Web Analytics

O nouă locuință protejată pentru victimele violenței în familie

de | 6.03.2020 10:29 | Actualitate

În Argeș, a fost inaugurată o nouă locuință protejată pentru victimele violenței în familie. Joi, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, alături de conducerea DGASPC Argeș, a vizitat locuinţa, care are o capacitate de 6 locuri și se află într-un imobil din domeniul public al județului Argeș, dat în administrarea DGASPC Argeș. Locuința este compusă din 4 camere (3 dormitoare, living, baie, bucătărie). Beneficiarii serviciilor sociale acordate în locuinţa protejată sunt victime ale violenţei domestice.

Perioada de găzduire este de până la 12 luni, în funcţie de complexitatea cazului. Prin acest serviciu social se asigură beneficiarilor, persoane victime ale violenţei domestice, cazare, hrană, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă, continuarea/reintegrarea în sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri de ocupare, reinserţie/acompaniere socioprofesională, oportunităţi de formare/reconversie profesională în vederea asigurării securităţii personale, a independentei economice şi de a se desprinde din mediul captiv domestic. În acest scop, având în vedere specificul locuinței, persoanele interesate să obțină informații suplimentare ori să acceseze aceste  servicii pot contacta Direcţia Generală de Asistenţă Socială și  Protecţia Copilului Argeș la numărul de telefon – 0248/ 271131, transmite CJ Argeș printr-un comunicat de presă.

Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una din condițiile de risc și cel puțin una din condițiile de vulnerabilitate, prezentate mai jos.

1.Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestic ale căror efecte nu au fost eliminate

b) beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție,

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin,

 d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare,

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

2. Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele: 

 a) se află în situația de dependență economică față de agresor și nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente

b) nu există altenative privind separarea de aggressor din punct de vedere al spațiului locative

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor,

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,

e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului,

 f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație,

g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.

h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase.

f) este o persoană cu dizabilități.

Locuința face parte din proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 – „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”, implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Argeș și DGASPC Argeș, având ca obiectiv specific: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Pentru derularea activităţilor la nivelul judeţului Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în calitate de partener, are un buget alocat de  1.137.171,60 lei, din care, cofinanţarea este în valoare de 22.743,43 lei. Sumele necesare acoperirii costurilor pentru renovarea şi dotarea locuinţei protejate cu mobilier, electrocasnice, produse de igienă, sistem de monitorizare etc. sunt asigurate din bugetul proiectului.

Articol scris de Mari Tudor

Distribuie!

0 Comentarii