Scandalul cu Pădurea Trivale a ajuns în Parlament

de | 7.10.2010 13:14 | Dezvăluiri

Saga Parcului Trivale trece şi prin Parlamentul României, dovadă că deputatul PSD Filip Georgescu i-a adresat o interpelare lui Laszlo Borbely, ministrul Mediului şi al Pădurilor. Pe un ton foarte caustic, parlamentarul argeşean a făcut o radiografie a jafului căruia i-a căzut pradă pădurea simbol a Piteştiului: “Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai Direcţiei Silvice, prin diferite mijloace şi cu o insistenţă acută au reuşit să scoată Pădurea Trivale de sub jurisdicţia statului şi a legilor care-i asigurau protecţia. În atari condiţii, în ultimii cinci ani au fost acaparate 400 de hectare din cele 480 care au mai rămas din patrimoniul Parcului Trivale, inclus în anul 2004 de Ministerul Agriculturii în categoria pădurilor cu caracter de rezervaţii ştiinţifice, păduri monumente ale naturii şi alte arii strict protejate. O cercetare mai atentă a situaţiei în care se află în prezent Parcul Trivale ar scoate în evidenţă ca nejustificate cererile de revendicare, întrucât documentele de arhivă atestă faptul că, în intervalul 1890-1910, Primăria oraşului Piteşti, Prefectura Argeş şi Ministerul Agriculturii şi Domeniilor au cumpărat numeroase loturi de pădure de la cetăţenii care au locuit la periferia oraşului, în zona Trivale. Iată de ce, locuitorii municipiului Piteşti, şi nu numai, sunt din ce în ce mai neliniştiţi deoarece impostorii care au acaparat cele 400 de hectare din Parcul Trivale vor trece la defrişarea acestei suprafeţe, ştiut fiind că afaceriştii în domeniul imobiliar, temperaţi o vreme de rigorile crizei economice, aşteaptă momentul favorabil”. De asemenea, deputatul PSD i-a cerut ministrului Borbely un răspuns scris, amintindu-i că s-a adresat în nenumărate rânduri organelor de anchetă locale şi centrale cărora le-a solicitat o anchetă temeinică asupra afacerilor murdare şi tragerea la răspundere a tuturor celor care au jefuit această comoară a naturii, precum şi iniţierea procedurilor de anulare a titlurilor de proprietate acordate în mod ilegal.

Ministrul Borbely confirmă că retrocedările s-au făcut ilegal

În răspunsul său la interpelarea deputatului Filip Georgescu, ministrul Borbely scrie: ”Documentul prin care se atestă că pădurile Trivale şi Găvana au fost păduri ale statului este amenajamentul întocmit în anul 1952 pentru pădurile din Argeşul Mijlociu, unde la  capitolul- Istoricul Proprietăţii- este menţionat: «Pădurile ce constituie această unitate de producţie, exceptând Pădurea Trivale şi Găvana, care au fost ale statului, sunt foste proprietăţi particulare sub 10 ha, care au trecut în proprietatea Statului după anul 1948»”. Ministrul Borbely a amintit şi despre două note de control întocmite de specialişti din Direcţia de Inspecţii Silvice şi Cinegetice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Pădurilor, în care a fost prezentat detaliat fiecare caz de punere în posesie, actele normative încălcate precum şi instituţiile care au favorizat aceste retrocedări. Pentru exemplificare, vă redăm mai jos  câteva exemple de punere în posesie în Unitatea de producţie II Trivale, fără respectarea prevederilor legale, cu concursul comisiilor locale, Comisiei Judeţene Argeş şi Ocolului Silvic Piteşti:
– Moştenitoarea Ileana Gh. I. Brătianu, după autor Gheorghe I.C. Brătianu, a fost pusă în posesie ilegal cu suprafaţa de 32,8 ha;
– Moştenitoarele Costache Elisabeta, Dragomir Eftimia şi Petru Rodica, după autor Popescu Tudora, au fost puse în posesie ilegal cu suprafaţa de 6,32 ha;
– Moştenitoarea Pricopie Sânziana Sulco, după autor Bănică Nicolae, a fost pusă în posesie ilegal cu suprafaţa de 50 ha.
De asemenea, ministrul Borbely mai scrie că în urma acţiunilor de control au fost trase următoarele concluzii:
– Comisia locală a Municipiului Piteşti de aplicare a legilor fondului funciar a propus validarea unor suprafeţe de teren forestier în Unitatea de Producţie II Trivale pentru unii solicitanţi care nu au anexat la cererile de retrocedare fotocopii de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate, fără a verifica autenticitatea actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, fără a verifica autenticitatea actelor doveditoare privind proprietatea şi/sau calitatea de moştenitor a solicitanţilor. A emis procese-verbale de punere în posesie în lipsa proprietarilor sau în lipsa unor împuterniciţi ai acestora.
– Ocolul Silvic Piteşti nu a întreprins măsuri legale pentru a preîntâmpina punerea în posesie a suprafeţelor de fond forestier aparţinând Statului, nu a ţinut evidenţa mişcărilor de suprafaţă din amenajările silvice, fapt care a dus la punerea în posesie a unor suprafeţe de fond forestier mai mari decât cele ale subunităţii de producţie sau a unor suprafeţe inexistente în amenajamentul silvic. Suprafeţele validate de către Comisia Judeţeană Argeş au fost puse la dispoziţia Comisiei locale de către ocol şi apoi puse în posesie în Unitatea de Producţie II Trivale, fără să stabilească vechiul amplasament şi implicit fără să se dovedească dacă terenul este liber sau atribuit ilegal altor persoane.
Ministrul mai precizează că ambele note au fost transmise la Parchetul de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, la rândul lui, l-a transmis spre competentă soluţionare Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. ”Până la data actuală, nu s-a mai primit nicio altă informaţie privind rezultatul cercetărilor”, scrie Laszlo Borbely.  El mai aminteşte că cele două note au fost trimise şi Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva de la care, până în momentul de faţă, nu s-a primit nicio informare asupra măsurilor dispuse prin cele două note formulate în urma
controalelor.
Iuliana Obreja

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii