Web Analytics
scris miercuri, 04.04.2018

Schimbări în sistemul social de asigurări de sănătate prin noi dispoziţii legale

01 CAS Arges# Începe sesiunea de contractare la nivelul CAS Argeş pentru anii 2018-2019
Începând cu 1 aprilie a.c., la nivelul CAS Argeș va avea loc procesul de contractare a serviciilor medicale pe toate domeniile de asistență medicală, respectându-se dispozițiile legale ale H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. Conform actului normativ menționat, procesul de contractare se va finaliza pe data de 30.04.2018.
Pentru furnizorii care la dată de 31.03.2018 se află în relație contractuală cu CAS Argeș, contractele pentru anul 2017 se vor prelungi, prin acordulul părților până la dată de 30.04.2018, prin acte adiționale, urmând ca pe parcursul lunii aprilie 2018 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii.
Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale se regăsesc în HG nr. 140/2018. Toate informațiile referitoare la un nou proces de contractare, respectiv: lista documentelor necesare, calendarul contractării, precum și formulare tipizate, vor fi afișate atât pe pagină web a instituției: www.casag.ro, cât și la sediul instituției din b-dul I.C. Brătianu, nr. 62.
Noul act normativ aplicabil în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România din dată de 1.04.2018 cuprinde o serie de noutăți și prevederi care vizează creșterea accesului la servicii medicale și medicamente al persoanelor asigurate, transparentizarea activității furnizorilor de servicii medicale, debirocratizarea și simplificarea procesului de contractare prin eliminarea anumitor documente, revizuirea modului de derulare a activității de îngrijiri la domiciliu.

Schimbări în sistemul social de asigurări de sănătate prin noi dispoziţii legale

 

Distribuie!

0 Comentarii