Web Analytics

Lecția de drept. Declarația privind beneficiarul real

de | 18.06.2020 13:13 | Opinii

Persoanele juridice înregistrare în Registrul Comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, au obligația să depună o declaraţieprivind beneficiarul real al persoanei juridiceîn vederea înregistrării în registrul beneficiarilor reali aisocietăţilor.
Aceasta se depune de reprezentantul legal al persoanei juridice la înmatricularea în Registrul Comerțului printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare și ori de câte ori intervine o modificare, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Neîndeplinirea acestei obligații se pedepsește contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; sancțiunea ultimă este însă dizolvarea societății în instanță.
În cazul societăţilor comerciale înființate până la data de 21.07.2019, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere era până la data de 21.07.2020.
Ca urmare a decretarii stării de urgență instituite pe fondul pandemiei COVID-19, termenul de depunere a declarației la ONRC s-a amânat până la 1 noiembrie 2020.
Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Declarația privind beneficiarii reali se depune de către solicitant la Registrul Comerțului unde este înregistrată societatea fie direct, fie prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice (cererea transmisă prin email va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă).
Obligația a fost instituită și în cazul asociațiilor și fundațiilor, care trebuie să depună declarația la Ministerul Justiției până pe data de 21 iulie 2020, anual până la data de 15 ianuarie, precum și ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a intervenit.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

 

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii

Ultimele articole