Web Analytics

SC Apă Canal – monitorizare video şi controale zilnice pentru a depista furturile de apă

de | 12.11.2020 13:04 | Actualitate

Se consideră consum clandestin: utilizarea serviciilor de alimentare cu apă / canalizare prin branşamente sau racorduri realizate ilegal, fără avizul SC Apă Canal 2000 SA. Precum și utilizarea serviciilor de alimentare cu apă prin branşamente realizate legal, dar la care s-a intervenit ilegal asupra contorului montat în căminul de apometru, respectiv la care s-a rupt sigiliul. Realizarea de branşamente clandestine atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru beneficiar, cât şi pentru executantul lucrării. Reluarea furnizării serviciilor se face după: intrarea în legalitate a branşamentului sau racordului – dacă este cazul; încheierea contractului de servicii apă-canal – dacă este cazul; achitarea consumului fraudulos; depunerea cererii tip pentru reluarea serviciilor; achitarea taxei de debranşare/rebranşare. S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti efectuează zilnic controale în toată aria de operare a societăţii, prin echipe mixte, care identifică poziţia reţelelor, a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, efectuează monitorizări cu camera de inspecţie video, în vederea identificării situaţiilor în care au loc încălcări ale prevederilor legale. De la începutul anului până la data de 31.10.2020, în urma acţiunilor de control, s-au constatat neconformităţi la un număr de 212 locații. Astfel, în urma unei acțiuni de control care s-a desfășurat în data de 23.10.2020, reprezentanții S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. din cadrul Departamentului Comercial (Serviciul Control) şi din cadrul Sectorului Exploatare Operare, însotiţi de organele abilitate pentru menţinerea ordinii au efectuat debranşarea de la priza de alimentare cu apă pentru 7 utilizatori clandestini din comuna Merişani.
La locaţiile respective se utilizau serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare fără contract, fapt constatat la un control anterior. Utilizatorii fără contract s-au rebranşat fără avizul operatorului, după ce au fost debranşaţi. Până la această dată, doar 2 din cei 7 utilizatori clandestini au achitat prejudiciul facturat și au solicitat încheierea contractului de furnizare prestare. Rebranşarea se va realiza numai după achitarea tuturor sumelor datorate societaţii şi numai după semnarea contractului.
Citește și SC Apă Canal 2000 vă recomandă: „Verificaţi periodic instalaţiile interioare pentru a depista eventuale pierderi ascunse şi a evita plata unor facturi exagerate!”
În cazul nerecuperării sumelor datorate, utilizatorii vor fi actionaţi în instantă şi vor fi aplicate toate măsurilor legale prevăzute de Legea 286/2009 privind Codul Penal, în acest caz fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt de apă din sistemul public, respectiv distrugere a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Se atrage atenția pe această cale asupra riscurilor și sancțiunilor la care se expun utilizatorii serviciilor prestate de S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. care vor fi depistaţi că s-au conectat ilegal: plata retroactivă în sistem paușal a serviciilor prestate, amendă contravențională și sesizarea organelor de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt de apă din sistemul public de distribuție.

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

0 Comentarii