Web Analytics
scris miercuri, 22.05.2024

Lecția de drept. Despre ordinul de protecție extins și cum îl poți obține

Legistalția nou promulgată privind ordinul de protecție general protejează viața socială și stabilește instrumente juridice pentru combaterea violenței de orice tip și grad, indiferent de relația dintre agresor și victimă.

Lecția de drept. Despre ordinul de protecție extins și cum îl poți obține

Spre deosebire de ordinul de protecție special (familial) de care beneficiau până acum doar victimele violenței domestice, de acest nou ordin de protectie general (civil) va putea beneficia orice persoană, indiferent de existența unei relații de familie între agresor și victimă.
Acesta va putea fi emis pe o durată de maxim 1 an, întocmai ca ordinul de protecție familial.

Formele de violență enumerate în lege sunt următoarele:

 • orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;
 • orice act de violență de natură sexuală;
 • amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte ilicite prejudiciabile, pentru ea sau o altă persoană, dacă este de natură să îi producă o temere;
 • acte repetate de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără vreun interes legitim ori de supraveghere a locuinței, locului de muncă sau altor locații frecventate de ea, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări online care prin frecvență și conținut sau momentul în care sunt emise creează o temere, ori alte acțiuni cu efect similar;
 • acte de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, acte de urmărire online, amenințări online, publicarea de informații și conținut grafic online fără acord, acces ilegal la informații și date private, cu scopul de a umili, speria sau reduce la tăcere victim;
 • încercarea unei persoane de a determina sau determinarea acesteia prin corupere, constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu de declarații, să își retragă declarațiile, să de declarații mincinoase ori să nu prezinte probe în orice procedură judiciară, civilă sau penală;
 • orice alte acte/fapte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei personae.

Citește și Lecția de drept. Ce este semnătura electronică, cum se obţine, de ce avem nevoie de ea?

Deși unele fapte/acte de mai sus constituie prin ele însele infracțiuni de sine stătătoare, ordinul are alt scop și va putea fi emis indiferent de sesizarea organelor de urmărire penală (din oficiu sau la plângerea prealabilă a victimei) cu privire la acele infracțiuni.
Când există urgență, se va putea emite ordinul de protecție provizoriu pentru 5 zile, la cererea scrisă a victimei, dacă există riscul iminent cerut de lege.
Acesta va putea fi infirmat sau confirmat de procuror, iar daca va fi confirmat va fi trimis la instanță pentru emiterea ordinului de protecție pe perioada solicitată de victimă.
Ordinul provizoriu se prelungește de drept până la soluționarea cererii de către instanța de judecată.
Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol prin acte diverse de violență poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție împotriva agresorului/agresoarei.

Prin ordinul de protecție civil pot fi impuse unele din următoarele obligații sau interdicții:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuința comună;
 • reintegrarea victimei și/sau a membrilor de familie în locuința comună;
 • obligarea agresorului să păstreze o distanță minimă determinată de instanță față de victimă, de membrii de familie a acesteia ori față de reședința, locul de muncă ori unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 • interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate frecventate de victimă;
 • obligarea agresorului de a purta un dispozitiv electronic de monitorizare (brățară);
 • interzicerea oricărei comunicări pe orice canal cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda poliției armele, munițiile, precum și documentele de autorizare sau de păstrare a acestor bunuri;
 • instanța poate obliga agresorul la consiliere psihologică, psihoterapie, poate recomanda internarea voluntară sau poate dispune internarea nevoluntară a acestuia în condițiile legii, iar dacă este consumator de droguri instanța poate dispune, cu acordul agresorului, integrarea lui într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri;
 • instanța poate dispune măsuri de control privind respectarea ordinului de protecție precum: obligația agresorului de a se prezenta periodic la poliție (ca la controlul judiciar din domeniul penal), verificări periodice sau spontane la locuința agresorului.

Citește și Lecția de drept. Cum se împart la divorț dividendele și părțile sociale?

Se poate face o cerere de emitere a ordinului de protecție direct la instanța de judecată, indiferent dacă s-a emis/cerut sau nu ordin de protecție provizoriu, ori, dacă a fost emis, indiferent de faptul că acesta a fost infirmat de procuror (în situația în care ordinul provizoriu a fost confirmat de procuror acesta se trimite cu cererea de emitere a ordinului de protecție la judecătorie, deci nu este necesară o nouă/altă cerere).
Cererea de emitere a ordinului de protecție se judecă de judecătoria de la domiciliul victimei, în cameră de consiliu, cu citarea părților care vor fi asistate de avocat (ales sau din oficiu) și participarea procurorului. Hotărârea va putea fi atacată cu apel. Până la soluționarea definitivă a cererii, deci inclusiv în fază de apel, victima poate renunța la cererea de emitere a ordinului de protecție.

Agresorul poate cere revocarea ordinului sau înlocuirea unor obligații sau interdicții, indiferent pe ce perioadă s-a emis ordinul, dacă acesta:

 • a respectat obligațiile sau interdicțiile impuse;
 • a urmat consiliere psihologică, psihoterapia, tratamentul de dezintoxicare, a respectat măsurile de siguranță luate de instanță;
 • există o evaluare a riscului de recidivă realizată de Serviciul de Probațiune, care indică un grad de risc suficient de scăzut și faptul că agresorul nu mai prezintă un pericol pentru victimă sau familia acesteia.

Deși legea nu menționează instanța competentă în cazul în care agresorul solicită revocarea ordinului, considerăm că tot instanța de la domiciliul victimei este competentă, prin asimilare/asemănare victima fiind pârâtă în acest proces.
La expirarea perioadei pentru care a fost emis, victima poate cere un nou ordin de protecție, dacă sunt îndeplinite condițiile de emitere a acestuia.
Nerespectarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, nefiind posibilă împăcarea părților.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Transmiterea cererii de chemare în judecată prin poştă electronică (e-mail)

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită