Web Analytics

Lecţia de drept. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii

de | 10.10.2019 13:10 | Opinii

Persoanele care realizează venituri din activități independente și din profesii liberale, asimilate persoanelor fizice autorizate (PFA), de exemplu avocați, practicieni în insolvență, executori judecătorești, notari publici, experți contabili, evaluatori, consultanți, medici, farmaciști, arhitecți, instructori auto sau sportivi, ziariști freelanceri etc., pot opta să beneficieze de dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate dacă achită o contribuție aferentă asigurării penru concedii şi indemnizații, diferită de contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cuantum de 1% din venitul lunar înscris de contribuabil în contractul de asigurări de sănătate.
În sfera concediilor medicale care pot fi acordate PFA-urilor după ce-și fac un astfel de contract și plătesc indemnizație sunt: concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, aceasta fiind cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii; concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; concedii medicale și indemnizații pentru maternitate; concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav; concedii medicale și indemnizații de risc maternal.
Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații se încheie de PFA-uri cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și își va produce efecte de la data înregistrării.
Potrivit legislației în vigoare, stagiul minim de cotizare este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, însă există şi excepţii de la această regulă, printre ele fiind cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, când dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu este condiţionat de realizarea stagiului de cotizare.
În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de șase luni, baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare.
Procentul de asigurare este de 1%, iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea de 12 ori a acestuia.
Persoanele care au optat pentru această asigurare nu-şi pot pierde calitatea de asigurat de sănătate şi nici dreptul la concedii medicale plătite, indiferent de situația regularizărilor anuale ale contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii