Primarul Frătică a validat opt persoane cu 12 hectare în Pădurea Trivale, deşi acestea primiseră deja terenuri în alte localităţi

de | 15.07.2015 20:41 | Dezvăluiri

# Halucinant. Încă o dovadă clară de retrocedare penală # În 2009, Comisia Locală de Fond Funciar Bradu, deși avea o evidență clară asupra proceselor-verbale de punere în posesie pentru respectivele persoane, a emis o altă documentație pentru ca acestea să primească ilegal teren în Pădurea Trivale # Documentația a fost făcută deși o parte dintre persoane își vânduseră terenurile primite în perioada 2004-2006 și nici nu solicitaseră transferuri în altă parte # Printre beneficiari apare și asociatul lui Frătică, Ovidiu Ilinica, zis Marinuș, deși acesta nu avea niciun drept  # Validarea face obiectul unui dosar civil aflat pe rol la Judecătoria Pitești, nefiind exclus ca în cauză să se disjungă și un dosar penal

Dacă un regizor s-ar decide să facă un film inspirat din cariera primarului Florin Frătică de la Bradu, ar avea materie primă din abundență, materie furnizată de numeroasele dosare ”grele” în care acesta e implicat, fie că e vorba de stadionul de 5.000 de locuri de la Bradu, fie de fraudele electorale, fie de retrocedările cu „cântec”. Iar la acest ultim capitol am descoperit recent un dosar absolut halucinant, dosar aflat pe rol la Judecătoria Pitești. Procesul, deschis în vara anului trecut de către Direcția Silvică Argeș, are o speță sărită din orice tipare. În 2009, primarul Frătică și Comisia Locală de Fond Funciar  Bradu au propus spre validare suprafața de 12,2 hectare din Pădurea Trivale pentru opt persoane, deși acestea primiseră deja procesele-verbale de punere în posesie pentru terenuri în alte localități, în perioada 2004-2006. Altfel spus, o decizie absolut ilegală. Mai mult, o parte dintre aceste persoane își vânduseră terenurile primite în perioada mai sus-menționată. Fără o minimă verificare (ori poate că e vorba de niște omisiuni cu dedicație), Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș emite o hotărâre în noiembrie 2009 prin care validează cele opt persoane cu 12,2 hectare în Pădurea Trivale. Prin procesul deschis de către Direcția Silvică Argeș se cere constatarea nulității absolute a Hotărârii emise de către Comisia Județeană de Fond Funciar în noiembrie 2009. Probele prezentate de către Direcția Silvică Argeș arată cât se poate de clar neregulile și ilegalitățile în serie comise. Nu este exclus, având în vedere gravitatea faptelor, ca din acest dosar civil să se disjungă unul penal. Citiți în continuare povestea unei retrocedări absolut incredibile și de proporții.

Comisia Locală de Fond Funciar Bradu a ascuns faptul că o parte dintre proprietari fuseseră deja puși în posesie în alte localități

În august 2014, Direcția Silvică Argeș a chemat în judecată Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș, Comisia Locală de Fond Funciar Bradu și pe cei validați ilegal cu terenuri în Pădurea Trivale.
După cum spune directorul Armand Chiriloiu, „Prin Hotărârea 1169/26.11.2009, Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș a validat 8 persoane cu 12,22 hectare. Persoanele cuprinse în Anexa 42 au fost anterior validate prin hotărârile 1444/2004, 148/2006 și 1755/2005 emise de către Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș. În vederea punerii în posesie a persoanelor validate prin hotărârile sus-menționate, Ocolul Silvic Pitești, prin Protocolul din 07.11.2005 a pus la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Bradu suprafața de 102,1842 hectare teren forestier.”
În 2009 însă, Comisia Locală de Fond Funciar Bradu ”uită” subit de punerile în posesie din perioada 2004-2006. Și de aici încep neregulile. „Comisia Locală de Fond Funciar Bradu, deși avea o evidență clară asupra proceselor-verbale de punere în posesie emise până la acea dată, a întocmit o altă documentație și a propus spre validare Anexa 42. Prin Anexa 42, care face parte integrantă din Hotărârea 1169 din 26.11.2009, Comisia Locală de Fond Funciar Bradu propune spre validare suprafața de 12,22 hectare teren cu vegetație forestieră situat în Pădurea Parc Trivale, pădure proprietate publică a statului, fără a motiva însă de ce amplasamentul inițial nu s-a respectat. Mai mult, conform art. 69 alin. 1 din HG 890/2005, Anexa 42 se întocmește în situația în care persoanele fizice și juridice înscrise în anexele 37, 40, 41 și 38, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate, nu pot fi puse în posesie pe amplasamentele situate în competența teritorială a comisiei locale. Prin emiterea Hotărârii 1169/26.11.2009 au fost încălcate dispozițiile art. III alin. 1 lit. g) din Legea 169/1997 care arată că „sunt lovite de nulitate absolută actele emise cu încălcarea legii fondului funciar prin transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condițiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului”, arată în argumentația sa același Armand Chiriloiu.
Tot Chiriloiu declară: „Comisia Locală de Fond Funciar Bradu invocă protocolul 6864/02.12.2009, încheiat de Ocolul Silvic Pitești prin care a predat suprafața de 12 hectare pentru a-i pune în posesie pe pârâţi. Protocolul menționat a fost denunțat în totalitate întrucât amplasamentele consemnate în acesta se află în UP II Trivale, pădure proprietate publică a statului, exceptat de la retrocedare.” Bine ar fi ca autoritățile să verifice cum a fost posibil ca Ocolul Silvic Pitești să predea ilegal terenul din Pădurea Trivale…
Iată și componența Comisiei Județene de Fond Funciar Argeș care a emis hotărârea din noiembrie 2009: președinte – prefect Gheorghe Davidescu, secretar: subprefect Ion Cîrstoiu, membri: Adrian Lazăr, Ionel Voica, Constantin Ceaușu, Valentin Olteanu, Doinea Florea, Ioan Dobrinoiu, Stan Cîrstian, Viorica Răducanu, Ionescu Ionuț Cristian, Boțârcă Gheorghiță, Dumitriu Gheorghe și Grigore Marian. Trebuie precizat că Gheorghiță Boțârcă și Gheorghe Dumitriu nu au fost prezenți la ședința în urma căreia s-a emis hotărârea, în locul lor semnând persoane împuternicite în acest sens.

Primarul Frătică a declarat în fals că o bătrână de 70 de ani a solicitat schimbarea terenului primit la Valea Ursului cu unul în Pădurea Trivale

În toamna lui 2009, primarul Florin Frătică a atașat la Anexa 42, în vederea validării, și cererile persoanelor care doreau să schimbe terenurile primite în perioada 2004-2009 cu altele în Pădurea Trivale. Există mari dubii în ceea ce privește veridicitatea acestor cereri. În plus, la dosarul instanței se găsesc doar cinci cereri, și nu opt.
Relevant este cazul unei doamne de 70 de ani – Dinu Elena (moștenitor Zanfir Trandafira) care fusese validată cu două hectare la Valea Ursului în 2004. Aceasta nu a solicitat niciodată să primească alt teren în pădurea Trivale, deși primarul Frătică spune într-o adresă din 12 aprilie 2013 că femeia a solicitat în scris schimbarea terenului printr-o cerere înregistrată la Primăria Bradu în 28 octombrie 2009 (cu nici o lună înainte de emiterea Hotărârii Comisiei Județene de Fond Funciar Argeș). Numai că, printr-o adresă trimisă la Primăria Bradu în 9 mai 2013, aceeași Dinu Elena infirmă spusele lui Frătică și confirmă totodată că acesta a făcut o declarație în fals. Iată ce spune aceasta, într-o scrisoare în care demască și alte nereguli: „Solicit eliberarea titlului de proprietate pe amplasamentul de la Valea Ursului în baza procesului-verbal de punere în posesie 3695/23.08.2005. Nu am solicitat schimbul pe alt amplasament. Precizez că în data de 10 septembrie 2009 mi s-a solicitat procesul-verbal de punere în posesie în original de către consilierul juridic Chiran Elena pentru în
tocmirea documentației necesare emiterii titlului de proprietate aferent suprafeței de teren forestier, respectiv 2 hectare la Valea Ursului, sub pretextul că în procesul-verbal apare proprietate particulară și trebuie trecut un nume. La aproape un an de la această solicitare am revenit cu cererea 8055/20.07.2010, dar sub pretextul confidențialității informațiilor, nu am primit răspuns, am fost ignorată.” Și uite așa, fără voie, Dinu Elena s-a trezit validată cu teren în Pădurea Trivale.

Coincidență? Ovidiu Ilinca a cumpărat în octombrie 2009 cu 6.000 de lei un hectar, iar după o lună a fost trecut în fals ca validat cu respectivul teren în… 2004

Cele opt persoane validate cu teren în Pădurea Trivale primiseră în perioada 2004-2006 terenuri la Bradu, Merișani, Micești, Dobrogostea și Valea Ursului. Iar în cazul a șase dintre acestea fuseseră deja emise procese-verbale de punere în posesie. Mai mult, un proprietar, Radu Costache, avea deja din 2008 titlu de proprietate pentru un teren de 2,87 hectare la Dobrogostea. Practic și legal, aceștia nu aveau posibilitatea de a cere alte terenuri. În mod deloc surprinzător, printre validați se numără Ovidiu Ilinca, zis Marinuș, nimeni altul decât mâna dreaptă a lui Florin Frătică. În mod ilegal, în Anexa 42 validată în noiembrie 2009, la poziția 8 este trecut Ovidiu Ilinca ca validat inițial prin Hotărârea 1444/2004 pentru un hectar. Numai că respectivul hectar a fost cumpărat în… 21 octombrie 2009 de către Ilinca de la moștenitorii validați în 2004, Secuiu Aurelian și Popa Gheorghe, pentru infima sumă de 6.000 de lei. Numai că, în acest caz, transmiterea dreptului de proprietate printr-un act translativ de proprietate valabil încheiat (fiind obligatorie forma autentică), pentru un imobil neînscris în cartea funciară este lovit de nulitate, dacă printr-o hotărâre judecătorească nu a fost transmis acest drept de proprietate. Ceea ce nu era cazul. Surprinde și rapiditatea cu care s-au mișcat Frătică și Ovidiu Ilinca în octombrie și noiembrie 2009 pentru Anexa 42, ca și rapiditatea cu care Comisia Județeană de Fond Funciar Argeș i-a validat pe proprietari în Pădurea Trivale.
Alt detaliu cu semne de întrebare. Pe 28 octombrie, la doar o săptămână după ce a cumpărat terenul forestier de un hectar cu zonă neidentificată, Ilinca îi cere lui Frătică „transferul suprafeței de 1 ha teren forestier pentru care nu s-a atribuit până în prezent un amplasament, pe un alt amplasament în imediata apropiere a localității, fapt ce poate să ducă la o mai bună administrare și pază a acestuia.”

Două persoane ce își vânduseră deja terenul, tot lui… Ovidiu Ilinca, validate în Pădurea Trivale

Și ca o dovadă suplimentară că tot a fost bine gândit și grăbit, pe 7 octombrie 2009, același Ovidiu Ilinca face un antecontract de vânzare-cumpărare cu Georgescu Lenuța și Georgescu Jean pentru achiziționarea a 60% din două terenuri de 8.300 mp și 3.500 mp pe care aceștia le aveau în comuna Bradu, prețul total fiind de 20.000 lei. Trebuie precizat că al doilea teren (3.500 mp) este forestier și  Georgescu Lenuța și Georgescu Jean au fost validați cu el ca moștenitori prin procesul verbal de punere în posesie 6042/12.05.2008. Și, deși au vândut terenul respectiv și în mod logic nu mai aveau cum să ceară transfer de teren, aceștia s-au trezit validați în noiembrie 2009 și în Pădurea Trivale. Această neregulă este subliniată și de către directorul Armand Chiriloiu: „Nu se impunea emiterea unei hotărâri de transfer a dreptului de proprietate având în vedere faptul că persoanele menționate în cuprinsul Anexei 42 erau puse în posesie, iar o parte dintre suprafețele retrocedate deja fuseseră înstrăinate la data emiterii Hotărârii 1169/26.11.2009.”
Încă un detaliu: toate contractele și antecontractele încheiate de către Ovidiu Ilinca cu cele patru persoane de la care a cumpărat peste 2,1 hectare au fost încheiate la Biroul Notarial Public Asociați Danciu și Șimonescu-Diaconu.

Florin Frătică: „Cele opt persoane solicită alt amplasament deoarece vechile amplasamente erau la o distanță relativ mare față de domiciliu”

Hilară și falsă este și Hotărârea nr. 23 emisă de primarul Florin Frătică pe 10 noiembrie 2009 și atașată Anexei 42 ca motivare: „Cele 8 persoane solicită alt amplasament deoarece vechile amplasamente erau la o distanță relativ mare față de domiciliu, nu puteau să o administreze corespunzător și erau parțial defrișate”. Primul fals: doar cinci solicitări, și nu opt au fost depuse la Primăria Bradu. Al doilea fals: cum să solicite proprietarii alte amplasamente, din moment ce șase dintre ei fuseseră puși în posesie? Al treilea fals: cum să solicite Georgescu Lenuța și Georgescu Jean alt amplasament din moment ce deja își vânduseră terenul, tocmai lui… Ilinca? Cât despre distanța „relativ mare față de domiciliu”, și Pădurea Trivale este la o distanță apreciabilă față de domiciliul proprietarilor validați ilegal, nu-i așa?
Denis Grigorescu

 

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii