Realizările Consiliului Judeţean Argeş în anul 2015

de | 30.12.2015 18:58 | Actualitate

Strategia de dezvoltare a județului Argeș pentru anul 2015 a cuprins reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare, modernizarea unităților de asistență socială și a unităților sanitare aflate în rețeaua administrată de Consiliul Județean Argeș, precum și continuarea proiectelor de sprijinire a tinerilor şi elevilor, prin programul „Cornul şi Laptele”, burse sociale, proiecte de reconversie profesională şi schimburi educaţionale şi interculturale. Consiliul Judeţean Argeş a încheiat parteneriate cu judeţele învecinate în vederea accesării de fonduri europene, în exerciţiul financiar 2014 – 2020, în acest sens fiind deja demarate proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală cu judeţele Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu, precum și sprijinirea demarării proiectului privind Autostrada Pitești – Sibiu.

INFRASTRUCTURA APĂ-CANAL, DRUMURI

# Finalizarea proiectelor în derulare finanțate prin PNDR – OG 28/2013 în localitățile unde nu au fost finalizate lucrările şi realizarea de noi investiții, privind alimentări cu apă, canalizare, alimentări cu gaze etc.;
# Reabilitarea de drumuri județene și comunale;
# Asocierea judeţului Argeş cu judeţul Dâmbovita, judeţul Giurgiu şi judeţul Teleorman pentru Proiectul „Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 503 pe traseul Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu Toporu, km 1+200 – km 3+100, km 5+200 – km 7+550, km 7+900 – km 28+000 (24,35 km) în județul Giurgiu, Drăgănești Vlașca (DE 70) – limita județului Dâmbovița km 38+838 – km 87+070 (48,132 km) în județul Teleorman, pe traseul DJ 503 limita județului Argeș până la intersecția cu DJ 702F km 98+000 – km 101+320 (3,32 km pe raza comunei Slobozia), traseul DJ 702F de la intersecția cu DJ 503 până la limita cu județul Dâmbovița km 14+000 – km 18+200 (4,2 km pe raza comunei Slobozia), pe traseul DJ 702G de la limita cu județul Dâmbovița până la intersecția cu DJ 703B km 12+423 – km 21+053 (8,63 km pe raza localităților Căteasca și Rătești), pe traseul DJ 703 B de la intersectia cu A1 până la intersecția cu DJ 702G km 83+126 – 84+109 (0,983km pe raza localității Căteasca) (total 17,133 km) în județul Argeș, DJ 503 limita județ Teleorman – Selaru – Fierbinți – limita județul Argeș, km 87+070 – km 98+000 (10,93 km), DJ702 F limita județul Argeș – Răscăieți-Puntea de Greci – Autostrada A1-Gherghești (DN 61) km 14+000 – km 0+000 (14 km), DJ 702 G Ghergheşti (DN 61)-Ionești-Potlogeni Deal – Patroaia Deal-limita județul Argeș km 32+493 – km 21+053 (11,44 km) (total 36,37) km în județul Dâmbovița”;
# Asocierea județului Argeș cu județul Giurgiu și județul Teleorman pentru proiectul „Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 504 pe traseul Giurgiu – Vieru – Putineiu – limită judeţ Teleorman, km 11+780 – km 30+000 (total 18,22 km) în județul Giurgiu, DJ 504 pe traseul limită judeţ Giurgiu + Cernetu, km 30+000 – km 42+060 (12,06 km), Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus -Tătărăştii de Sus – limită judeţ Argeş, (56,739 km), (total 68,799 km) în judeţul Teleorman, pe traseul DJ 504 limită județ Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cornățel-Vulpești km 110+700 – km 136+695 (25,995 km pe raza comunelor Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești) în județul Argeș”;
# Susținerea construirii Autostrăzii Pitești – Sibiu.

SĂNĂTATE ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

# Includerea Secției de Cardiologie și a Laboratorului de Angiografie în Programul Naţional de Boli Cronice Cardiovasculare;
# Înfiinţarea unui Compartiment de Radioterapie, în cadrul Secției de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti;
# Reabilitarea şi modernizarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea;
# Reabilitarea, modernizarea și deschiderea unităților medico-sociale Domnești și Rucăr;
# Extinderea și modernizarea și dotarea Centrului de Primiri Urgenţe al Spitalului de Pediatrie Pitești;
# Dezvoltarea parteneriatului cu I.S.U. Argeș în vederea modernizării, dotării și integării în serviciul de urgență la nivel regional – achiziționarea de echipamente pentru dotarea ISU Argeș, în cadrul Programului Operațional Regional.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

# Restructurarea Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Câmpulung, prin înființarea unei case de tip familial pentru copii cu dizabilități din Municipiul Câmpulung;
# Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip Familial Valea Mare Ştefănești;
# Înființarea şi dotarea Unității de Asistență Medico – Socială Călineşti;
# Înfiinţarea unui centru de educare și îngrijire pe timpul zilei pentru copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani în municipiul Câmpulung;
# Încheierea de parteneriate pentru dezvoltarea de grupuri de ajutor mutual pentru persoanele dependente (alcool, droguri, alte substanţe);
# Campanie de încurajare a voluntariatului şi atragerea de voluntari care să participe la furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor identificate în comunităţile locale;
# Organizarea în colaborare cu AJOFM de burse de locuri de muncă pentru tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului  şi persoanele cu dizabilităţi.

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI TINERET

# Asigurarea necesarului de microbuze școlare, destinate transportului elevilor din zonele greu accesibile pentru localitățile din județul Argeș;
# Finanțarea  unui program de  sprijinire a elevilor și studenților prin burse sociale, burse de studiu și burse de merit;
# Asigurarea derulării în continuare, în bune condiții, a Programelor „Cornul şi Laptele” și „Mărul în şcoală” pentru elevii din unitățile de învățământ din județul Argeș;
# Asigurarea surselor financiare pentru reabilitarea și modernizarea școlilor din județul Argeș;
# Colaborarea și încheierea de parteneriate cu universitățile din Pitești pentru promovarea cercetării științifice, a burselor de studiu și a schimburilor internaționale de studenți și profesori;
# Colaborarea și încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pentru susţinerea activităţilor educative, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, în sprijinul elevilor şi al cadrelor didactice;
# Promovarea proiectelor și a inițiativelor locale de creare de noi locuri de muncă, cursuri și programe de perfecționare, calificare și reconversie a tinerilor.

TURISM, CULTURĂ, RELIGIE, SPORT

# Conservarea, reabilitarea și protejarea Complexului Muzeal Golești, un ansamblu arhitectural medieval din cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii, în vederea valorificării potențialului turistic cultural local pe piața turistică;
# Continuarea proiectului „Castrul Câmpulung Jidova – un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu și lumea barbară”, în vederea creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică al municipiului Câmpulung și implicit a judeţului Argeș;
# Continuarea proiectului Stațiunii turistice Ghiţu – Molivişu;
# Continuarea organizării anuale a Sărbătorilor Argeșului și Muscelului; recunoașterea prestigiului profesional și moral al personalităților argeșene în cadrul Zilei fiilor, fiicelor și cetățenilor de onoare ai județului Arge
ș, acordarea titlurilor de Personalitatea Anului 2015 și Tineri Argeșeni de Succes.

AGRICULTURĂ

# Încheierea unui protocol în parteneriat cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, privind refacerea bazinului pomicol al județului Argeș;
# Sprijinirea producătorilor agricoli în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene în ceea ce privește înființarea și dezvoltarea fermelor agricole;
# Sprijinirea GAL-urilor din județul Argeș, prin organizarea de campanii de informare, târguri, precum și alte evenimente specifice.

PROTECŢIA MEDIULUI

# Finalizarea Etapei a II-a a proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”: închiderea Depozitelor de la Curtea de Argeș și Costești și realizarea Stațiilor de Transfer; realizarea Celulei 2 din cadrul Depozitului Ecologic Albota; crearea infrastructurii necesare pentru pre-colectare și colectare a deșeurilor;
# Campanie de informare şi constientizare publică „Selectează deşeurile! Implică-te și tu!”.

RELAȚII INTERNAȚIONALE

# Promovarea Judeţului Argeş în spaţiul european şi construirea de noi parteneriate durabile cu autorităţi locale din Europa;
# Dezvoltarea cooperării descentralizate cu departamentul Savoia – Franța, în domeniile: consolidare instituţională, educaţie şi tineret, salvamont, învăţământ superior şi cercetare social şi medico-sanitar, turism;
# Consolidarea parteneriatului cu municipalitatea Jelgava – Letonia în domeniile educaţiei şi tineretului, culturii şi administraţiei publice locale;
# Continuarea activităţii în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor Francofone şi Asociaţiei culturale Les Rencontres;
# Reprezentarea județului Argeș în cadrul EXPO Milano 2015;
# Semnarea a două memorandumuri cu Provincia Sichuan – China, privind colaborarea în domeniile economic, educație, cercetare și medicină tradițională chineză.

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii