Registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în dezbatere publică

de | 3.04.2017 14:02 | Actualitate

anaf case marcatANAF propune, spre dezbatere publică, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora.

Soluția identificată a fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesați/decidenți, inclusiv cu asociațiile profesionale reprezentative din domeniul caselor de marcat.

Conceptul Registrului creează premisele respectării cerinței stipulate la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, constituie fundamentul unei evidențe la nivel național a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite:
-identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal și care nu poate fi anulat/șters/realocat;
-identificarea operatorului care funcționează legal și livrează bunuri cu amănuntul și/sau prestează servicii direct către populație;
-colectarea de informații despre starea de funcționare a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau a locului unde este amplasat/depozitat;
-reducerea semnificativă a posibilităților de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat și, în consecintă, va limita potențialul de subdeclarare/nedeclarare a veniturilor;
-corelarea informațiilor fiscale și a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
-diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii onești prin valorificarea rezultatele analizelor;
-securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informațiilor.

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora are ca deziderate:
-combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
-simplificarea procedurilor și sporirea competitivității fiscale a mediului de afaceri;
-creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor;
-dezvoltarea canalelor informatice de interacțiune cu contribuabilii.

De asemenea, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe teritoriul României, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocrației și optimizarea rersurselor Agentiei Naționale de Administrare Fiscală printr-o comunicare electronică a informațiilor din registrul național de evidență, prin simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale; prin identificarea și utilizarea informațiilor necesare bunei funcționări a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (de tipul: “stare operator economic”) sau, după caz, de la terți (de tipul: “număr și dată emitere autorizație de distribuție” – informatie ce va fi colectată de la Ministerul Finanțelor Publice s.a.m.d.) și, nu în ultimul rând, prin degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privința procedurii de declarare și înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

M.I.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii