Web Analytics

Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de astăzi

de | 1.07.2020 09:07 | Actualitate

## Ce trebuie să ştie consumatorii

Piaţa gazelor naturale se liberalizează începând de la 1 iulie. Astfel, pentru aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici, preţul gazelor nu va mai fi reglementat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ci va fi stabilit în funcţie de cerere şi ofertă.

Clienţii casnici ar fi trebuit  să încheie până la data de 30 iunie 2020 un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

În situaţia în care clientul casnic nu a încheia, până la data liberalizării, respectiv 1 iulie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, furnizorul actual îi va asigura furnizarea gazelor naturale în mod automat şi după această dată, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data încheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021, în baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual, dar la preţul din oferta comunicată clientului, pe parcursul lunilor mai şi iunie, de către furnizorul actual.

În situaţia în care acest preţ este ajustabil, furnizorul are obligaţia să notifice clientului noul preţ, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării şi prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă acest preţ.

Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să notifice clientului final, în mod corespunzator şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale şi orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii. Clientul final de gaze naturale are dreptul să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu accepta modificarile/completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Care este structura facturii de gaze

O factură de gaze este formată din: preţul gazului ca atare, tariful de transport, tariful de distribuţie, marja furnizorului, acciza la gaz (nesemnificativă pentru consumul casnic) şi TVA. Până acum, toate erau reglementate de stat, iar de la 1 iulie se vor schimba doar preţul gazului ca atare şi marja furnizorului.

Până la 30 iunie, în factură, preţul gazului era de 68 de lei/MWh (sau 6,8 bani kWh) pentru ce înseamnă producţie curentă, circa 90 de lei pentru gaze extrase din depozite (înmagazinate anterior), plus o componentă de ajustare din trecut pentru furnizori. La nivelul unui an, în medie 70% din gaz este acum livrat populaţiei la 6,8 bani kWh, din producţia curentă, iar restul, din înmagazinare, la circa 9 bani.

După această liberalizare, preţul gazului, în care intră şi marja furnizorului, nu va mai fi impus de stat, ca până acum, prin Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar furnizorii de gaze vor avea preţuri de piaţă. Toate celelalte componente ale facturii (tariful de distribuţie, de transport, acciza, TVA, care se adaugă preţului “mărfii gaz” în factură) rămân reglementate de stat.

”Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE. Furnizarea gazelor naturale se va face în regim concurenţial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor şi clientul casnic, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip. În aceste condiţii, clienţii casnici trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial”, spun reprezentanţii ANRE.

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale, ANRE recomandă clienţilor casnici să analizeze atât oferta de preţ, cât şi condiţiile asociate preţului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvenţa emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc).

De asemenea, ANRE le recomandă clienţilor casnici să analizeze cu mare atenţie ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potriveşte cel mai bine. După identificarea celei mai avantajoase oferte, să încheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

Cum poate varia preţul

Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variaţii ale preţului gazelor naturale – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerinţele de bună credinţă, de echilibru şi de transparenţă, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale care se reflectă în preţul de furnizare.

Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – preţul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

”Recomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condiţiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile clienţilor finali şi cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la: preţul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare; preţul de furnizare a gazelor naturale, cu sau fără servicii reglementate incluse; modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia; termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor; perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă; perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract; drepturile şi obligaţiile părţiilor; condiţiile privind reînnoirea/prelungirea/încetarea/denunţarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare; garanţiile solicitate, după caz”, arată ANRE.

Cum poate fi schimbat furnizorul de gaze naturale

Procesul de schimbare a furnizorului este simplu şi gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia. Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioada determinată sau nedeterminată.

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, clienrtul trebuie să ia legătura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale şi să negocieze condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau să accepte o ofertă-tip publicată de către furnizorul ales.

După ce convine cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, clientul încheie cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.

Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, clientul completează şi depune notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de reţea şi actualului furnizor.

Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă vândă gaze naturale. Trebuie citit şi notat index-ul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată. Astfel, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea facturii pâna la termenul scadent. În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de cinci zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Recomandările ministrului Economiei pentru clienţi

Cu ocazia liberalizării pieţei gazelor naturale, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a formulat pe pagina de Facebook şi câteva recomandări pentru clienţi.

– Recomandăm tuturor clienţilor finali să solicite furnizorului condiţiile de modificare a preţului înainte de a semna un contract.

– Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării.

– Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic.

– Procesul de schimbare a furnizorului este simplu şi gratuit, fiind INTERZISĂ perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia.

– Preţul gazelor naturale nu este reglementat de ANRE şi poate fi negociat cu furnizorul!

– Tarifele de transport şi de distribuţie ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de consum al clientului rămân în continuare reglementate de ANRE şi nu pot fi negociate.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, crede că de la data de 1 iulie, când are loc liberalizarea preţului la gaze, nu se va mai vorbi de o creştere a preţului, ci cu cât va scădea preţul gazelor, precizând că tariful plătit de populaţie va fi mai mic decât în prezent când preţul este unul reglementat.

“Începând cu data de 1 iulie preţul la gaz va fi format liber şi cred că pentru prima dată nu mai putem vorbi de creştere a preţului la gaze, ci cu cât va scădea preţul gaze. Eu sunt foarte optimist şi o să vedeţi că avem dreptate, preţul la gaze în urma liberalizării va fi mai mic decât preţul pe care populaţia îl plătea în momentul acesta la un preţ reglementat”, a declarat ministrul Economiei în urmă cu o săptămână.

La rândul său, Consiliul Concurenţei a arătat, pe 10 iunie, că liberalizarea pieţei gazelor trebuie să conducă la preţuri mai mici, iar acest proces de liberalizare are loc în contextul în care preţul gazelor naturale pe pieţele externe înregistrează o tendinţă de scădere, ceea ce trebuie să conducă la o reducere a preţurilor pentru consumatori.

”În contextul liberalizării pieţei gazelor pentru consumatorii casnici, Consiliul Concurenţei atrage atenţia că, atât pe palierul angro cât şi pe cel cu amănuntul (client casnic), trebuie să se manifeste un mediu concurenţial normal, astfel încât preţurile să se formeze liber pe baza cererii şi ofertei, în condiţiile în care există doar doi mari producători interni, iar doi furnizori mari asigură aproximativ 90% din consumul clienţilor casnici”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Cei doi mari producători de gaze la care face referire instituţia sunt OMV Petrom şi Romgaz.

”Liberalizarea are loc în contextul în care preţul gazelor naturale pe pieţele externe înregistrează o tendinţă de scădere, ceea ce trebuie să conducă la o reducere a preţurilor pentru consumatori”, spun reprezentanţii Consiliului Concurenţei.

Ei afirmă că operatorii economici mari trebuie să acţioneze responsabil atât în relaţia cu concurenţii lor mai mici, cât şi cu clienţii şi să nu folosească abuziv poziţia dominantă sau să nu realizeze înţelegeri anticoncurenţiale.

Articol scris de Antoniu Neguț

Distribuie!

0 Comentarii