Web Analytics

Satele Tigănești, Crintești, Boțârcani și Goronești devin cartiere ale Orașului Topoloveni

de | 29.03.2018 09:14 | Actualitate

proiecte topoJoi, 29 martie 2018, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară a consiliului local Topoloveni. Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:

1.Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile aprilie, mai și iunie 2018;

2.Transformarea unui post contractual vacant de nivel inferior în post de nivel imediat superior din cadrul Bibliotecii Orașului Topoloveni, precum și pentru actualizarea statului de funcții ca urmare transformării postului;

3.Aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din Orașul Topoloveni;

4.Aprobarea elaborării Planului Urbanistic Zonal, necesar introducerii în intravilan a terenului în suprafață totală de 16.000 mp, situat în orașul Topoloveni, T23, P 271, 272, în vederea construirii unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd;

5.Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 8,9 mp situat la parterul blocului P36, sc. A, ap. 2 din orașul Topoloveni, formulată de persoană fizică interesată Costache Sabina;

6.Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 7,00 mp situat la parterul blocului P32, sc. C, ap. 1 din orașul Topoloveni, formulată de persoană fizică interesată Marcu Elena;

7.Însușirea propunerii de închiriere a unui teren în suprafață de 4426 mp din domeniul public al orașului Topoloveni formulată de către OMV Petrom S.A., în scop de folosință pentru realizarea proiectului ”Conductă HDPE sonda 2822 Glâmbocel” – UAT Orașul Topoloveni, pe durata implementării proiectului;

8.Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2018;

9.Completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Topoloveni, prin înregistrarea investițiilor rezultate din implementarea proiectului cu titlul ”Electrificare/Extindere rețea JT Primăria Topoloveni, str. Zăvoiului”, în baza contractului de finanțare/realizare rețea electrică de interes public;

10.Confirmarea definirii satelor Tigănești, Crintești, Boțârcani și Goronești ca fiind cartiere ale Orașului Topoloveni.

M.I.

Articol scris de Marius Ionel

Distribuie!

0 Comentarii

Ultimele articole