Lecția de drept. Testamentul olograf și testamentul autentic

de | 23.09.2021 13:12 | Actualitate, Opinii

Testamentul este un act solemn și revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul încetării sale din viață, de tot sau de parte din avutul său.
Dintre formele pe care le poate îmbrăca acest act, cele mai întâlnite sunt testamentul olograf (scris în tot și datat de mâna testatorului) și testamentul autentic (cel încheiat în fața notarului).
Între avantajele întocmirii testamentelor în formă olografă se regăsesc acelea al întocmirii lui de oricine știe să scrie, în orice loc și moment, lipsa cheltuielilor, asigurarea secretului dispozițiilor cuprinse în acesta.
Existând posibilitatea distrugerii sau ascunderii acestuia de persoane care ar fi dezavantajate de dispozițiile testamentare, ca măsură de protecție, există posibilitatea depozitării înscrisului la un birou notarial, dar aceasta nu-l transformă într-un testament autentic.

Testamentul autentic este acela făcut pe teritoriul țării, în fața notarului public, are autoritate publică, este verificat pentru a nu cuprinde dispoziții contrare legii sau bunelor moravuri și se bucură de forța probantă a actelor autentice.
În cazul persoanelor care din cauza vârstei sau incapacității nu se pot deplasa la sediul unui birou notarial în vederea încheierii actului în discuție, este posibil ca notarul să ia act de voința testatorului și de îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru încheierea valabila a testamentului, chiar la domiciliul acestuia.
În situația în care notarul public are îndoieli cu privire la deplinătatea facultăților mintale ale unei persoane care urmează să încheie un act juridic, conform legii, acesta va solicita avizul scris al unui medic de specialitate.
Prin intermediul testamentului se pot institui moștenitori care nu sunt rude cu defunctul și care altfel nu ar putea veni la moștenire, se pot înlătura de la moștenire anumite persoane, se pot recunoaște copii, dar actul poate să conțină și alte precizari fără conținut patrimonial pe care testatorul dorește să le facă înainte de deces, în limitele prevăzute de lege, de exemplu dispoziții de ultimă voință, cum ar fi cele privitoare la funeralii sau chestiuni personale și familiale fără conținut patrimonial.

Citește și Lecţia de drept. Răspunderea pentru malpraxis

Legislația noastră nu recunoaște valabil testamentul verbal și nici nu permite ca două sau mai multe persoane să testeze pe acelasi act, una în favoarea celeilalte.
Testamentul poate fi revocat voluntar expres sau tacit: revocarea voluntară expresă poate fi facută printr-un testament ulterior, încheiat cu respectarea condițiilor impuse de lege sau printr-o declarație autentificată de un notar public.
Testamentele pot fi revocate tacit atunci când rezultă indirect, dar neîndoielnic din anumite acte sau fapte ale testatorului sau cunoscute de acesta, de exemplu, întocmirea unui testament nou, care, fără să prevadă revocarea celui anterior, conține dispoziții contrare cu cele anterioare sau înstrăinarea obiectului ce făcea obiectul testamentului.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

 

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii