Şeful de la Ambulanţă, reclamat la ANI de către liderul de sindicat

de | 21.11.2012 21:23 | Dezvăluiri

# Dr. Popa este reclamat că lua bani, în același timp, ca director la Ambulanță și medic de familie # ANI confirmă existența a două sesizări împotriva șefului de Ambulanță, conexate într-un singur dosar. Conducerea Serviciului Judeţean de Ambulanță a intrat în atenția Agenției Naționale de Integritate (ANI). Este vorba, mai exact, de managerul acestei instituții, doctorul Dan-Gabriel Popa,  verificat de ANI pentru incompatibilitate pe funcția pe care o ocupă. Directorul de la Salvare a fost reclamat la ANI chiar de  către președintele Sindicatului Ambulanța Argeș, Florin Niculae, care a depus sesizarea încă de pe data de 9 octombrie a.c. Foarte interesant este că în răspunsul pe care liderul de sindicat l-a primit de la instituția de control se precizează că sesizarea sa a fost conexată la un dosar care se afla deja în lucru la ANI. Cu alte cuvinte, managerul general de la Ambulanță se afla sub verificări de mai mult timp. Conform informațiilor furnizate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Argeș, doctorul Gabriel Popa s-a aflat, în perioada 1 septembrie 2010 – 5 august 2012, în relație contractuală cu CJAS ca medic de familie. Atât el, cât și medicul angajat de domnia sa la cabinet, aveau un orar de funcționare cuprinzând program la cabinet și program de teren, care acoperea integral, de luni până vineri, intervalul orar 8 – 18. În mod firesc, oricine și-ar pune întrebarea: când mai avea domnul doctor timp să se ocupe și de conducerea serviciului de Ambulanță, dacă munca la Cabinetul Medical Individual îi ocupa tot timpul? Ca să nu mai adăugăm și faptul că legea interzice exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive și deținerea, în același timp, a oricărei alte funcții salarizate.

Redăm mai jos conținutul sesizării către ANI, formulate de către Florin Niculae, liderul Sindicatului Ambulanța, privind incompatibilitatea managerului Dan Popa, înregistrată sub numărul 3703/09.10.2012.

CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE

Subscrisa, Sindicatul Ambulanța Argeș, cu sediul în strada Dr. Ana Aslan, nr. 1, Pitești, județul Argeș, e-mail: sind_ag@yahoo.com, reprezentată prin președinte Niculae Florin, domiciliat în orașul Ștefănești, strada Viișoara, nr. 3, județul Argeș, formulez următoarea:

SESIZARE

prin care vă rog să constatați starea de incompatibilitate a domnului Popa Dan-Gabriel medic primar medicină generală, întrucât a încălcat prevederile legale în vigoare privind regimul incompatibilității, având în vedere că acesta îndeplinește funcția de manager general în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Argeș, simultan cu furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, conform contractului de furnizare de servicii medicale, prin cabinetul individual C.M.I.M.G. Popa Dan-Gabriel aflându-se în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș.
Extras din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății

TITLUL IV
Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat
ART. 111
(15) Funcția de manager general este incompatibilă cu:
a) exercitarea unor funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, precum și cu deținerea de orice alte funcții salarizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică;
b) deținerea mai multor funcții de manager salarizate sau nesalarizate;
În fapt, începând cu data de 12 noiembrie 2010 domnul Popa Dan-Gabriel medic primar medicină generală a fost numit manager general interimar la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, în baza Dispoziției nr. 150/12.11.2010 emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș.
Conform contractului de management nr. 12340, în data de 26 octombrie 2011, domnul Popa Dan-Gabriel a încheiat pe o durată de 3 ani un contract de management cu Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.
Conform adresei Sindicatului Ambulanță Argeș nr. 37/09.08.2012 și înregistrată la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Argeș cu nr. 10842/09.08.2012 în baza prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în calitate de președinte al Sindicatului Ambulanța Argeș, am solicitat Casei de Asigurări de Sănătate Argeș, informații de interes public despre medicul de familie domnul Popa Dan-Gabriel.
Urmare a adresei Sindicatului Ambulanța Argeș, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș, a comunicat următoarele:
În perioada 2010 – 2012, medicul de familie Popa Dan-Gabriel s-a aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș și a eliberat acte medicale cu parafa proprie în perioada 01.09.2010-05.08.2012.
Menționăm că programul CMI dr. Popa Dan-Gabriel, inclusiv al medicului angajat este următorul: luni și vineri: 8.00-13.00; marți, miercuri și joi: 13.00-18.
Cât privește programul de teren, acesta s-a desfășurat și se desfășoară astfel: luni și vineri: 13.00-15.00, marți, miercuri și joi: 11.00-13.00.
În data de 20.08.2012 am solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș eliberarea din funcție a domnului Popa Dan-Gabriel, având în vedere starea de incompatibilitate în care se află.
Cunoscând starea de incompatibilitate în care se află domnul Popa Dan-Gabriel, Direcția de Sănătate Publică Argeș a răspuns prin adresa nr. 4119/20.09.2012, prin care ne-a comunicat că, adresa Sindicatului Ambulanța Argeș, a fost înaintată Ministerului Sănătății pentru un răspuns competent.
Astfel, se constată că domnul Popa Dan-Gabriel, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12.11.2010-26.10.2011, întrucât a îndeplinit funcția de manager general în baza actului administrativ nr. 150/12/11/2011 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș, precum și în perioada 26.10.2011 și până în prezent îndeplinește funcția de manager general în baza contractului de management nr. 12340/26.10.2011 încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Argeș, concomitent cu furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, conform contractului de furnizare de servicii medicale, prin cabinetul individual C.M.I.M.G. Popa Dan-Gabriel.
În drept, îmi întemeiez sesizarea pe dispozițiile:
Art. 12, alin.(1) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
Anexez în copii următoarele documente:
1. Adresa nr. 10842/10.09.2012 a Casei de Sănătate Argeș;
2. Adresa nr. 4119/20.09.2012 a Direcției de Sănătate Publică Argeș;
3. Dispoziția nr. 150/12.11/2010 a Direcției de Sănătate Publică Argeș;
4. Contract de management nr. 12340/26.10.2011.
Față de cele sesizate, vă rog să-mi comunicați în termenul legal, modul de soluționare a petiției și măsurile dispuse, la adresa orașul Ștefănești, strada Goleasca-Viișoara, nr. 3, județul Argeș, sau la adresa de e-mail sind_ag@yahoo.com
Data: 09.10.2012
Cu respect,
Președinte,
Niculae Florin

Surpiză! Sesizarea liderului de sindicat, conexată la un dosar ANI deja existent

Iată, mai jos, și răspunsul Agenției Naționale de Integritate la sesizarea primită din partea liderului de sindicat de la Ambulanța Argeș:

INSPECȚIA DE INTEGRITATE
Nr. 45619/G/II/12.10.2012
Către,
Domnul NICULAE FLORIN,
Strada Goleasca-Viișoara, nr. 3,
Ștefănești, jud. Argeș

Vă comunicăm că sesizarea formulată de dumneavoastră a fost înregistrată la Agenția Națională pentru Integritate sub nr. 45549/G/II/12.10.2012, sesizarea dumneavoastră conexându-se astfel la lucrarea de bază și anume 38404/S/II/01.09.2012, iar inspectorul de integritate desemnat potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) „În vederea desfășurării activității în condiții de profesionalism, repartizarea lucrărilor se face în mod aleatoriu, de către conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic” din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, va efectua evaluarea respectării regimului juridic al incompatibilităților privind pe domnul POPA DAN-GABRIEL în conformitate cu prevederile art. 11 din același act normativ „activitatea de evaluare (…) a incompatibilităților se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora; activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea (…) incompatibilităților, exclusiv pentru perioada exercitării funcțiilor sau demnităților publice.”
După finalizarea evaluării, rezultatul vă va fi comunicat.

Cu stimă,
INSPECTOR DE INTEGRITATE
Ionuț Pîndaru

Punctul de vedere al directoarei DSP, dr. Sorina Honţaru: „Ministrul Sănătății, dr. Raed Arafat, a luat cunoștință de această situație”

Pentru că DSP-ul este autoritatea care, potrivit legii, încheie contractul de management al directorului Serviciului de Ambulanță, am contactat-o pe directoarea acestei instituții la nivelul județului Argeș și am solicitat un punct de vedere referitor la posibilitatea existenței unei incompatibilități a dr. Dan-Gabriel Popa cu funcția de manager pe care o ocupă. „Dosarul este acum la ANI și se așteaptă răspunsul de la această autoritate. ANI ne-a transmis că s-a declanșat evaluarea respectării regimului juridic al incompatibilităților în privința deținerii funcțiilor și demnităților publice pentru domnul doctor Popa. Ministrul sănătății, domnul Raed Arafat, a luat cunoștință de această situație și i s-a transmis înștiințarea de la ANI.”, a spus Sorina Honțaru, șefa DSP Argeș.

Punctul de vedere al managerului de la Ambulanţă, dr. Dan-Gabriel Popa: „Am angajat la cabinet, de mai mulţi ani de zile, o doctoriţă”

L-am contactat telefonic și pe managerul de la Ambulanță, dr. Gabriel Popa, căruia i-am solicitat opinia cu privire la cele sesizate la autoritatea de evaluare a integrității funcționarilor publici.
# Domnule doctor, cum se împacă programul de funcționare a cabinetului dv de medic de familie cu timpul alocat îndeplinirii atribuțiilor de manager general al Serviciului Județean de Ambulanță? Mai direct, când ați avut timp să fiți și una și alta ?
– Păi, se împacă foarte bine. Am angajat la cabinet de mai mulți ani de zile o doctoriță, iar condițiile legale, cele solicitate prin hotărâre de Guvern, ca programul cabinetului să însumeze un număr de 35 de ore pe săptămână, de funcționare, sunt îndeplinite. Doctorița Stela Popa, cu care lucrez, este angajată la cabinetul meu din anul 2010, cu contract de muncă înregistrat la ITM, pe un număr de ore suficient de mare cât să acopere absența mea de la cabinet, chiar și dacă aș lipsi o zi pe săptămână. Pacienții mei vă pot spune când pot fi găsit la cabinet. Iar o funcție de manager nu este normată la un număr fix de ore.
# Aveți cunoștință despre verificările pe care le face ANI cu privire la o posibilă incompatibilitate a dv pe funcția de manager?
– Conform legii, ANI a început o evaluare ca urmare a două reclamații a două persoane. Mi s-a comunicat că este în curs de evaluare o posibilă incompatibilitate, iar ANI se va pronunța dacă există sau nu această incompatibilitate.
# Cine sunt cele două persoane care v-au reclamat?
– Nu știu cine sunt.
# Dar care este punctul dv de vedere vizavi de aceste reclamații?
– Niciun medic de familie nu este salarizat decât dacă este medic angajat, iar incompatibilitatea funcției de manager, potrivit legii, poate fi doar cu o altă funcție salarizată, ceea ce nu este cazul.
Material realizat de Adriana Gândilă

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii