Web Analytics

Relaţia de comunicare a bibliotecarului cu utilizatorii

de | 19.03.2020 13:04 | Actualitate

Comunicarea cu oamenii este un proces viu, iar biblioteca este locul ideal de desfășurare a acesteia. Deoarece gradul de comunicare a unei biblioteci depinde de bibliotecar, acestuia îi revine sarcina de a participa în mod real la comunicare, nu numai prin prezența fizică în bibliotecă, ci printr-o implicare directă în procesul informațional cu disponibilități maxime de comunicare pe toate planurile care compun ființa umană, aceasta presupunând și o implicare spirituală, sufletească, fără de care informația nu își atinge scopul. Cel mai eficient impact asupra comunității în vederea receptării imaginii instituției îl exercită personalul bibliotecii.

Bibliotecarul este o personalitate complexă, care posedă anumite abilități, ce permit perfecționarea și flexibilitatea continuă. Bibliotecarii specialiști trebuie să fie capabili de a stabili relații multilaterale cu oamenii, de a planifica și a organiza activitatea de comunicare pentru realizarea misiunii sociale a bibliotecii. Bibliotecarul trebuie să dovedească tact, amabilitate și înțelegere, să cunoască psihologia utilizatorului, să fie discret, să aibă disponibilitate și răbdare pentru a-l asculta și ajuta pe acesta. Dialogul cu utilizatorii este un lucru de care trebuie să se țină seamă în permanență, deoarece primul contact contribuie la fixarea imaginii bibliotecii în spiritul noului beneficiar. Indiferent de pregătirea unui bibliotecar, dacă nu este Om, având capacitatea de a înțelege comportamentul și firea umană, profesionalismul nu-și justifică valoarea.
Bibliotecarul trebuie să fie capabil să-și exprime în mod clar gândurile, să converseze pe teme care îl interesează pe utilizator. Orice cititor, oricât de agresiv ar fi, poate fi cucerit cu un zâmbet binevoitor și un salut prietenesc.

Ce calităţi trebuie să aibă un bibliotecar profesionist

Studiind personalitatea interlocutorului, bibliotecarul poate defini care este calea optimă de abordare a acestuia, fapt ce depinde, fără îndoială, de vârsta, genul și nivelul intelectual al acestuia. Pentru fiecare utilizator este important cum îl salută bibliotecarul, cum îl întâlnește, cu ce ton vorbește, cum îi îndeplinește cererea.
Toți suntem apreciați și evaluați pentru calitățile noastre umane. De bunăvoința noastră depinde imaginea pe care și-o creează oamenii despre noi și instituția în care activăm, iar cultura acestei instituții e definită de atitudinea noastră față de muncă și statutul profesional. Totul se începe de la etica profesională, de la un personal entuziast, ceea ce înseamnă că de angajați depinde atmosfera de lucru și eficiența activității.
Specialiștii în etica de bibliotecă subliniază următoarele calități morale necesare unui bibliotecar profesionist: comunicabilitate, echilibru, cultură, răbdare, prudență, amabilitate, simț analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare.

Ce bariere pot să apară în relația bibliotecar-utilizator

Utilizatorii bibliotecii sunt diferiți prin nivelul lor de cultură, dar în orice moment cultura bibliotecarului, calitățile lui personale și etica profesională îl ajută să comunice cu fiecare persoană și să facă față cu demnitate oricărei situații.
Competența comunicativă a bibliotecarului constă în cunoașterea tehnicilor de comunicare și a metodelor de soluționare a situațiilor de conflict care pot apărea în timpul comunicării. Conflictele și barierele în relația bibliotecar – utilizator apar atunci când bibliotecarul nu poate organiza corect comunicarea. Adesea, bibliotecarul consideră că un ton autoritar într-o situație de comunicare cu utilizatorul va aduce rezultate bune și îi va ridica autoritatea. Însă aroganța bibliotecarului uneori îl poate provoca pe utilizator la o comportare nepoliticoasă, agresivă.
Bibliotecarul oferă, cu o discreție care îl înnobilează, toată zestrea adunată în timp cu greu, cea a cunoștințelor sale, tocmai lor, utilizatorilor. Competența bibliotecarului profesionist se face simțită atunci când locul unei informații difuze și anarhice îl ia una sistematică și raționalizată.
Cristina Baciu

 

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii