Web Analytics
scris joi, 05.11.2020

Lecția de drept. Concilierea conflictelor individuale de muncă

Legislația recentă a stabilit în sarcina tuturor angajatorilor obligația de completare a Regulamentelor interne cu o secțiune specială dedicată procedurii de soluționare amiabilă a conflictelor de muncă care pot apărea ca urmare a executării, suspendării, modificării sau încetării contractului individual de muncă.
Principalul obiectiv urmărit constă în adaptarea legislației muncii astfel încat să permită informarea și consultarea reciprocă a salariatului și angajatorului, încă de la negocierea contractului individual de muncă și ulterior, pe timpul executării acestuia.
Concilierea se referă la modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii (care poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat), în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părițlor.
Onorariul consultantului extern va fi suportat de catre părți conform înțelegerii acestora.
Având în vedere specificul fiecărei societăți și caracterul variat al raporturilor de muncă, se impune ca în Regulamentul intern al angajatorului să fie inserată o procedură detaliată de soluționare a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților.
Obligața de adaptare a Regulamentului intern prin includerea unei proceduri de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă revine tuturor angajatorilor, inclusiv celor care nu au încheiat niciun contract individual de muncă la nivelul societății care să cuprindă o clauza de conciliere.
Dacă se va constata de către organele de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă inexistența în Regulamentul intern a procedurii de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, acestea pot dispune intrarea în legalitate, iar ulterior, în cazul neconformării, sancționarea contravențională a societății cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
Primul pas pentru demararea procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă îl reprezintă transmiterea unei invitații scrise prin mijloacele de comunicare prevăzute expres în contractul individual de munca (posta, e-mail, curier, prin înmânare sub semnatura de primire), de către una dintre părți, celeilalte, în cuprinsul cărei se va stabili data la care va avea loc deschiderea procedurii, fără a depăși cinci zile lucrătoare de la data comunicării invitației.
Procedura de conciliere se constată închisă când, în urma dezbaterilor, părțile conflictului de munca ajung la o soluție, materializată prin încheierea unui acord, prin constatarea de către consultantul extern a eșuării concilierii sau prin neprezentarea uneia dintre părți la data stabilită în invitația de conciliere
Chiar dacă prin voința părților procedura descrisă devine obligatorie, parcurgerea acesteia nu înlatură posibilitatea celui interest de a se adresa instanței de judecată, însă termenul de contestare a conflictelor de muncă se va suspenda pe toata durata concilierii.

Lecția de drept. Concilierea conflictelor individuale de muncă

Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

 

 

 

Distribuie!

0 Comentarii