Lecția de drept. Schimbarea numelui pe cale administrativă

de | 29.04.2021 13:12 | Actualitate, Opinii

Persoana care solicită schimbarea numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea pe cale administrativă va depune o cerere la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, aflat în subordinea consiliului local al comunei, orașului, municipiului în a cărui raza teritorială își are domiciliul, justificând temeinic demersul pe care vrea sa îl parcurgă.

Cu titlu exemplificativ sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui pe cale adminsitrativă în următoarele cazuri: când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod; când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume; când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte; când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, și dorește schimbarea acestuia; când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc; când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere etc.

Cerere de schimbare de nume trebuie să fie însoțită de următoarele înscrisuri: copii xerox de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, cu viza ofițerului de stare civilă și mențiunea ”conform cu originalul”, un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an, consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare (pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore), cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului, orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de unul dintre părinți, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică, excepție făcând cazurile în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești.
Dispoziția de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere și poate să fie contestată la instanțele de judecată.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecţia de drept. Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, condiţii de acordare

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii