Raportul Curţii de Conturi / Nereguli financiare la Centrul de Cultură „Lipatti” şi Centrul de Cultură Ştefăneşti

de | 1.04.2021 14:16 | Actualitate, Economie, Politica si Administratie

Potrivit Programului propriu de control aprobat pentru anul 2019, Camera de Conturi Argeş a avut prevăzute mai multe acțiuni de verificare, cu obiectul ”Controlul activităţii financiare şi al administrării patrimoniului”, la entități de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonator terțiar de credite. Iată ce au constatat inspectorii, în cazul a două instituții de cultură.

Centrul „Lipatti”: plăți nelegale pentru deplasări interne

Ca urmare a misiunilor efectuate la Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti” s-a constatat că a fost menținută eronat, în soldul contului 105 – ”Diferențe din reevaluare”, suma de 6.502 lei, reprezentând diferențe din reevaluarea activelor fixe corporale ale instituției, deși, potrivit prevederilor legale, acest sold trebuia transferat în contul 117 – ”Rezultatul reportat” la data amortizării integrale a bunurilor. De asemenea, la această instituție nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la constituirea în cuantumul și în termenele prevăzute de lege a garanțiilor în numerar în cazul persoanelor cu atribuții de gestionar, angajate în cadrul entității. Au fost efectuate plăți nelegale din creditele bugetare aprobate de la articolul bugetar 20.01.06 – „Deplasări interne”, în sumă de 2.858 lei, reprezentând contravaloarea unor cheltuieli de delegare/deplasare în interes de serviciu, pentru cursuri de perfecționare.

Centrul Ștefănești: s-au plătit drepturi de autor din banii destinați cheltuielilor de personal

La Centrul Cultural Ștefănești a fost schimbată parțial destinația creditelor bugetare aprobate la titlul I – „Cheltuieli de personal”, în sensul că din resursele financiare prevăzute la clasificația bugetară menționată au fost efectuate plăți în baza contractelor de cesiune neexclusivă a drepturilor conexe ale dreptului de autor, în sumă de 46.174 lei. Tot aici nu a fost încasată și evidențiată în cazul a 5 cursanți taxa de înscriere datorată pentru participarea la cursurile organizate de Centrul Cultural Ștefănești.
Conform raportului Camerei de Conturi Argeș, la Centrul de Cultură Ștefănești nu au fost respectate prevederile legale privind înregistrarea, vizarea, evidența şi gestionarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, utilizate în cazul manifestărilor artistice organizate în luna noiembrie 2019, la care accesul spectatorilor s-a făcut pe bază de bilet de intrare, și nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la inventarierea generală a patrimoniului instituției la sfârșitul anului financiar 2019, în sensul că nu a fost stabilită situaţia reală a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale entităţii.

Citește și Abateri financiare, prejudicii şi venituri suplimentare găsite în Argeş de Curtea de Conturi

Citește și Spitalul Orășenesc Mioveni – dat de Curtea de Conturi ”exemplu de bună practică” în gestionarea resurselor publice

Citește și PSD Argeș: „Curtea de Conturi dezvăluie tunurile financiare date de către liberali în perioada pandemiei!”

 

Articol scris de Marius Ionel

Distribuie!

0 Comentarii