Polidor Bratu, constructorul din Bârla

de | 28.10.2010 19:12 | Cultură

Născut la 1 aprilie 1948 în comuna argeşeană Bârla, acolo unde a şi urmat cursurile primare şi gimnaziale, Polidor Bratu a urmat din anul 1967 cursurile Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, obţinând în anul 1972 diploma de inginer. După absolvire prin repartiţie a fost încadrat la Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „Urban-Icerc” Bucureşti şi la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti ca asistent universitar. În anul 1980 a obţinut titlul de doctor inginer în specialitatea „Mecanică tehnică” cu teza „Influenţa sistemului elastic de amortizare asupra parametrilor dinamici ai cilindrilor compactori vibratori”.

Este membru al mai multor asociaţii profesionale

În activitatea de cercetare la Institutul Naţional de Cercetare în Construcţii între anii 1972 şi 1995 şi la Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii (ICECON), unde lucrează din anul 1995, Polidor Bratu a parcurs toate treptele de inginer stagiar (1972- 1975), devenind ulterior preşedinte-director general al ICECON. Între 1972 şi 1977, Polidor Bratu este şef de lucrări la catedra de Mecanică, şef de lucrări la Universitatea Tehnică de Construcţii şi la Universitatea Politehnică Bucureşti (1978-1984), conferenţiar la Universitatea Politehnică Bucureşti, Catedra de Mecanică (1985- 1988), profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (din 1990), profesor universitar la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila (1994). Polidor Bratu a predat cursuri la disciplinele mecanică, rezistenţă, vibraţii neliniare şi aleatoare, dinamica structurilor elastice, dinamica izolării pasive contra vibraţiilor şi a mişcărilor seismice. De asemenea, a predat cursuri de specialitate la grupele de studii aprofundate şi masterat şi a fost preşedinte în comisiile de licenţă şi diplomă la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău. Din anul 1990 este conducător ştiinţific de doctorat în domeniul “Mecanică tehnică  şi vibraţii”. Este membru al mai multor asociaţii profesionale, aşa cum ar fi preşedinte al Societăţii Române de Acustică – SRA, preşedinte al Asociaţiei Române pentru Tehnologii, Echipamente şi Mecanizare în Construcţii- AROTEM, vicepreşedinte al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată- SRMTA, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tensometrie ARTENS, membru al Societăţii Americane de Ingineria Sistemelor pentru Încălzire, Răcire şi Condiţionare a Aerului- ASHRAE din SUA, preşedinte al Comitetului Tehnic de standardizare CT 218, membru al Comitetului Tehnic ISO/TC 195- Maşini de construcţii şi membru al Institutului Internaţional  de Acustică şi Vibraţii- IIAV.

A fost medaliat cu aur la Salonul Mondial al Invenţiilor, Cercetării şi Tehnologiilor Noi

Profesorul Polidor Bratu a obţinut două premii „Aurel Vlaicu” ale Academiei Române pe anul 1992 pentru lucrarea „Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje” şi în anul 2002 pentru tratatul “Vibraţiile sistemelor elastice”, o medalie de aur la cel de-al 48-lea Salon Mondial al Invenţiilor, Cercetării şi Tehnologiilor Noi, Brussels Eureka 1999 pentru „Reazem elastic antivibratil în construcţie poligonală” şi medalia de argint pentru „Dispozitiv şi sistem pentru protecţie antiseismică”. Întreaga sa activitate ştiinţifică este concretizată în peste 509 lucrări sub formă de articole publicate în reviste centrale, în volumele conferinţelor ştiinţifice sau în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică, atât din ţară cât şi din străinătate. Din cele mai recente cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate menţionăm Tehnologii şi utilaje pentru executarea, întreţinerea şi reabilitarea suprastructurilor de drumuri, vol. I şi II (2005), Mecanica teoretică (2006), Noua abordare privind certificarea de conformitate şi inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice de construcţii ca urmare a cerinţelor din UE (2005), Dynamic characteristics for damping systems designated to insulate noise and vibration in case of tram rail (Lisbon 2005), Subharmonic vibrations in non-linear elastic systems, (VIB ENG 2005), About the vibration isolation systems for urban transport systems on rail, (SINUC 2005) etc.

„Gândurile mă duc pe meleagurile natale ale comunei Bârla”

„Viaţa la ţară, spune distinsul profesor, în condiţii de travaliu fizic şi satisfacţii depline datorate frumuseţii şi bogăţiei mediului natural, a fost totdeauna baza morală şi cauza unor percepţii sau trăiri profunde pentru fiinţele umane „rămase” sau „plecate în lume”. Rememorând crâmpeie din viaţa mea, de fiecare dată când o fac mai serios, gândurile mă transportă pe meleagurile natale ale comunei Bârla din judeţul Argeş. Astfel, cu ochii de copil am reuşit să descifrez cu mult interes şi bucurie viaţa cotidiană şi rânduielile consătenilor mei. Acestea erau structurate pe activităţile agricole eficiente şi la timp, pe dorinţa de continuitate a vieţii prin căsătorii şi creşterea copiilor, bogăţia supremă a familiilor cu dragoste de viaţă. În al treilea, rând, menţionez dorinţa de socializare printr-un „spirit de echipă”, realizat prin afinităţi morale, gospodăreşti şi eficienţă supremă în muncă, petreceri, manifestări culturale, ceremonii specifice satului, cu ocazia sărbătorilor religioase şi a evenimentelor civile. După o perioadă de cca 30 de ani, când structura socioeconomică şi psihosenzorială s-a modificat fundamental, am constatat, în august 2010, cu ocazia festivalului „Hora ca la Bârla” organizat de Primărie şi Consiliul local, faptul că majoritatea populaţiei, formată din tineri şi vârstnici, trece printr-un proces de revenire la un nivel superior de perpetuare şi menţinere a tradiţiilor populare (cântece şi jocuri) specifice zonei. Bucuria participării afective şi efective a putut fi constatată, cu satisfacţie, la toţi participanţii. Amfitrionul manifestărilor culturale, prin lansarea publicaţiei editoriale „Monografia Comunei Bârla”, cât şi a Festivalului de „cânt şi joc” al zonei de confluenţă Argeş, Olt şi Teleorman a fost primarul comunei Bârla, Ion Neacşu, cu sprijinul moral şi instituţional al Consiliului Judeţean. Evoluţia culturală, educativă şi de solidaritate marchează un moment conştient de echilibru psihosocial, echilibru cultural şi apropierea plenară de comportamentul moral sănătos, natural şi social eficient”.
(MARIUS IONEL)

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii