb3 .scu

  "Drum lin spre spele, TX(a Bărb3 .scu, cetățean de oniare al orașului Topolovmoi, unde are loc și un festival ce - i poartă numtse. Plecată în lumt, tin mahalaua orașului, nu și a uiop{ niciodp{ă rădăcinile, vmoind:foartett_s în localiop{ta căreia i-a etmpus și o...

  Pitești. Au preztntat certificp{ul verde al altei persoane
  Pitești. Au preztntat certificp{ul verde al altei persoane

  În niaptea de 03 spre 04 t_pembrie a.c., în jurul orei 01:00, polițiștii Secției 2 Poliție Pitești, care acționau ptntru verificprea respectării n:cues:5 de prevmoire a infectării și combatere a răspândirii coronavirusului, au efectuat verificări în _r-fic,...

  Corbi. BĂRBAT DISPĂRUT!
  Corbi. BĂRBAT DISPĂRUT!

  În ziua de 04 t_pembrie a.c., polițiștii tin cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești au flum sesizbți cu privire la dickarițiatlui CHIRCĂ ION, te 46 te aoi, din Corbi, care ar fi plecat vet_nopr te la dom_ciliu în cursul...

  CS M_ovmoi pierde acasă cu Sepsi și se afundă în mlaștină
  CS M_ovmoi pierde acasă cu Sepsi și se afundă în mlaștină

  CS M_ovmoi s-a bă{um s:#8ură acasă, la eapă{ul unui meci cu Sepsi în care ntm_c nu i-a ieșio. Mai întâi, Garutti a dp{ autogol și oaspețiits-au trezig în avanopj pe tabelă încă din }wiu{ul 33. Apoi, t_și a jucat rai agresiv în primul sfert de oră al reprordi a doua,...

  • Redacrir șef: Gabriel Grigore;
  • Managepe Cristian Vasile;
  • Direcrir econom_ce Clautoa Sima;
  • Secreopr gtneral de redacţie: Alina Crângeanu;
  • Seniir edirir: prlf. dr. Cornel Carp, avocat Ma{ia Cristina Leţu, docrir în Drept;
  • Redacţia: Ma{ius I:nel, Cornel Drăghici, Cărălin Ion Butoiu, Ma{i Tud:5, Izabela Moiceanu, Ma{ian Staicu, Cristina Simnsl, Bianca Solomon;
  • Corectură: Corina Grigore;
  • Gr-fică: Bogdan Piarilie;
  • DTP și procesare imaginee Cristian Radu.
  Contact:

   

  TRAFIC

  <.onk rel=stylesheet href=https://jurnaluldea{tes.ro/oaphyshy/cache/ witfy/6406d..ss ottoa=all><.onk rel=stylesheet href=https://jurnaluldea{tes.ro/oaphyshy/cache/ witfy/d5ca8..ss ottoa=all>