Web Analytics
scris joi, 19.12.2019

Lecţia de drept. Asistenţa juridică gratuită oferită persoanelor vârstnice

Persoanele vârstnice, adică acelea care au împlinit vârsta de pensionare, constituie o categorie vulnerabilă și cu nevoi particulare, astfel că pot beneficia la încheierea unor acte juridice de asistență juridică gratuită.
Prin instituirea acestui beneficiu, legiuitorul a avut în vedere crearea unui mijloc suplimentar de ocrotire, fără a afecta capacitatea civilă de exercițiu a persoanelor vârstnice. Instanța de tutelă, adică judecatoria sau, după caz, consilierii juridici ai consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică au obligația de a acorda, la solicitarea acesteia, consiliere juridică gratuită, în vederea încheierii unor acte juridice precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere, contractul de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager, act de donație, testament, contract de împrumut cu garanții imobiliare, etc., deci acte care au drept obiect bunuri mobile sau imobile.
În cazul în care actele juridice enumerate cu titlu exemplificativ mai sus se încheie fără ca înstrăinătorul să fie asistat juridic, actul este considerat valabil, el neputând fi anulat pe motiv că nu a uzat de acest beneficiu.
Cu alte cuvinte, persoana vârstnică poate să renunțe la dreptul de a fi asistată de instanța de tutelă sau de un consilier juridic al consiliului local la încheierea actului juridic, dar dezavantajele sunt majore, după cum voi arăta.
În cazul în care actul juridic se încheie cu acordarea asistenței juridice, instanța de tutelă, în a cărei rază teritorială domiciliază persoana vârstnică, va primi un exemplar al actului juridic încheiat.
De exemplu, o eventuală neexecutare a obligației de întreținere și de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obținute ca urmare a actului juridic de înstrăinare poate fi sesizată autorității tutelare sau instanței de tutelă de orice persoană fizică sau juridică interesată sau acestea se și pot sesiza din oficiu.
În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, instanța de tutelă va solicita serviciului public de asistență socială sau, după caz, compartimentului de specialitate constituit conform legii în subordinea consiliului local, în a cărui rază teritorială își are domiciliul persoana vârstnică, să efectueze o anchetă socială în maximum 10 zile de la solicitare.
Instanța de tutelă, în baza anchetei sociale, va propune măsurile necesare de executare legală a dispozițiilor înscrise în actul juridic încheiat, dar va putea și să solicite rezilierea contractului de întreţinere, de pildă, în nume propriu și în interesul persoanei întreținute.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Lecţia de drept. Asistenţa juridică gratuită oferită persoanelor vârstnice

Distribuie!

0 Comentarii

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită