Web Analytics
scris miercuri, 09.11.2022

Lecția de drept. Cum te orientezi în cadrul unei instanțe de judecată?

Ești în sediul unei instanțe de judecată și nu știi cum să te orientezi? Găsești răspunsurile lecturând acest articol.
Registratura primește și înregistrează cererile de chemare în judecată și orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanței, inclusiv cererile de legalizare a hotărârilor judecătorești
Actele de sesizare a instanţei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, dată certă şi număr din aplicaţia ECRIS.
Grefa instanței (grefierii de ședință) emit certificatele de grefă sau hotărîrile legalizate și tot aici se restituie, la cerere, înscrisurile originale din dosare.

Lecția de drept. Cum te orientezi în cadrul unei instanțe de judecată?

Arhiva este serviciul administrativ al instanţei de judecată care gestionează dosarele din insanță, drept urmare, aici părțile pot solicita studierea acestora.
La multe instanțe din țară se menţine posibilitatea şi recomandarea ca accesul să se facă în baza unei programări online.
Persoanele care au programare efectuată online vor beneficia de prioritate faţă de cele fără programare, urmând a intra în spaţiul destinat arhivei la ora programării, indiferent de numărul de persoane fără programare aflate în aşteptare.
Precizez că accesul la arhiva instanței pentru consultarea dosarelor aflate în curs de judecată este permis numai judecătorilor, părţilor litigante, avocaţilor sau altor reprezentanţi ai părţilor.

Citește și Lecția de drept. Executarea pensiei de întreținere în statele membre UE

Biroul de informare și relații cu publicul asigură legăturile instanţei de judecată cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii, totodată asigurând și activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor.
Programul zilnic al biroului de informare și relatii cu publicul coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei.
Pentru a fi informat cu exactitate cu privire la programul de funcționare clar al fiecărui depatament din cadrul instantelor de judecată, aveți posibilitatea să consultați paginile de internet ale acestora.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Pensia de urmaș

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *